Taaleri on sitoutunut kunnioittamaan kaikkia kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia ja työntekijöiden oikeuksia, kuten esimerkiksi YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallista julistusta (Bill of Human Rights) ja kansainvälisen työjärjestön (ILO) julistusta työelämän perusperiaatteista ja -oikeuksista.

Olemme myös sitoutuneet noudattamaan YK:n yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevia ohjaavia periaatteita (UNGP) kaikessa toiminnassamme. Taaleri odottaa myös sen työntekijöiden, kumppanien sekä muiden olennaisten yhteistyötahojen noudattavan kyseisiä ihmis- ja työntekijöiden oikeuksia.

Taaleri tarkastelee toimintansa sekä rahastojensa ihmisoikeusvaikutuksia suorittamalla due diligence -selvityksiä ja auditointeja sekä tekemällä arvioita ihmisoikeusriskeistä. Due diligence- ja ihmisoikeusriskiarviot huomioivat ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen (UDHR) mukaiset ihmisoikeudet, UN Global Compactin ja OECD:n suositukset sekä arvoketjuun liittyvät riskit.

Ihmisoikeusvaikutuksia ja -riskejä arvioidaan niiden todennäköisyyden, vakavuuden ja korjattavuuden perusteella. Todennäköisten ja vakavien riskien estämiseksi tehdään sopeuttamissuunnitelmat, jotka sisältävät suunnitellut korjaavat toimenpiteet, vastuuhenkilöt ja aikataulun.

Taalerin keskeiset ihmisoikeuksiin liittyvät tunnistetut riskit on kuvattu kestävyysriskipolitiikassamme. Ihmisoikeusvaikutuksiamme ja -riskejä arvioidaan ja seurataan säännöllisesti. Tulemme jatkossa myös raportoimaan ihmisoikeuksiin ja työntekijöiden oikeuksiin liittyviä indikaattoreita osana konsernin vuosiraporttia. Näiden indikaattorien avulla pyrimme seuraamaan ja hallinnoimaan vaikutuksiamme ihmisoikeuksiin ja työntekijöiden oikeuksiin.

Paikallisyhteisöihin vaikuttavissa hankkeissamme on käytössä valitusmekanismit, jotka takaavat yksityisyydensuojan. Projektivastaavamme ja vastuullisuusasiantuntijamme käsittelevät mahdolliset valitukset ja etsivät yhdessä sidosryhmän jäsenten kanssa parhaan mahdollisen ratkaisun haitan lieventämiseksi tai korvaamiseksi ja jatkossa välttämiseksi. Tehdyistä valituksista raportoidaan osana rahastoraportteja.

Lue lisää Taalerin ihmisoikeuksien hallinnasta esimerkiksi Taalerin Toimintaperiaatteista, Vastuullisuuspolitiikasta, Partner Code of Conductista sekä liiketoimintojen Code of Conducteista. Politiikat ja muita ohjaavia dokumentteja on saatavilla täältä.