Vahva yhteishenki ja ylpeys omasta työstä ovat aina vahvasti leimanneet kulttuuriamme.

Olemme rohkeasti eteenpäin katsovia ja haluamme haastaa perinteisiä toimintatapoja. Meitä sitoo yhteinen päämäärä: uskomme vahvasti, että omistajuus kuuluu kaikille.

Arvomme ovat aina antaneet meille tärkeät raamit työn tekemiseen. Meitä ohjaavat asiakasymmärrys, keskinäinen kunnioitus, yrittäjyys ja eettisyys. Yrittäjyys näkyy meillä reippaana tekemisenä, laajoina tehtävänkuvina sekä mahdollisuuksina kokeilla hyvin erilaisia työtehtäviä. Eettisyys on meidän jokaisen vastuuta omasta tekemisestämme ja asiakasymmärrys puolestaan sitä, että kuuntelemme asiakasta. Oman tekemisemme ohjenuorana on keskinäinen kunnioitus.

Kokoonnumme vuosittain neljä kertaa Taalerin yhteisille Tehdaspäiville jakamaan tietoa toisillemme, kuulemaan eri projektien etenemisestä ja tarkentamaan yhteistä strategiaamme. Kohtaamiset toistemme kanssa ovat tärkeitä – tapahtuvat ne sitten Tehdaspäivillä, kokouksissa tai yhteisissä vapaa-ajan riennoissa. Porukkaamme kuuluu mahtava määrä eri lajien harrastajia, mutta harrastamme myös yhdessä: joogaamme, golfaamme, ratsastamme, käymme teatterissa - tai mitä milloinkin joku keksii meille ehdottaa.

Meitä taalerilaisia on tällä hetkellä noin 200. Osaamisemme on isossa kuvassa vahvasti finanssialassa, mutta meillä on myös roppakaupalla tietoa ja taitoa mm. energia-alasta, juridiikasta ja kiinteistöliiketoiminnasta. Joukossamme on lukuisia kaupallisen koulutuksen saaneita, mutta myös insinööriosaaminen on kasvussa. Tällä hetkellä vastuullisuus ja vaikuttavuus ovat meille tärkeitä teemoja ja niissä haluamme kehittyä.

Mitä taalerin arvot merkitsevät 

“Yhteisöllisyyttä ja joukkuehenkeä luova huumori helpottaa haastavan työn aiheuttamia paineita. Hyvä työpaikkahuumori toimii parhaiten sellaisissa tiimeissä ja ryhmissä, joissa ihmisten keskinäinen kunnioitus toimii, ryhmän jäsenet hyväksyvät toisensa persoonallisine erityspiirteineen, viestintä on avointa ja jokainen on sitoutunut työskentelemään yhteisen päämäärän eteen. Kun kaikki, työtehtävästä tai asemasta riippumatta, pelaavat samaan päätyyn, tarttuu yhdessä tekemisen ilo kaikkiin ja tämä näkyy myös tulostaululla.” Sophie Jolly

Eettisyys on oikeiden valintojen tekemistä aina ja joka tilanteessa. Se on sisäänrakennettu toimintamalli, joka ohjaa toimimaan toisia kunnioittaen ja oikeudenmukaisesti. Jokainen on vastuussa muille ja itsellensä siitä, että tekee päätöksiä, joiden takana voi seistä kunnialla.” Kati Salo

Asiakasymmärrys tarkoittaa minulle asiakkaan saappaisiin menemistä. Ennen asiakastapaamista teen kotiläksyt asiakasyrityksen nykyisestä rahoitustilanteesta ja mietin mitä rahoitustoimenpiteitä itse asiakkaan talousjohtajana tekisin. Konsultatiivisen asiakaskeskustelun kautta pystyn esittämään perustellun ratkaisuehdotuksen ja sitä tukevan alustavan rahoitustarjouksen parhaimmillaan jo ensimmäisessä asiakastapaamisessa.” Martti Purhonen

Yrittäjyys edustaa minulle vapautta ja samalla vastuuta omasta tekemisestä. Saa itse kokeilla omia rajojaan ja rakentaa jotain uutta. Onnistumiset ja epäonnistumiset ovat vain omalla vastuulla ja se pakottaa keskittymään aina olennaiseen.” Antti Törmänen

Tutustu taalerilaisiin

Jaana Koskelainen

Jaana Koskelainen

Olen ollut Taalerilla sen alusta lähtien eli vuodesta 2007. Koko Taaleri-urani olen ollut pankkiirina - aluksi lähinnä yksityishenkilöille, mutta vuodesta 2017 lähtien instituutiotiimissämme sijoitusjohtajana. Työni keskiössä on asiakas, jonka varainhoitoon ja omistamiseen liittyvät tarpeet pyrin ratkaisemaan hyödyntäen Taalerin eri osa-alueiden erityisosaajia. Parasta Taalerilla työskentelyssä on se, että voi olla oma itsensä! Räiskyvä temperamentti sallitaan, kunhan hommat hoituu ja asiakkaat ovat tyytyväisiä. Taaleri ei ole kangistunut kaavoihin. Jokainen päivä on edelleen uuden oppimista, siitä pitää huolen ennakkoluuloton tuotetarjoomamme: jokaisessa pankkiirissa asuu myös pieni metsuri, tuulivoimailija ja kiinteistömoguli. :-)

Tiina Kuivalainen

Tiina Kuivalainen

Aloitin Taalerin sijoitusasiantuntijana helmikuussa 2014. Aikaisempaa kokemusta varainhoitoalasta minulla oli kahdeksan vuoden ajalta, mutta Taalerin näkökulma oli tuore ja erilainen. Taaleri oli yksi ensimmäisistä toimijoista, joka mahdollisti pääomarahastosijoittamisen myös muille kuin instituutiosijoittajille. Halusin olla omalta osaltani mahdollistamassa näitä konkreettisia omistuksia ja niinpä vuonna 2015 siirryin pääomarahastojen tiimiin hallintopäälliköksi. Vuonna 2017 aloin vastata pääomarahastojen projekteista liittyen uusien tuotteiden ja rahastojen hallinnoinnin kehittämiseen. Taaleri on tunne, ei työpaikka. On siistiä olla mukana rakentamassa maailmasta edes hitusen parempaa paikkaa huikeiden tyyppien kanssa.

Olli Segersvärd

Olli Segersvärd

Olen työskennellyt Taalerilla lokakuusta 2013 alkaen. Työtehtäviin on kuulunut juridiikkaa ja paljon muutakin laidasta laitaan Suomessa ja ulkomailla. Nykyisin hoidan varainhoidon lakiasioita ja istun liiketoiminnan johtoryhmässä. Käytännössä päiväni täyttyvät lainsäädännön koukeroiden ja työkaverien avustamisen lisäksi lukuisista eri tuote- ja muista kehityshankkeista. Taalerilla ei yksikään päivä ole samanlainen ja joka kulman takaa löytyy uusia hulluja ideoita kokeiltavaksi. Vastaan myös Päivän huumoriosuus -Slack-kanavasta ja espressokoneesta.

Maija Seppälä

Maija Seppälä

Olen työskennellyt Taalerilla Pääomarahastojen kiinteistötiimissä vuoden 2017 alusta. Työtehtäviini kuuluu mm. asunto- ja kiinteistörahastojemme ja sijoituskohteidemme taloudellinen mallintaminen, erilaiset transaktioprosessit ja yhteistyökumppaneiden johtaminen. Työtehtävissäni yhdistyvät monipuolisesti kiinteistöalan ja pääomarahastomaailman eri osa-alueet. Mielestäni on mahtavaa, miten työntekijöiden omaan osaamiseen ja itseohjautuvuuteen luotetaan: vastaan omista työtehtävistäni ja niiden aikataulutuksesta parhaaksi katsomallani tavalla. Taalerin itseohjautuvuuden kulttuuri onkin tarjonnut minulle mahdollisuuden päästä kehittymään ja oppimaan – substanssiosaamisen lisäksi myös päätöksentekoa ja vastuun kantamista.

Töihin Taalerille

Tarvitsemme joukkoomme intohimoisesti työhönsä suhtautuvia, tekeviä ja yhteiseen tavoitteeseen sitoutuvia osaajia, joilla on ensiluokkainen palveluasenne asiakkaita ja kollegoja kohtaan. Olisitko kiinnostunut tulemaan joukkoomme?

Kulloinkin avoinna olevat tehtävät löydät alla olevasta listasta. Jos tehtävä kiinnostaa, laitathan hakemuksesi CV:n kera meille.
Voit myös laittaa meille avoimen hakemuksen alla olevan linkin kautta. Säilytämme avoimia hakemuksia neljän kuukauden ajan.

Taaleri-konsernin rekrytoinnin tietosuoja- ja rekisteriseloste

Yhteystiedot

Ann-Sofi Reims

Ann-Sofi Reims

HR Manager
HR
Helsinki
+358 50 344 7400