Taaleri on pohjoismainen pääomarahastoyhtiö ja sijoittaja, joka keskittyy teollisen mittakaavan liiketoimintamahdollisuuksiin bioteollisuudessa ja uusiutuvassa energiassa.

Taalerin visio on tulla bioteollisuudessa ja uusiutuvassa energiassa yhdeksi johtavista kansainvälisesti toimivista sijoittajista. Taalerin kasvua bioteollisuuden ja uusiutuvan energian ekosysteemeissä edistävät kestävää kehitystä tukevat megatrendit ja uusien teollisuus- ja energiaratkaisujen vahva kysyntä. Bioteollisuudessa Taaleri hyödyntää uusiutuvia ja kierrätettäviä raaka-aineita luodakseen sijoituksillaan kestäviä tuotteita teollisten innovaatioiden ja teknologioiden avulla. Uusiutuvassa energiassa Taaleri kehittää puhtaan energian ratkaisuja teollisessa mittakaavassa.

Olemassaolomme tarkoitus on yhdistää syvällinen teollinen ja rahoitusalan asiantuntemuksemme ja pääomat luodaksemme hyviä tuottoja sidosryhmillemme ja rakentaaksemme parempaa tulevaisuutta. Kokemuksemme on osoittanut, että kestävä kehitys ja kannattavuus toteutuvat rinnakkain.

Luomme arvoa sekä hallinnoimiemme varojen että suorien sijoitustemme kautta yhdistämällä toiminnassamme laajan osaamisen, syvällisen asiantuntemuksen, yrittäjyyden ja pääoman. Pääsääntöisesti toteutamme hankkeet itse alusta lähtien kohteen myyntiin saakka. Kansainväliset hankkeet toteutamme yhdessä kumppanien kanssa.