Oman pääoman tuotto

2019 2020 2021 2022 2023
9,3 % 10,0 % 75,0 % 10,0 % 13,0 %

Oma pääoma/osake, EUR

Oman pääoman kehitys 2013–2023