Taaleri kuuluu YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteiden (UNPRI) ja kestävyystiedonantoihin keskittyvän CDP:n allekirjoittajiin sekä Net Zero Asset Managers (NZAM) -aloitteeseen sitoutuneisiin toimijoihin.

Taaleri on Suomen vastuullisen sijoittamisen yhdistyksen FINSIFin (Finland’s Sustainable Investment Forum ry) jäsen, ja olemme mukana suomalaisten yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti kestävää kehitystä edistävien yritysten verkostossa FIBSissä (Finnish Business & Society). Suomen Pääomasijoittajien (FVCA) jäsenenä osallistumme yhdistyksen yhteisiin kestävyyshankkeisiin ja toimialan parhaiden käytäntöjen edistämiseen.

Lue lisää Taalerin sitoumuksista esimerkiksi verkkosivujen ihmisoikeuksia ja ilmastotavoitteita käsittelevistä osioista sekä Taalerin Vastuullisuuspolitiikasta. Politiikat ja muita ohjaavia dokumentteja on saatavilla täältä.