Taaleri julkaisee taloudellista asemaansa ja tulostaan kuvaavia raportteja vuosineljänneksittäin.

Tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja avainluvut

Konsernin keskeiset tunnusluvut 2023 2022** 2021 2020 2019*
Tuloksen tunnusluvut
Jatkuvat tuotot, milj. euroa 39,9 36,8 40,7 35,9 55,3
Jatkuvien tuottojen kasvu, % 8,4 % N/A 13,5 % N/A 6,3 %
Liikevaihto, milj. euroa 66,3 58,9 69,7 40,0 67,2
Liikevoitto, milj. euroa 31,9 27,3 30,8 12,3 19,6
Liikevoitto, % 48,1 % 46,3 % 44,2 % 30,8 % 29,2 %
Tilikauden voitto konsernin tuloslaskelmalla, milj. euroa 26,5 21,3 136,1 13,0 11,5
Oman pääoman tuotto, % 13,0 % 10,0 % 75,0 % 10,0 % 9,3 %
Taseen tunnusluvut
Omavaraisuus, % 67,8 % 66,9 % 72,1 % 49,7 % 46,6 %
Muut tunnusluvut
Kulu/tuotto-suhde 52,8 % 55,2 % 58,3 % 77,0 % 74,7 %
Kokoaikainen henkilöstömäärä, kauden lopussa 111 106 104 92 186
Markkina-arvo, milj. euroa 254 316 317 230 238
Hallinnoitavat varat, mrd. euroa 2,6 2,5 2,2 1,7 7,1
Takauskanta, mrd. euroa 1,7 1,9 1,7 1,8 1,8
* Taaleri sai 30.4.2021 päätökseen varainhoitoliiketoiminnan myynnin Aktialle ja kirjasi kaupasta 111,1 miljoonan euron verottoman myyntivoiton. Taaleri soveltaa IFRS 5 Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot -standardin vaatimuksia Varainhoitoliiketoiminnan myynnin luokittelussa, esittämisessä ja kirjaamisessa. Tunnuslukutaulukon luvut vuodesta 2020 eteenpäin vastaavat jatkuvien toimintojen lukuja segmenttiraportoinnin mukaan.
** Taaleri on ottanut 1.1.2023 käyttöön IFRS 17 Vakuutussopimukset -standardin. Taulukon vuotta 2022 koskevat vertailukauden luvut ovat oikaistuja vertailulukuja.