Arvomme ovat aina antaneet meille tärkeät raamit työn tekemiseen. Meitä ohjaavat asiakasymmärrys, keskinäinen kunnioitus, yrittäjyys ja eettisyys.

Yrittäjyys

Yrittäjyys on Taalerilla vahvaa tekemisen meininkiä ja vastuun kantamista oman työn tuloksista. Olemme rohkeita ja innostuneita työstämme ja saamme yhdessä isotkin asiat tapahtumaan.

Eettisyys

Eettisyys tarkoittaa taalerilaisten vastuuta tehdä asiat oikein ja yhteisiä pelisääntöjä noudattaen. Jokainen työntekijä ohjautuu sisältäpäin, tekee valintansa ja kantaa niistä vastuun.

Keskinäinen kunnioitus

Keskinäinen kunnioitus merkitsee meille sitä, että kaveria ei jätetä. Olemme keskenämme kollegoja ja arvostamme toistemme työtä. Vahvistamme yrittäjähenkistä kulttuuriamme ja vaalimme hyvää työyhteisömme.

Asiakasymmärrys

Asiakasymmärrys on asiakkaan kuuntelemista sekä tarpeiden ja tavoitteiden ymmärtämistä. Olemme aktiivisia ja välittäviä. Haluamme antaa asiakkaillemme jotain lisää, jotain enemmän. Kohtaaminen kanssamme kannattaa aina.

Mitä Taalerin arvot merkitsevät

"Ihmisten välinen luottamus ja keskinäinen kunnioitus on menestyvän yrityksen kivijalka. Minulle keskinäinen kunnioitus merkitsee sitä, että jokainen tiimin jäsen on sitoutunut tekemään töitä koko tiimin ja yhteisen tavoitteen eteen. Arvostamme ja kunnioitamme toisiamme ja pidämme jokaisen työtä tärkeänä. Tuemme ja tsemppaamme toinen toisiamme ja keskustelemme asioista avoimesti. Muistamme myös hymyillä ja kysellä kollegan kuulumisia. Keskinäinen kunnioitus edistää tervettä työympäristöä." Elina Ervamaa

henkilokuva_elina_ervamaa_pieni.jpg

 

Eettisyys on oikeiden valintojen tekemistä aina ja joka tilanteessa. Se on sisäänrakennettu toimintamalli, joka ohjaa toimimaan toisia kunnioittaen ja oikeudenmukaisesti. Jokainen on vastuussa muille ja itsellensä siitä, että tekee päätöksiä, joiden takana voi seistä kunnialla.” Kati Salo

henkilokuva_kati_salo_pieni.jpg

 

"Asiakasymmärrys tarkoittaa itselleni asiakkaan liiketoiminnan, tavoitteiden ja tarpeiden tuntemista. Ymmärryksen kasvattaminen tapahtuu ennakkovalmistautumisen ohella merkittävissä määrin myös asiakkaiden kanssa käydyissä keskusteluissa. Tällä tavoin voimme yhteistyössä löytää keinoja, jotka edesauttavat yhtiötä saavuttamaan tavoitteensa tai ratkaisemaan liiketoimintaan liittyviä haasteita." Peter Lallukka

henkilokuva_peter_lallukka_pieni.jpg

 

Yrittäjyys edustaa minulle vapautta ja samalla vastuuta omasta tekemisestä. Saa itse kokeilla omia rajojaan ja rakentaa jotain uutta. Onnistumiset ja epäonnistumiset ovat vain omalla vastuulla ja se pakottaa keskittymään aina olennaiseen.” Antti Törmänen

henkilokuva_antti_tormanen_pieni.jpg