Ilmoitus sijoituspäätösten pääasiallisista haitallisista vaikutuksista kestävyystekijöihin

Taalerin vaihtoehtorahastonhoitajat (AIFM) Taaleri Energia Funds Management Oy  ja Taaleri Pääomarahastot Oy ottavat huomioon sijoituspäätöstensä pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin.

Kyseisten finanssimarkkinatoimijoiden ilmoitukset sijoituspäätöstensä haitallisista vaikutuksista kestävyystekijöihin löytyvät alla olevista linkeistä:

Taaleri Energia Funds Management Oy (2023)
Taaleri Pääomarahastot Oy

Ilmoitukset kuvaavat vaihtoehtorahastonhoitajan hallinnoimien rahastojen mittaamat pääasialliset haitalliset vaikutukset, kuvaukset toimintaperiaatteista ja vaikuttamispolitiikoista, joilla kyseisiä vaikutuksia pyritään tunnistamaan ja hallitsemaan, viittaukset kansainvälisiin standardeihin sekä jatkossa tunnistettujen vaikutusten historiallisen vertailun.