Osinko ja osingonmaksu

Osinko

Taalerin pitkän aikavälin tavoitteiden mukaan yhtiö jakaa vähintään 50 prosenttia tilikauden tuloksesta osinkona.

Osingonmaksusta päättäminen

Yhtiökokous 10.4.2024 päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkoa 1,00 euroa osaketta kohti. Osinko maksettiin osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 12.4.2024 olivat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksettiin 19.4.2024.

Efektiivinen osinkotuotto

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1,40 % 2,40 % 2,70 % 2,50 % 4,20 % 1,90 % 3,90 % 19,60 % 6,30 % 11,10 %

Tulos ja osinko per osake, EUR