Taalerin pääomarahastot keskittyvät uusiutuvaan energiaan ja kestävään kehitykseen. Luomme pääomarahastoillamme esimerkiksi tuuli- ja aurinkovoimaa, fossiilisia luonnonvaroja korvaavia biopohjaisia tuotteita sekä kohtuuhintaisia ja energiatehokkaita vuokra-asuntoja.

Taalerin visio on tulla bioteollisuudessa ja uusiutuvassa energiassa yhdeksi johtavista kansainvälisesti toimivista sijoittajista. Yhdistämme syvällisen teollisen ja rahoitusalan asiantuntemuksemme ja pääomat luodaksemme hyviä tuottoja sidosryhmillemme ja rakentaaksemme parempaa tulevaisuutta. Kokemuksemme on osoittanut, että kestävä kehitys ja kannattavuus toteutuvat rinnakkain.

Taaleri Energia – vaikuttavuutta fossiilista energiantuotantoa korvaamalla

Taaleri Energian uusiutuvaan energiaan keskittyvät rahastot on luokiteltu EU:n kestävän rahoituksen tiedonantovelvoiteasetuksen (SFDR) artikla 9:n mukaisiksi kestäviä sijoituksia tekeviksi rahastotuotteiksi. Rahastojen kestävyystavoitteina on korvata fossiilista energiantuotantoa ja hillitä ilmastonmuutosta sijoittamalla aurinkoenergiaan ja tuulivoimaan sekä energian varastointiratkaisuihin.

Mitattu vaikuttavuus vuonna 2023

  • Taalerin uusiutuvan energian rahastojen aikaansaama toteutunut päästövähenemä oli 1 455 562 tCO2e
  • Rahastojen yhteenlaskettu tuotettu energian kokonaismäärä oli 3 995 GWh
  • Kaikki rahastojen hankkeet ovat sitoutuneet noudattamaan vähimmäistason suojatoimia ja hyviä hallintotapoja (UNGP, UNGC, ILO, OECD)

 

Vaikuttavuutta käytännössä: Taaleri SolarWind II

Taaleri SolarWind II -rahasto rahoittaa noin 1 111 megawattia uusiutuvan energian tuotantokapasiteettia, mikä vähentää hiilidioksidipäästöjä vuosittain yli miljoona tonnia tuotantolaitosten yli 30-vuotisen elinkaaren aikana. Vuonna 2023 tuotettu päästövähenemä oli yli 700 000 tonnia. 

Sen lisäksi, että tuotettu energia vähentää kasvihuonekaasupäästöjä, vaikutamme rahaston kautta paikallisesti monin tavoin: rakennamme infrastruktuuria, työllistämme ihmisiä, parannamme energiaomavaraisuutta ja maksamme veroja. 

Taaleri SolarWind II -rahasto voitti syksyllä 2022 vuoden parhaan ESG-rahaston palkinnon Energy Transition / Clean Energy -kategoriassa Private Equity Wiren ESG AAA European Awards -kilpailussa. Lisäksi rahasto sijoittui kolmen parhaan joukkoon Vuoden ESG-rahasto -kategoriassa.

Lue lisää Taaleri Energian verkkosivuilta.

Taaleri Bioteollisuus – vaikuttavuutta fossiilisten ja neitseellisten raaka-aineiden korvaamisella ja kiertotalouden edistämisellä

Bioteollisuus on osa laajempaa biotalouden kokonaisuutta. Bioteollisuus käsittää useita teknologioita, joilla pyritään resurssitehokkaaseen biomassan hyödyntämiseen, kuten vähähiiliseen energiantuotantoon, korkean jalostusasteen tuotteisiin ja materiaaleihin, kierrätykseen sekä jätteiden ja sivuvirtojen hyötykäyttöön. Taaleri Bioteollisuus I -rahasto soveltaa EU:n kestävän rahoituksen tiedonantovelvoiteasetuksen (SFDR) artiklaa 9 ja tekee ainoastaan kestäviä sijoituksia. Liiketoimintaan kuuluvat myös Fintoil-mäntyöljyjalostamo sekä Joensuuhun rakennettava torrefioitua biomassaa valmistava bioteollisuuslaitos. 

Bioteollisuus I -rahasto sijoittaa uuden todistetun teknologian skaalausvaiheen yhtiöihin ja bioteollisuuslaitoksiin, joiden ratkaisut edistävät ilmastonmuutoksen hillitsemistä, kiertotalouden edistämistä, saastuttamisen ehkäisyä sekä fossiilisten ja neitseellisten raaka-aineiden korvaamista. Taalerin Bioteollisuus I -rahasto on sijoittanut esimerkiksi 100-prosenttisesti kierrätettäviä, biohajoavia ja muovittomia paperi- ja kartonkipakkauksia valmistavaan Colombieriin sekä teollisuuden ja maatalouden sivu- ja jätevirroista selluloosapohjaisia materiaaleja valmistavaan Nordic Bioproducts Groupiin. Sellupohjaisilla kuiduilla voidaan korvata mm. puuvillaa tekstiiliteollisuudessa ja muovia pakkausteollisuudessa.  

Joensuun bioteollisuuslaitos on Taaleri Bioteollisuuden kanssasijoitus. Laitoksen valmistamalla torrefioidulla biomassalla voidaan korvata kivihiiltä ja tukea päästöjen vähentämistä sellaisilla teollisuudenaloilla, joilla päästöjen vähentäminen on haastavaa. Laitoksen arvioidaan valmistuvan vuonna 2024.  

 

Bioteollisuus I -rahaston mitattu vaikuttavuus vuonna 2023

  • Hiilikädenjälki 290 tCO2e 
  • Uusiutuvien raaka-aineiden prosenttiosuus: 75% 
  • Kohdeyhtiöt ovat sitoutuneet nettonollapäästötavoitteisiin vuoteen 2050 mennessä (NZAM) 
  • 100 % liiketoiminnon projekteista ovat sitoutuneet noudattamaan vähimmäistason suojatoimia ja hyviä hallintotapoja (UNGP, UNGC, ILO, OECD)

Lue lisää Taaleri Bioteollisuuden verkkosivuilta.

Taaleri Kiinteistöt – vaikuttavuutta kohtuuhintaisella ja energiatehokkaalla asumisella

Taaleri Kiinteistöjen rahastot tekevät sijoituksia vuokra-asuntokohteisiin, yhteiskunnallisiin kiinteistöihin, toimistotiloihin sekä varasto- ja logistiikkakiinteistöihin. Näistä kaksi on luokiteltu EU:n kestävän rahoituksen tiedonantovelvoiteasetuksen (SFDR) artikla 8:n mukaisiksi rahastotuotteiksi. Nämä rahastot edistävät ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä kestävyysominaisuuksia, kuten kohtuuhintaista, saavutettavaa ja energiatehokasta asumista.

Hankkeiden rakentamisessa huomioidaan muun muassa rakennusmateriaalien kestävyys ja kierrätettävyys.

Mitattu vaikuttavuus vuonna 2023

  • Kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja rakennutettu: 813 (61 rakenteilla) Taaleri Vuokrakoti -rahastossa
  • Energiatehokkuus luokitus A: 100 % Taaleri Asuntorahasto VIII:ssä rakennettavista kiinteistöistä

 

Vaikuttavuutta käytännössä: Taaleri Asuntorahasto VIII

Taaleri Kiinteistöjen ensimmäiset EU-taksonomian mukaiset kiinteistökohteet valmistuivat vuoden 2023 aikana. Kohteet rakennettiin Taaleri Asuntorahasto VIII:lle, ja ne sijaitsevat Turussa ja Kirkkonummella. Taksonomia on EU:n kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmä, joka määrittelee esimerkiksi, millaiset investoinnit ovat kestävän kehityksen mukaisia. Taalerin rahastossa tämä tarkoittaa käytännössä, että kohteet edistävät merkittävästi ilmastonmuutoksen hillintää. 

Kirkkonummelle rakennutettu Aittakuja 3 on ensimmäinen asuntokohde Suomessa, jossa vähähiilisiä betonielementtejä on käytetty näin laajasti. Vähähiilistä betonia käytettiin rakennusten välipohjissa, kantavissa väliseinissä ja hissikuiluissa. Näin rakentamisen ajan hiilidioksidipäästöjä pienennettiin noin viidenneksellä. Tämä tarkoittaa noin 200 000 kiloa pienempiä päästöjä (CO2e) vastaaviin vakioratkaisuihin verrattuna. 

Lue lisää Taaleri Kiinteistöjen verkkosivuilta.