Taalerin tavoitteena on jakaa osakkeenomistajille vähintään 50 prosenttia tilikauden voitosta sekä pääoma, jota yhtiö ei tarvitse kasvuinvestointeihin tai vakavaraisuustavoitteidensa saavuttamiseen.

Osingonmaksusta päättäminen

Yhtiökokous 13.4.2023 päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,70 euroa osaketta kohti. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 17.4.2023 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 24.4.2023.

Efektiivinen osinkotuotto

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1,10 % 1,40 % 2,40 % 2,70 % 2,50 % 4,20 % 1,90 % 3,90 % 19,60 % 6,30 %

Tulos ja osinko per osake, EUR