Taaleri Energia

Taaleri Energia kehittää teollisen kokoluokan tuuli-, aurinko- ja energiavarastointihankkeita ja sijoittaa niihin. Lisäksi se hallinnoi sijoituksia niiden koko elinkaaren ajan.

Siirry sivustolle

Taaleri Kiinteistöt

Taaleri Kiinteistöt erikoistuu kiinteistösijoituksiin ja -rahastoihin. Kestävä kehitys on tiivis osa kaikkea toimintaamme kiinteistökehityksen arvoketjun eri vaiheissa.

Siirry sivustolle

Taaleri Bioteollisuus

Taaleri Bioteollisuus sijoittaa järjestelmällisesti resurssitehokkaiden ja kestävien materiaalien teolliseen kehitykseen ja tuotantoon.

Siirry sivustolle

Taaleri on vaikuttavan sijoittamisen edelläkävijä

Vaikuttavuussijoittamisella tavoitellaan taloudellisen tuoton lisäksi mitattavaa yhteiskunnallista tai ympäristöllistä hyötyä. Taaleri tarjoaa kestäviä rahastotuotteita, jotka muun muassa tukevat ilmastonmuutoksen hillintää ja vihreää siirtymää korvaamalla fossiilista energiantuotantoa ja raaka-ainekäyttöä.

Uusiutuvaa energiaa

Taaleri Energia kehittää teollisen kokoluokan tuuli-, aurinko- ja energiavarastointihankkeita ja sijoittaa niihin. Lisäksi se hallinnoi sijoituksia niiden koko elinkaaren ajan. Yhdessä sijoittajiemme kanssa vauhditamme maailmanlaajuista siirtymää kohti uusiutuvaan energiaan perustuvaa tulevaisuutta. 

Sen lisäksi, että olemme Suomen suurin tuulivoimatuottaja, hallinnoimme portfoliossamme tuuli- ja aurinkovoimakohteita Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Lähi-idässä. Uusiutuvan energian tiimimme on yksi Euroopan osaavimmista. 

Ajankohtaista

Kaikki tiedotteet