Taalerin strategia keskittyy kestävään kehitykseen ja uusiutuvaan energiaan.

Liiketoimintamme painopiste on EU:n kestävän rahoituksen tiedonantoasetuksen (SFDR) mukaisissa pääomarahastoissa, jotka joko tekevät vain kestäviä sijoituksia tai edistävät valittuja kestävyystekijöitä.

Nykyinen liiketoimintamme keskittyy uusiutuvaan energiaan, kiinteistöihin ja bioteollisuuteen. Pääomarahastomme sijoittavat kestäviin kohteisiin, joiden elinkaaren ajan hallitsemme niiden kehittämisestä, rakentamisesta ja hallinnoinnista aina irtautumiseen asti. Näin voimme varmistaa vastuulliset toimintatavat läpi sijoitusten elinkaaren.

Lue lisää yritysvastuuta ja vastuullista sijoittamista kuvaavista teemoistamme ja lähestymistavoistamme esimerkiksi verkkosivujemme muista osioista, vuosikertomuksestamme ja Vastuullisuuspolitiikastamme.

Vuosikertomus, politiikat ja muita ohjaavia dokumentteja on saatavilla täältä.