Taaleri Energia

Taalerin Energia-liiketoimintasegmentti etsii ja kehittää energiainfrahankkeita. Taaleri Energia toimii kansainvälisten energiahankkeiden moottorina. Taalerilla on merkittävää osaamista sekä aurinkoenergia- että tuulivoimahankkeiden toteuttamisesta ja rahoittamisesta.

Taaleri Energia on osa Taaleri-konsernia. Konsernin emoyhtiö Taaleri Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle pörssilistalle. Taalerilla oli joulukuun 2016 lopussa hallinnoitavia varoja 4,8 miljardia euroa. Taalerin toiminta on Finanssivalvonnan valvomaa.

Mukana alusta loppuun

Taaleri Energia toimii aktiivisesti energiainframarkkinoilla etsien uusia sijoitusmahdollisuuksia. Toiminta perustuu elinkaarimalliin, joka alkaa kehityskohteiden etsimisestä ja valinnasta jatkuen aina hankkeiden kehittämisen, rakentamisen ja operoinnin kautta energialaitosten hallittuun alasajoon.

Taaleri Pääomarahastojen perustamien rahastojen ansiosta asiakkaidemme on mahdollista sijoittaa energiainfrahankkeisiin niiden elinkaaren kaikissa vaiheissa. Rahastot omistavat hankkeita rakennusvaiheesta lähtien tai ostavat jo tuotannossa olevaa energiainfraomaisuutta.

Kansainvälinen mahdollisuus

Taaleri Energia toimii kansainvälisesti kasvattaakseen potentiaalisten hankemahdollisuuksien määrää teollisen mittakaavan hankkeissa sekä hajauttaakseen riskejä. Perusteellisten analyysien jälkeen ovat valikoituneet markkinat, joilla kykenemme luomaan todellista lisäarvoa. Keskitymme ensisijaisesti löytämään ja kehittämään aurinkoenergia- ja tuulivoimahankkeita, tutkien kuitenkin mahdollisuuksia osallistua perinteisempiin energiantuotantolaitoksiin sekä sähkönjakeluverkkoihin.

Omistajuus kuuluu kaikille

Taaleri Pääomarahastojen avulla luomme asiakkaillemme uusia ja houkuttelevia sijoitusmahdollisuuksia vaihtoehtoisissa omaisuusluokissa. Rahoitettavat hankkeet ovat tyypillisesti teollisen mittakaavan infrahankkeita, joiden pitkän ajan tuotot ovat vakaita ja ennustettavia.

Vakuuttavaa kokemusta

Perustimme energia-liiketoimintasegmentin vuonna 2016 tarttuaksemme uusiutuvan energian piirissä syntyviin lukuisiin kansainvälisiin sijoitusmahdollisuuksiin. Eriyttämisen tavoitteena on keskittää energia-alan hankekehitys- ja tekninen osaaminen omaksi liiketoimintakokonaisuudekseen ja mahdollistaa tehokas keino sijoittaa sekä koti- että ulkomaisiin energiainfrahankkeisiin.

Taalerin hallinnoiman tuulivoimasalkun arvo on 600 miljoonaa euroa. Biokaasualan investoinneista irtaannuttiin onnistuneesti vuonna 2016.

Tekninen osaaminen erottaa joukosta

Taaleri Energian hankekehitys- ja tekninen osaaminen tekee siitä erilaisen muihin alan toimijoihin verrattuna. Meillä on syvällistä osaamista esimerkiksi tuulivoimaloiden rakentamisesta ja operoinnista arktisissa olosuhteissa.

Taaleri Energia vastaa Taaleri Pääomarahastojen omistaman ja hallinnoiman noin 370 megawatin tuulivoimasalkun hankkeiden kehittämisestä, rakentamisesta ja operoinnista. Taaleri Energian osaamista hyödynnetään jatkuvasti myös uusien potentiaalisten hankeaihioiden löytämiseksi ja arvioimiseksi.

Vahva kumppaniverkosto

Taaleri Energia tekee tiivistä yhteistyötä ammattitaitoisen ja kansainvälisen kumppaniverkostonsa kanssa. Kumppaniverkostoomme kuuluu niin hankekehittäjiä ja laitetoimittajia kuin energiayhtiöitä ja pääomasijoittajiakin. Olemme valinneet kumppaneita, jotka täydentävät vahvuuksiamme ja jakavat periaatteemme arvon luomisesta syvällisen asiantuntemuksen avulla.

 

Asiantuntijamme

Erkki Kunnari
Oulu
Johtaja
+358 40 809 6840
Jaakko Ahola
Oulu
Kehitysinsinööri
+358 40 922 0964
Olli Hagqvist
Tampere
Tuotantopäällikkö
+358 50 551 4458
Chris Luymes
Helsinki
Kehityspäällikkö
+358 50 339 8028
Pauli Maaninka
Haapavesi
Kehityspäällikkö
+358 50 527 5550
Jukka Rajala
Tampere
Käyttöpäällikkö
+358 400 315 924
Sami Ristiluoma
Oulu
Tuotantoinsinööri
+358 50 330 3136
Miika Sinettä
Oulu
Tuotantoinsinööri
+358 44 318 1044
Joni Tiilikka
Oulu
Kehitysinsinööri
+358 40 190 6533
Otto Vorimo
Oulu
Tuotantoinsinööri
+358 40 726 5675
Taamir Fareed
Jyväskylä
Senior Advisor
+358 40 735 9812
Kai Rintala
Helsinki
Liiketoimintajohtaja, energia
+358 40 162 5711
Jenny-Li Holmström
Helsinki
Salkunhoitaja
+358 40 086 8615
Petri Isotalus
Helsinki
Sijoitusjohtaja
+358 40 827 6516
Mikko Harju
Helsinki
Rahoitusjohtaja
+358 50 339 5910
Sami Kyntölä
Helsinki
Johtaja, lakiasiat, Taaleri Energia Oy
+358 44 345 4335
Katariina Maliniemi
Helsinki
Analyytikko
+358 50 494 9878
Marko Backström
Helsinki
Lakimies, Taaleri Pääomarahastot Oy
+358 45 133 8666
Susanna Terhivuo
Helsinki
Rahoitusjohtaja
+358 50 309 8976
Jessica Hildén
Helsinki
Lakimies, Taaleri Pääomarahastot Oy
+358 45 235 3879