Taaleri julkaisee taloudellista asemaansa ja tulostaan kuvaavia raportteja vuosineljänneksittäin.

Tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja avainluvut

Konsernin keskeiset tunnusluvut 2022 2021 2020 2019* 2018* Pitkän aikavälin tavoite
Tuloksen tunnusluvut
Jatkuvat tuotot, milj. euroa 41,0 40,7 35,9 55,3 52,0
Jatkuvien tuottojen kasvu, % 0,8 % 13,5 % N/A 6,3 % 6,3 % >15,0 %
Liikevaihto, milj. euroa 63,2 69,7 40,0 67,2 72,5
Liikevoitto, milj. euroa 27,3 30,8 12,3 19,6 26,8
Liikevoitto, % 43,2 % 44,2 % 30,8 % 29,2 % 37.0 % > 25,0 %
Tilikauden voitto konsernin tuloslaskelmalla, milj. euroa 21,3 136,1 13,0 11,5 21,6
Oman pääoman tuotto, % 9,9 % 75,0 % 10,0 % 9,3 % 18,9 % > 15,0 %
Taseen tunnusluvut
Omavaraisuus, % 67,4 % 72,1 % 49,7 % 46,6 % 51,4 %
Muut tunnusluvut
Kulu/tuotto-suhde 58,2 % 58,3 % 77,0 % 74,7 % 67,0 %
Kokoaikainen henkilöstömäärä, kauden lopussa 106 104 92 186 183
Markkina-arvo, milj. euroa 316 317 230 238 201
Hallinnoitavat varat, mrd. euroa 2,5 2,2 1,7 7,1 5,7
Takauskanta, mrd. euroa 1,9 1,7 1,8 1,8 1,7
* Taaleri sai 30.4.2021 päätökseen varainhoitoliiketoiminnan myynnin Aktialle ja kirjasi kaupasta 111,1 miljoonan euron verottoman myyntivoiton. Taaleri soveltaa IFRS 5 Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot -standardin vaatimuksia Varainhoitoliiketoiminnan myynnin luokittelussa, esittämisessä ja kirjaamisessa. Tunnuslukutaulukon luvut vuodesta 2020 eteenpäin vastaavat jatkuvien toimintojen lukuja segmenttiraportoinnin mukaan.