Osaavat ja asiantuntevat taalerilaiset ovat menestyksemme perusta. Sitoutunut ja hyvinvoiva henkilöstö on edellytys Taalerin tavoitteiden saavuttamiselle ja strategian toteuttamiselle.

Haluamme varmistaa, että henkilöstön johtaminen, palkitseminen ja kehittäminen tukevat Taalerin tavoitteiden saavuttamista sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Arvojemme mukaisesti me taalerilaiset kunnioitamme ja arvostamme työkavereitamme, välitämme toisistamme ja haluamme menestyä yhdessä.

Laadimme vuosittain strategiaan pohjautuvan toimintasuunnitelman henkilöstön ja sen osaamisen kehittämiseksi. Turvallisen ja inklusiivisen työympäristön varmistamiseksi taalerilaisten toimintaa ohjaavat Taalerin toimintaperiaatteet (Code of Conduct), Henkilöstöpolitiikka, Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma sekä Toimintaohje epäasiallisen kohtelun estämiseksi.

Jokainen taalerilainen on oikeutettu turvalliseen ja terveelliseen työympäristöön. Taalerin työyhteisössä ei hyväksytä minkäänlaista epäasiallista kohtelua, kiusaamista, häirintää tai syrjintää.

Tasa-arvo, monimuotoisuus ja yhdenvertaisuus

Vuoden 2023 aikana kaksi laajaa kyselyä: uudistetun henkilöstökyselyn sekä kartoituksen, jossa kysyttiin henkilöstön kokemuksia monimuotoisuuteen, yhdenvertaisuuteen ja inklusiivisuuteen (diversity, equity, inclusion eli DEI) liittyvistä teemoista Taalerilla. Edistämme aktiivisesti yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoasioita esimerkiksi osana rekrytointiprosessejamme.

Työntekijöiden prosenttiosuus työntekijäryhmää kohden oletetun sukupuolen mukaan 2023

Nainen Mies
Hallitus 33,3% 66,7 %
Johtoryhmä 37,5% 62,5%
Muut esihenkilöt 29,2 % 70,8 %
Muut työntekijät 38,1 % 61,9 %


Lue lisää Taalerin henkilöstöstä ja sosiaalisen vastuullisuuden avainluvuista esimerkiksi vuosikertomuksestamme ja henkilöstöpolitiikasta.

Vuosikertomus, politiikat ja muita ohjaavia dokumentteja on saatavilla täältä.