Taaleri on pohjoismainen pääomarahastoyhtiö, joka keskittyy uusiutuvaan energiaan ja muihin vaihtoehtoisiin sijoituksiin.

Ohjaamme pääomia taloudellisesti tuottaviin kohteisiin, joilla on kestävä ja myönteinen vaikutus ympäristöön ja yhteiskuntaan. Yhdistämme toiminnassamme osaamisen, asiantuntemuksen, yritteliäisyyden ja vahvan merkityksellisyyden. Allekirjoitimme vuonna 2010 YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (UNPRI), ja liityimme vuonna 2021 Net Zero Asset Managers -aloitteeseen. Visiomme on olla pohjoismainen edelläkävijä kestävään kehitykseen painottuvissa vaihtoehtoisissa sijoituksissa.

Taalerilla on kaksi liiketoimintasegmenttiä: Pääomarahastot ja Strategiset sijoitukset. Pääomarahastot koostuu uusiutuvan energian, kiinteistöjen ja bioteollisuuden liiketoiminnoista. Strategiset sijoitukset -segmenttiin kuuluu Vakuutusosakeyhtiö Garantia.

Taalerilla on pääomarahastoissaan ja kanssasijoituksissaan hallinnoitavia varoja 2,3 miljardia euroa, ja yhtiön palveluksessa on noin 120 henkeä. Taaleri Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä.

Toimitusjohtajan katsaus

Jatkoimme vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä uusiutuvaan energiaan, kiinteistöihin ja bioteollisuuteen keskittyvän strategiamme toteuttamista. Sekä pääomarahastoliiketoiminta että Garantian takausvakuutustoiminta kehittyivät hyvin ja liikevoitto ilman sijoitustoiminnan tulosta oli 2,0 milj. euroa vastaten 20 prosentin liikevoittomarginaalia. Sen sijaan konsernin sijoitustoiminnan käyvän arvon muutokset painoivat konsernin liikevaihtoa ja liikevoittoa. Sijoitusten käypien arvojen laskun taustalla on mm. korkojen nousu, joka on vaikuttanut Garantian sijoitussalkun arvostuksiin.  

Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja sen myötä muuttunut geopoliittinen tilanne ei ole vaikuttanut suoraan liiketoimintaamme. Taalerilla ei ole liiketoimintaa tai sijoituksia Venäjällä tai Ukrainassa. Euroopan pyrkimys irtautua Venäjän kaasusta, öljystä ja kivihiilestä kasvattaa uusiutuvan energian kysyntää, mikä tukee pitkällä aikajänteellä pääomarahastoliiketoimintaamme. Samaan aikaan siirtymä uusiutuvaan energiaan näkyy esimerkiksi hankekehityksessä kiristyvänä kilpailuna ja kohoavina kustannuksina. Näemme, että pitkäaikainen vahva panostuksemme omaan hankekehitykseen parantaa tässä tilanteessa suhteellista kilpailukykyämme.

Lue lisää

Ihmiset

Taitava ja energinen huippuammattilaisten tiimimme on jo valmiina rakentamaan sinun omistajatarinaasi. Intohimolla ja ennakkoluulottomasti, elämääsi rikastaen.

Tutustu

Ura Taalerilla

Vahva yhteishenki ja ylpeys omasta työstä ovat aina vahvasti leimanneet kulttuuriamme. Olemme rohkeasti eteenpäin katsovia ja haluamme haastaa perinteisiä toimintatapoja. Meitä sitoo yhteinen päämäärä: uskomme vahvasti, että omistajuus kuuluu kaikille.

Tule töihin Taalerille

Medialle

Kuvapankki, tiedotteet ja median yhteystiedot.

Tutustu