Kaupankäynti Taalerin osakkeella alkoi 24.4.2013 First North Finland -markkinapaikalla.

1.4.2016 alkaen osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle pörssilistalle. Kaupankäyntitunnus Taalerin osakkeille on TAALA ja toimialaluokitus on "Rahoitus".

Taaleri Oyj:n osakkeet on liitetty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään. Yhtiön osakasrekisteriä ylläpidetään ja omistajaluettelo on nähtävissä kokonaisuudessaan Euroclear Finland Oy:ssä osoitteessa Urho Kekkosen katu 5 C, 8. krs, Helsinki.

Taaleri Oyj:n osakepääoma on 125 000,00 euroa ja rekisteröityjen osakkeiden kokonaismäärä on 3.5.2024 alkaen 28 196 253.

Osakeannit, osakesplitit ja markkinatakaus

Toukokuu 2024 omien osakkeiden mitätöinti 154 367
Huhtikuu 2015 A-osakkeiden konvertointi B-osakkeiksi 2 297 400
Maaliskuu 2015 osakeanti 3 200 000
Helmikuu 2015 osakesplit 3:1
Helmikuu 2015 omien osakkeiden mitätöinti 21 400 A osaketta
Keväällä 2013 asiakasanti

 

Taaleri Oyj:n (aiemmin Taaleritehdas Oyj) osakeanteja ja joukkovelkakirjalainoja koskevat tiedot ja asiakirjat löytyvät kunkin liikkeeseen laskun osiosta.

Yhtiön hallussa olleiden osakkeiden mitätöinti toukokuu 2024

Taaleri Oyj:n hallitus päätti 25.3.2024 kokouksessaan mitätöidä yhtiön hallussa olleet 154 367 kpl osakkeita. Mitätöinti rekisteröitiin kaupparekisteriin 3.5.2024.

Mitätöinnin jälkeen uusi osakemäärä oli 28 196 253 kpl.

Osakesarjojen yhdistäminen tammikuu 2016

Taaleri Oyj:n kaksi osakesarjaa yhdistettiin. Kaupparekisteriin on 28.1.2016 merkitty A-sarjan 13 637 049 osakkeen sekä jo aiemmin kaupankäynnin kohteena olleiden B-sarjan 14 713 571 osakkeen muunto yhdeksi osakesarjaksi ja oikeuksiltaan samanlaisiksi. Muunnon jälkeen Taaleri Oyj:n osakkeiden lukumäärä on 28 350 620, joten osakesarjojen yhdistämisen yhteydessä osakkeiden lukumäärä ei muuttunut. Uusi osakesarja on ollut kaupankäynnin kohteena kaupankäyntitunnuksella TAALA perjantaista 29.1.2016 alkaen.

A-osakkeiden konvertointi B-osakkeiksi huhtikuu 2015

Taaleri Oyj:n listaamattomista A-osakkeista listatuiksi B-osakkeiksi muunnetut uudet B-osakkeet (2 297 400 kpl) merkittiin kaupparekisteriin 23.4.2015. Kaupankäynti uusilla osakkeilla alkoi perjantaina 24.4.2015.

Osakeanti maaliskuu 2015

Taaleri järjesti suunnatun osakeannin Vakuutusosakeyhtiö Garantia kaupan osittaiseksi rahoittamiseksi. Osakeannin merkintäaika oli 2.3–13.3.2015, mutta osakeanti keskeytettiin ylimerkinnän vuoksi 9.3.2015. Osakeanti ylimerkittiin 2,3-kertaisesti ja Taaleri keräsi uusia pääomia 23,2 miljoonaa euroa. Uusia B-sarjan osakkeita laskettiin liikkeelle 3,2 miljoonaa kappaletta. Uusia osakkeenomistajia Taaleri sai 500 ja kokonaisomistaja määrä meni jo yli 1500.

Osakeannin jälkeiset osakemäärät ovat seuraavat:

A-sarja: 16 365 416
B-sarja: 11 985 204
Yhteensä: 28 350 620

Osakeannin materiaalit

Taaleritehtaan tilinpäätökset

Taaleritehtaan vuosikertomukset

Garantian tilinpäätökset

Osakkeen split helmikuu 2015

Taaleri Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous päätti 12.2.2015, että yhtiön osakkeiden lukumäärää lisätään antamalla osakkeenomistajille maksutta uusia osakkeita omistusten mukaisessa suhteessa siten, että kutakin A-sarjan osaketta kohti annetaan kolme (3) A-sarjan osaketta ja kutakin B-sarjan osaketta kohti annetaan kolme (3) B-sarjan osaketta. Uusia A-sarjan osakkeita annettiin siten 12 290 112 kappaletta ja uusia B-sarjan osakkeita 6 588 903 kappaletta.

Osakeanti toteutettiin arvo-osuusjärjestelmässä eikä se edellyttänyt osakkeenomistajilta toimenpiteitä. Uudet osakkeet rekisteröitiin kaupparekisteriin 16.2.2015 ja ne tuottivat osakkeenomistajan oikeudet osakkeiden rekisteröimisestä alkaen. Uudet osakkeet liitettiin arvo-osuusjärjestelmään pörssin sulkeuduttua 16.2.2015 ja osakkeet otettiin julkisen kaupankäynnin kohteeksi tiistaina 17.2.2015.

Yhtiön hallussa olleiden osakkeiden mitätöinti helmikuu 2015

Taaleri Oyj:n hallitus päätti 19.2.2015 kokouksessaan mitätöidä yhtiön hallussa olleet 21 400 kpl A-osakkeita. Mitätöinti rekisteröitiin kaupparekisteriin 20.2.2015.

Osakeannin ja mitätöinnin jälkeiset uudet osakemäärät olivat seuraavat:

A-sarja: 16 365 416
B-sarja: 8 785 204

Asiakasanti kevät 2013

Taaleritehdas Oyj:n (28.1.2016 alkaen Taaleri Oyj) missiona on edistää suomalaisten pääomamarkkinoiden toimintaa yhdessä asiakkaidemme kanssa. Haluamme aktiivisesti osallistua pääomamarkkinoiden kehittämiseen ja tehdä omistajuudesta arvon ja ylpeyden aiheen. Taaleritehdas näyttää itse konkreettisesti esimerkkiä: suuntaamme annin omille asiakkaillemme ja sen jälkeen harkitsemme listautumista Helsingin Pörssin First North-listalle. Yhteisellä voimalla voimme vaikuttaa ja tuoda uutta kulttuuria suomalaiseen omistamiseen.

Taaleritehtaan suunnatun asiakasannin materiaalit:

Markkinatakaaja

Svenska Handelsbanken, Aleksanterinkatu 11, 00100 Helsinki