Taalerin uudet pitkän aikavälin tavoitteet ovat:

  • Kasvu: Konsernin jatkuvien tuottojen ja tuottopalkkioiden kasvu vähintään 15 % (uudistettu mittari)
  • Oman pääoman tuotto: Vähintään 15 % (ennallaan)
  • Osinko: Vähintään 50 % tilikauden tuloksesta (ennallaan)


Taalerin aiemmat pitkän aikavälin tavoitteet olivat:

  • jatkuvien tuottojen kasvu vähintään 15 prosenttia
  • liikevoitto vähintään 25 prosenttia liikevaihdosta
  • oman pääoman tuotto vähintään 15 prosenttia
Taalerin taloudelliset tavoitteet Tavoitetaso 2023 2022 2021
Jatkuvien tuottojen kasvu > 15 % 8,4 % 0,8 % 13,5 %
Liikevoittomarginaali > 25 % 48,1 % 43,2 % 44,2 %
Oman pääoman tuotto > 15 % 13,0 % 9,9 % 75,0%