Haluamme olla vastuullisen ja vaikuttavan sijoittamisen edelläkävijä. Vaikuttavuussijoittamisella tarkoitamme sijoittamista, jossa hyvän taloudellisen tuoton lisäksi edistetään ratkaisuja kestävyyteen ja vastuullisuuteen liittyviin keskeisimpiin haasteisiin maailmassa. 

Edistämme vaikuttavuussijoittamista innovatiivisilla ja vaikuttavilla sijoitustuotteilla, jotka liittyvät esimerkiksi ilmastonmuutokseen ja kestävään kehitykseen. Lisäksi huomioimme sijoitustemme ESG-tekijät eli ympäristöön, yhteiskuntaan sekä hallintotapaan liittyvät vastuullisuusnäkökulmat. Uskomme, että sijoitustoiminnalla voidaan tuottaa taloudellista arvoa ja samalla ohjata markkinoita kohti kestävämpää tulevaisuutta.

Vastuullisen sijoittamisen strategiamme sisältää ESG-integroinnin lisäksi muun muassa omistajavaikuttamisen sekä poissulku- ja teemasijoittamisen strategioita. Noudatamme ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä kansainvälisiä standardeja, normeja ja sääntelyä. Olemme sitoutuneita noudattamaan niiden maiden lakeja ja säädöksiä sekä viranomaisen määräyksiä, joissa toimimme. Kansainvälisten ja kansallisten standardien ja normien lisäksi hallinnoimme sijoitusten kestävyysriskejä erilaisilla kvantitatiivisilla ja kvalitatiivisilla analyyseilla, jatkuvalla monitoroinnilla sekä ohjeistuksilla, joiden tavoite on ennaltaehkäistä riskien realisoitumista.

Pyrimme minimoimaan kestävyysriskien negatiiviset vaikutukset konserniin, sidosryhmiimme ja ympäröivään yhteiskuntaan. Teemme sijoituspäätöksemme taloudellisten tekijöiden, vaikuttavuuden ja vastuullisuusarvioinnin perusteella. Tarjoamme sijoitustuotteita, joilla pyritään edistämään kestävää kehitystä.

Taalerin toimintaperiaatteet ja vastuullisuusperiaatteemme ohjaavat meitä ja kaikkia liiketoimintojamme. Toimimme vastuullisesti ja noudatamme kaikessa toiminnassamme hyvää hallintotapaa ja vastuullisen sijoittamisen periaatteita.