Taalerin strategia keskittyy pääomarahastoliiketoimintaan ja merkittäviin teollisiin sijoituksiin etenkin bioteollisuudessa.

Taalerin tavoitteena on kasvattaa hallinnoitavat varat 4 miljardiin euroon ja kasvattaa konsernin suorien teollisten sijoitusten määrä vähintään 100 miljoonaan euroon vuoden 2026 loppuun mennessä. Taalerin visio on tulla bioteollisuudessa ja uusiutuvassa energiassa yhdeksi johtavista kansainvälisesti toimivista sijoittajista.

Taalerin kasvua bioteollisuuden ja uusiutuvan energian ekosysteemeissä edistävät kestävää kehitystä tukevat megatrendit ja uusien teollisuus- ja energiaratkaisujen vahva kysyntä. Bioteollisuudessa Taaleri hyödyntää uusiutuvia ja kierrätettäviä raaka-aineita luodakseen sijoituksillaan kestäviä tuotteita teollisten innovaatioiden ja teknologioiden avulla. Uusiutuvassa energiassa Taaleri kehittää puhtaan energian ratkaisuja teollisessa mittakaavassa.

 

Strategian painopisteet 2024–

1.

Kasvamme liiketoiminta-alueillamme sekä hallinnoimiemme varojen että suorien sijoitusten kautta.

 • Kasvu vahvistaa markkina-asemaamme, houkuttelee osaajia ja tekee meistä merkityksellisempiä arvoketjussamme.
 • Investoimme sekä osaajiin että yrityksiin edistääksemme kasvuamme.
 • Liiketoiminta-alueemme ovat eri kehitysvaiheissa, mikä mahdollistaa kannattavan kasvun.
2.

Teemme merkittäviä teollisia sijoituksia ja yhteistyötä teollisten kumppanien kanssa etenkin bioteollisuuden ekosysteemissä.

 • Haluamme olla merkittävä teollinen toimija nopeasti kehittyvässä bioteollisuuden ekosysteemissä.
 • Teemme pitkäaikaisia ​​suoria vähemmistö- tai enemmistösijoituksia sekä kanssasijoituksia yrityksiin, jotka pyrkivät ratkaisemaan globaaleja haasteita kannattavasti, mitattavasti ja vaikuttavasti.
 • Luomme arvoa ja mahdollisuuksia kaikille sidosryhmillemme olemalla ekosysteemin edelläkävijä.
3.

Laajennamme sijoittajakuntaamme Suomen ulkopuolella ja teemme sijoituksia yhdessä kansainvälisten toimijoiden kanssa.

 • Tavoitteenamme on olla johtava toimija, jonka puoleen sijoittajat kääntyvät harkitessaan sijoittamista bioteollisuuteen tai uusiutuvaan energiaan.
 • Vahvistamme myyntiämme suurille institutionaalisille asiakkaille ja kansainvälisille sijoittajille sekä suoraan että jakelukumppanien avulla.
4.

Kehitämme vaikuttavuutta ja vastuullisuutta kaikissa sijoituksissamme läpi niiden elinkaaren.

 • Pyrimme sijoituksillamme löytämään ja edistämään ratkaisuja ilmasto- ja muihin kestävän kehityksen haasteisiin. Painotamme toiminnassamme positiivista vaikuttavuutta.
 • Käytämme uskottavia kestävän kehityksen kriteerejä ja tavoitteita. Teemme sijoituspäätöksemme taloudellisten tekijöiden, potentiaalisen vaikuttavuuden, vastuullisuuden sekä kestävyysriskien perusteella.

Kilpailuedut

Taalerin strategia perustuu sen kilpailuetuihin:

 • Kokonaisvaltainen asiantuntemus: Insinööriemme ja talous-, laki- ja vastuullisuusasiantuntijoidemme vankka osaaminen kattaa sijoitustemme ja hankkeidemme koko elinkaaren.
 • Ideoiden kaupallistaminen: Taalerin pitkä kokemus, verkostot teollisten kumppaneiden kanssa, osaaminen ja asiantuntemus antavat meille mahdollisuuden ennakoida markkinoilla tapahtuvia muutoksia sekä kyvyn toteuttaa ja kaupallistaa uusia potentiaalisia ideoita.
 • Kyky yhdistää ideoita ja pääomaa: Meillä on laaja kokemus vaativien investointien toteuttamisesta. Pystymme rahoittamaan sijoituksia pääomarahastoilla, kanssasijoituksilla ja suorilla sijoituksilla.

Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

 • Kasvu: Konsernin jatkuvien tuottojen ja tuottopalkkioiden kasvu vähintään 15 % (uudistettu mittari)
 • Oman pääoman tuotto: Vähintään 15 % (ennallaan)
 • Osinko: Vähintään 50 % tilikauden tuloksesta (ennallaan)