Tavoitteemme on kumppanuuksissamme varmistaa Taalerin toiminnan vaatimusten- ja odotustenmukaisuus sekä tukea kumppaniemme omaa vastuullisuustyötä.

Tässä yhteydessä kutsumme kumppaneiksemme ensisijaisesti sellaisia sidosryhmiä, joiden kanssa meillä on sopimuspohjainen ydinliiketoimintaamme liittyvä suhde.

Määritämme reunaehdot sille, millaisissa sijoituksissa olemme mukana ja mitä odotamme kumppaneiltamme hankkeissa. Lisäksi otamme vastuullisuusasiat huomioon omissa hankinnoissamme läpi niiden elinkaaren esimerkiksi sitouttamalla tavaran- ja palveluntoimittajia keskeisiin toimintaperiaatteisiimme, jotka liittyvät esimerkiksi hyviin hallintotapoihin ja ihmisoikeuksien sekä työntekijöiden oikeuksien kunnioittamiseen.

Arvioimme myös, millaisia lainsäädännöllisiä velvoitteita kumppaneihimme ja yhteistyöhön liittyy esimerkiksi ympäristö- ja sosiaalisten vaikutusten arvioinnin tai toimilupaprosessien kautta. Määritämme tarvekohtaisesti tapaukseen sopivat yhteistyötavat ja siinä priorisoitavat asiat. Jos Taalerin kumppani ei ole noudattanut asianmukaisia ja sovittuja kestävyys- tai tiedonantovaatimuksia tai hyviä käytäntöjä, puutumme asiaan ja etsimme kumppanin kanssa ratkaisuja siihen. Tarvittaessa etenemme kumppanuuden lopettamiseen, jos ratkaisua ei löydy.

Lue lisää Taalerin vastuullisia kumppanuuksia ohjaavista prosesseista ja kriteereistä esimerkiksi Taalerin Toimintaperiaatteista, Vastuullisuuspolitiikasta, Partner Code of Conductista sekä liiketoimintojen Code of Conducteista. Politiikat ja muita ohjaavia dokumentteja on saatavilla täältä.