Rohkea omistaja

morningstar

Erikoissijoitusrahasto rohkealle omistajalle

Taaleri Rohkea Omistaja tavoittelee korkeaa tuottoa painottamalla osaketyyppistä riskiä ja kasvumahdollisuuksia.

Omistajarahastojemme avulla saat Taalerin sijoitusnäkemyksen mukaisesti rakennetun, tehokkaasti hajautetun salkun. Hajautamme varasi maailmanlaajuisesti eri omaisuuslajeja monipuolisesti hyödyntäen. Omistajarahastojen sijoitukset toteutetaan hyödyntämällä sekä Taalerin omia että kumppaneiden sijoitusratkaisuja. 

Omistajarahastoissa on kolme eri riskitasoa: Varovainen, Maltillinen ja Rohkea. Varovainen tavoittelee vakaata tuottokehitystä painottamalla sijoituskohteiden valinnassa kassavirtaa ja pääoman pysyvyyttä. Rohkea sen sijaan tavoittelee korkeaa tuottoa painottamalla osaketyyppistä riskiä ja kasvumahdollisuuksia. Maltillinen on niiden välissä sekä tuotto-odotuksen että riskin osalta. 

Osake- ja korkosijoitusten lisäksi Omistajarahastot hyödyntävät laajasti niin kutsuttaja vaihtoehtoisia omaisuuslajeja, joita ovat muun muassa erilaiset kiinteistösijoitukset, infrastruktuurisijoitukset (esim. tuuli- ja aurinkovoima) sekä sijoitukset listaamattomien yritysten velkakirjoihin ja osakkeisiin. Vaihtoehtoisten omaisuuslajien osuus voi olla jopa 40 prosenttia Omistajarahastojen varoista.

 

Salkunhoitaja

Samu Lang

Samu Lang

Johtaja, strategia ja kehitys

+358 50 422 6334
samu.lang@taaleri.com

Sijoitusblogit