Taaleri noudattaa Nasdaq Helsinki Oy:n julkaisemaa pörssin sisäpiiriohjetta.

Taaleri Oyj:n hallitus on hyväksynyt koko Taaleri-konsernia koskevan sisäpiiriohjeen ja kaupankäyntiohjeen, jossa määritellään sisäpiiriläiset, sisäpiirihallinto sekä johtotehtävissä toimivien ja heidän lähipiirinsä kaupankäyntiä koskevat toimintatavat.

Taaleri Oyj:llä sisäpiirihallinnon organisoinnista vastaa Taaleri-konsernin lakiasiainjohtaja. Sisäpiirihallintoon kuuluu lakiasianjohtajan lisäksi sisäpiiriluettelovastaava ja tämän varahenkilö. Sisäpiirihallinto vastaa sisäpiiri- ja kaupankäyntiohjeistuksen, markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR) ja muiden annettujen sisäpiirisäännösten mukaisista toiminnoista. Näihin kuuluvat mm. sisäpiiriluetteloiden ylläpitäminen, kaupankäyntilupien myöntäminen, ilmoitukset johtohenkilöille ja Finanssivalvonnalle sekä koulutus ja neuvonta.

Tiedotteet (johdon liiketoimet)