Osana vastuullisuuteen ja kestävään kehitykseen keskittyvää strategiaamme haluamme hillitä ilmastonlämpenemistä ja ottaa ilmastonmuutoksen aiheuttamat riskit huomioon sekä omassa että rahastojemme toiminnassa.

Olemme sitoutuneet ilmastotyössämme nettonollapäästöihin vuoteen 2050 mennessä.

Taaleri allekirjoitti Net Zero Asset Managers (NZAM) -sitoumuksen syksyllä 2021. NZAM on kansainvälinen omaisuuden- ja varainhoitajille kohdennettu aloite, jonka allekirjoittajat sitoutuvat tavoittelemaan nettonollapäästöjä vuoteen 2050 mennessä tai aikaisemmin ja tekemään sijoitustuotteita, jotka on mukautettu nettonollapäästöihin. Tavoite on linjassa Pariisin sopimuksen pyrkimyksen kanssa rajoittaa ilmastonlämpeneminen 1,5 celsiusasteeseen. Olemme myös Task Force on Climate-Related Financial Disclosuresin (TCDF) suosittelemien raportointiohjeiden tukija.

Taalerin arvioidut päästöt vuonna 2023 (tCO2e)

  • Toiminnan suorat päästöt (scope 1): 0
  • Epäsuorat päästöt sähkön- ja energiankulutuksesta (scope 2): 0
  • Epäsuorat päästöt arvoketjusta ja työmatkustuksesta (scope 3): 2 200


Taalerin tavoitteena on leikata organisaation suoria ja epäsuoria (scope 1 ja 2) päästöjä 50 prosentilla vuoden 2022 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Rahoitettujen päästöjen (scope 3) leikkaamiseksi hyödynnämme Science Based Targets -aloitteen (SBTi) suosittelemia, tieteeseen perustuvia menetelmiä. Vuodesta 2022 alkaen sitoutamme 55 prosenttia hallinnassamme olevista varoistamme NZAM-aloitteen piiriin. Vuoteen 2030 mennessä tavoitteenamme on, että sitoutettujen hallinnoitavissa olevien varojen osuus on 75 prosenttia ja vuoteen 2050 mennessä 100 prosenttia. Lisäksi Taalerin tavoitteena on huomioida myös konsernin tekemien suorien sijoitusten kasvihuonekaasupäästöt nettonollatavoitteessaan vuoteen 2050 mennessä. Päästöjä pyritään vähentämään ensisijaisesti aktiivisen omistajuuden toimenpiteillä, ja päästökompensaatioihin turvaudutaan vasta viimeisenä vaihtoehtona.