Taalerin pääomarahastot keskittyvät uusiutuvaan energiaan ja kestävään kehitykseen. Luomme pääomarahastoillamme esimerkiksi tuuli- ja aurinkovoimaa, fossiilisia luonnonvaroja korvaavia biopohjaisia tuotteita sekä kohtuuhintaisia ja energiatehokkaita vuokra-asuntoja.

Taalerin visio on olla pohjoismainen edelläkävijä kestävään kehitykseen painottuvissa vaihtoehtoisissa sijoituksissa. Toimintamme tarkoitus on ohjata pääomaa taloudellisesti tuottaviin kohteisiin, joilla on kestävä ja myönteinen vaikutus ympäristöön ja yhteiskuntaan. Kokemuksemme on osoittanut, että kestävä kehitys ja kannattavuus toteutuvat rinnakkain.

Taaleri Energia – vaikuttavuutta fossiilista energiantuotantoa korvaamalla

Taaleri Energian uusiutuvaan energiaan keskittyvät rahastot on luokiteltu EU:n kestävän rahoituksen tiedonantovelvoiteasetuksen (SFDR) artikla 9:n mukaisiksi kestäviä sijoituksia tekeviksi rahastotuotteiksi. Rahastojen kestävyystavoitteina on korvata fossiilista energiantuotantoa ja hillitä ilmastonmuutosta sijoittamalla aurinkoenergiaan ja tuulivoimaan sekä energian varastointiratkaisuihin.

Mitattu vaikuttavuus vuonna 2022

  • Taalerin uusiutuvan energian rahastojen aikaansaama toteutunut päästövähenemä oli 597 816 tCO2e
  • Rahastojen yhteenlaskettu tuotettu energian kokonaismäärä oli 3 490 GWh
  • Kaikki rahastojen hankkeet ovat sitoutuneet noudattamaan vähimmäistason suojatoimia ja hyviä hallintotapoja (UNGP, UNGC, ILO, OECD)

 

Vaikuttavuutta käytännössä: Taaleri SolarWind II

Taaleri SolarWind II -rahasto rahoittaa noin 1 111 MW megawattia uusiutuvan energian tuotantokapasiteettia, mikä vähentää hiilidioksidipäästöjä vuosittain yli 1 003 439 tonnia tuotantolaitosten yli 30-vuotisen elinkaaren aikana. Sen lisäksi, että rahasto vähentää kasvihuonekaasupäästöjä, rakennamme rahaston kautta paikallista infrastruktuuria, työllistämme paikallisia, maksamme veroja ja parannamme paikallista energiaomavaraisuutta.

Taaleri SolarWind II -rahasto voitti syksyllä 2022 vuoden parhaan ESG-rahaston palkinnon Energy Transition / Clean Energy -kategoriassa Private Equity Wiren ESG AAA European Awards -kilpailussa. Lisäksi rahasto sijoittui kolmen parhaan joukkoon Vuoden ESG-rahasto -kategoriassa.

Lue lisää Taaleri Energian verkkosivuilta.

Taaleri Bioteollisuus – vaikuttavuutta fossiilisten ja neitseellisten raaka-aineiden korvaamisella ja kiertotalouden edistämisellä

Bioteollisuus on osa laajempaa biotalouden kokonaisuutta. Bioteollisuus käsittää useita teknologioita, joilla pyritään resurssitehokkaaseen biomassan hyödyntämiseen, kuten vähähiiliseen energiantuotantoon, korkean jalostusasteen tuotteisiin ja materiaaleihin, kierrätykseen, jätteiden ja sivuvirtojen hyötykäyttöön sekä kestävään kemikaalien käyttöön. Taaleri Bioteollisuus I -rahasto on luokiteltu EU:n kestävän rahoituksen tiedonantovelvoiteasetuksen (SFDR) artikla 9:n mukaisiksi kestäviä sijoituksia tekeväksi rahastotuotteeksi. Liiketoimintaan kuuluvat myös Fintoil-mäntyöljyjalostamo sekä Joensuuhun rakennettava, torrefioitua biomassaa valmistava bioteollisuuslaitos.

Taaleri Bioteollisuus I -rahasto teki ensimmäiset sijoituksensa loppuvuodesta 2022. Bioteollisuus I -rahasto sijoittaa uuden teknologian bioteollisuuslaitoksiin, joiden ratkaisut edistävät ilmastonmuutoksen hillitsemistä, kiertotalouden edistämistä sekä fossiilisten ja neitseellisten raaka-aineiden korvaamista. Mäntyöljyjalostamo tuottaa selluteollisuuden sivuvirtoja hyödyntämällä raakarasvahappoa, jota käytetään raaka-aineena toisen sukupolven biopolttoaineisiin.  Joensuun torrefioitua biomassaa valmistava bioteollisuuslaitos korvaa valmistuessaan fossiilisia raaka-aineita teollisuuden lämmön- ja energiantuotannossa ja auttaa sitomaan hiiltä maaperään maanparannusaineena.

 

Bioteollisuus I -rahaston mitattu vaikuttavuus vuonna 2022

  • Hiilikädenjälki 131,7 tCO2e
  • Uusiutuvien ja kierrätettyjen raaka-aineiden prosenttiosuus: 93,9%
  • 100 % liiketoiminnon projekteista ovat sitoutuneet noudattamaan vähimmäistason suojatoimia ja hyviä hallintotapoja (UNGP, UNGC, ILO, OECD)

Lue lisää Taaleri Bioteollisuuden verkkosivuilta.

Taaleri Kiinteistöt – vaikuttavuutta kohtuuhintaisella ja energiatehokkaalla asumisella

Taaleri Kiinteistöjen rahastot tekevät sijoituksia vuokra-asuntokohteisiin, yhteiskunnallisiin kiinteistöihin, toimistotiloihin sekä varasto- ja logistiikkakiinteistöihin. Näistä kaksi on luokiteltu EU:n kestävän rahoituksen tiedonantovelvoiteasetuksen (SFDR) artikla 8:n mukaisiksi rahastotuotteiksi. Nämä rahastot edistävät ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä kestävyysominaisuuksia, kuten kohtuuhintaista, saavutettavaa ja energiatehokasta asumista.

Hankkeiden rakentamisessa huomioidaan muun muassa rakennusmateriaalien kestävyys ja kierrätettävyys.

Mitattu vaikuttavuus vuonna 2022

  • Kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja rakennutettu: 758 (116 rakenteilla) Taaleri Vuokrakoti -rahastossa
  • Tuotettu uusiutuva energia: 598 MWh Taaleri Asuntorahasto VIII ja Taaleri Vuokrakoti -rahaston kiinteistöissä
  • Energiatehokkuus luokitus A: 100 % Taaleri Asuntorahasto VIII:ssä rakennettavista kiinteistöistä

 

Vaikuttavuutta käytännössä: Taaleri Asuntorahasto VIII

Taaleri Asuntorahasto VIII rakennuttaa pääkaupunkiseudulle, Tampereelle sekä Turkuun laadukkaita ja energiatehokkaita vuokra-asuntokohteita. Rahasto on EU:n SFDR:n mukaan luokiteltu artikla 8 -rahastoksi. Rahasto kiinnittää erityistä huomiota sijoituskohteidensa energiatehokkuuteen ja muihin kattaviin kestävyyskriteereihin. Seuraamme säännöllisesti rahaston pääasiallisia haitallisia vaikutuksia ja luomme kohdekohtaisesti toimenpidesuunnitelmia haitallisten vaikutusten vähentämiseksi. Lisäksi sijoituskohteet sitoutetaan Taalerin nettonollapäästötavoitteisiin.

Lue lisää Taaleri Kiinteistöjen verkkosivuilta.