Oman pääoman tuotto

2018 2019 2020 2021 2022
18,9 % 9,3 % 10,0 % 75,0 % 9,9 %

Oma pääoma/osake, EUR

Oman pääoman kehitys 2013–2022