06.11.2018

Ilmoitus luottovastuutapahtumasta - Sears Roebuck Acceptance Corp.

Toimialajärjestö International Swaps and Derivatives Association (”ISDA”) on todennut 17.10.2018 luottovastuutapahtuman tapahtuneeksi per 15.10.2018 koskien viiteyhtiötä Sears Roebuck Acceptance Corp. Tämä yhtiö kuuluu CDX NA High Yield indeksisarjoihin 17-31. Nämä indeksisarjat mittaavat Euroopan High Yield -korkoluokan kehitystä.
Luottovastuutapahtuma vaikuttaa yksittäisiin luottoriskilainoihin ja strukturoituihin osakesijoituksiin, joissa on luottoriskiosa.

Luottovastuutapahtuma vähentää juoksevaa tuottoa ja/tai erääntymisarvoa seuraavissa sijoituksissa:

ISIN Nimi
XS1121911199 Taaleritehdas Laatuyhtiöt USA III Plus USD (22.1.2020)
XS1120658817 Taaleritehdas Laatuyhtiöt USA II Plus USD (15.1.2020)
XS1144877161 Taaleritehdas USA Allokaattori Plus USD (15.1.2020)
XS1299744869 Taaleritehdas USA HY-kori 5 v 1/2015 USD luottoriskilaina (15.1.2021)
XS1299742574 Taaleritehdas USA HY-kori 5 v 1/2015 EUR luottoriskilaina (15.1.2021)
XS1304335372 Taaleritehdas USA HY-kori 5 v 1/2015 USD B luottoriskilaina (15.1.2021)
XS1308641718 Taaleritehdas USA HY-kori 5 v 2/2015 EUR luottoriskilaina (15.1.2021)
XS1361611723 Taaleri USA HY-kori 5 v 1/2016 USD luottoriskilaina
XS1365236436 USA HY-kori 5 v 1/2016 USD B luottoriskilaina
XS1371537009 Taaleri USA HY-kori 5 v 1/2016 USD C luottoriskilaina

Arvopaperikohtaiset vaikutukset on lisätty yksittäisten sijoitusten kuukausiraportteihin, tarkemmat lisätiedot saat asiakasyhteyshenkilöltäsi tai sähköpostitse osoitteesta strukturoidut@taaleri.com.

Tämä tiedote on tarkoitettu yhteenvedoksi, sijoituskohtaiset laskenta-asiamiehen ilmoitukset ovat liikkeeseenlaskijaa sitovia.

Vastuuvaraumalauseke
Vastuuvaraumalauseke koskien erityisesti strukturoituja tuotteita