Taaleri on pohjoismainen pääomarahastoyhtiö, joka keskittyy uusiutuvaan energiaan ja muihin vaihtoehtoisiin sijoituksiin. Olemme yksi harvoista pohjoismaisista toimijoista, joilla on asiantuntemusta ja resursseja luoda sekä vahvaa tuottoa että myönteistä vaikutusta ympäristöön ja yhteiskuntaan. 

Taalerin visio on olla pohjoismainen edelläkävijä kestävään kehitykseen painottuvissa vaihtoehtoisissa sijoituksissa. Toimintamme tarkoitus on ohjata pääomaa taloudellisesti tuottaviin kohteisiin, joilla on kestävä ja myönteinen vaikutus ympäristöön ja yhteiskuntaan. Kokemuksemme on osoittanut, että kestävä kehitys ja kannattavuus toteutuvat rinnakkain. 

Yhdistämme toiminnassamme osaamisen, asiantuntemuksen, yritteliäisyyden ja vahvan merkityksellisyyden tunteen. Pääsääntöisesti toteutamme hankkeet itse alusta lähtien kohteen myyntiin saakka. Kansainväliset hankkeet toteutamme yhdessä kumppanien kanssa.