Yhtiön hallituksen ja johtoryhmän jäsenet sekä heidän määräysvaltayhteisönsä omistivat vuoden 2022 lopussa Taaleri Oyj:n osakkeita yhteensä 1 954 562 kpl eli 6,89 % osakekannasta ja äänivallasta.

Johdon liiketoimet

Taaleri julkaisee kaikki johtohenkilöiden liiketoimet pörssitiedotteella luokassa johtohenkilöiden liiketoimet.

Tiedotteet