Taalerin strategia keskittyy kestävään kehitykseen ja uusiutuvaan energiaan.

Liiketoimintamme painopiste on EU:n kestävän rahoituksen mukaisissa pääomarahastoissa, jotka joko tekevät vain kestäviä sijoituksia tai edistävät valittuja kestävyystekijöitä. Tavoitteemme on kasvattaa Taalerin hallinnoitavat varat yli kolmeen miljardiin euroon vuonna 2023.

Nykyinen liiketoimintamme keskittyy uusiutuvaan energiaan, kiinteistöihin ja bioteollisuuteen. Pääomarahastomme sijoittavat kestäviin kohteisiin, joiden elinkaaren hallitsemme niiden kehittämisestä, rakentamisesta ja hallinnoinnista aina irtautumiseen asti. Näin voimme varmistaa vastuulliset toimintatavat läpi sijoitusten elinkaaren.

 

Strategian painopisteet 2021–2023:

1.

Nostamme kestävän kehityksen ja uusiutuvan energian toimintamme keskiöön

Kehitämme ja laajennamme pääomarahastoja, jotka tavoittelevat taloudellisen tuoton lisäksi mitattavaa hyötyä ympäristölle ja yhteiskunnalle. Luomme rahastoillamme muun muassa tuuli- ja aurinkovoimaa, biopolttoaineita sekä kiinteistöjä.

2.

Vahvistamme skaalautuvuutta kaikissa liiketoiminnoissamme

Pääomarahastoissamme pyrimme kasvattamaan merkittävästi rahastojen keskimääräistä kokoa ja hallinnoitavaa varallisuuttamme, mikä lisää jatkuvia tuottoja ja parantaa rahastojen kannattavuutta. Vakuutusyhtiö Garantiassa jatkamme skaalautuvaan liiketoimintamalliin, hajautettuun riskiin ja laajaan jakeluverkostoon perustuvan strategian edistämistä.

3.

Laajennamme pääomarahastojemme myyntiä ja jakelua

Aloitimme strategiaamme tukevan yhteistyön Aktian kanssa, mikä avasi tuotteillemme merkittävän jakelukanavan. Vahvistamme omaa myyntiä suurimmille institutionaalisille asiakkaille sekä kansainvälisille sijoittajille. Lisäksi tavoittelemme uusia kansainvälisiä jakelukanavia. 

4.

Optimoimme pääoman tuottoa ja taseen käyttöä

Tehostamme pääomamme käyttöä ja jaamme osakkeenomistajille pääomat, joita yhtiö ei tarvitse kasvuinvestointeihin tai vakavaraisuustavoitteidensa täyttämiseen.

Strategian tukijalat

Taalerin strategian toteuttamista tukevat syvä osaamisemme ja laaja kokemuksemme vaihtoehtoisiin sijoituksiin keskittyvistä pääomarahastoista. Strategiamme tukijalkoja ovat: 

Monipuolinen tarjonta: Ainutlaatuinen tuotetarjonta useissa omaisuusluokissa

Integroitu työskentelytapa: Vahva kokemus pääoman, ideoiden, kyvykkyyden ja yrittäjyyden yhdistämisessä

Kokonaisvaltainen asiantuntemus: Vankka osaamisemme investointien kehittämisessä, rakentamisessa, hallinnassa ja irtautumisessa 

Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

Taalerin pitkän aikavälin päivitetyt tavoitteet ovat:

  • Jatkuvien tuottojen kasvu vähintään 15 prosenttia
  • Liikevoitto vähintään 25 prosenttia liikevaihdosta
  • Oman pääoman tuotto vähintään 15 prosenttia

Osinkopolitiikka

Yhtiön tavoitteena on jakaa osakkeenomistajille vähintään 50 prosenttia tilikauden tuloksesta sekä pääomat, joita yhtiö ei tarvitse kasvuinvestointeihin tai vakavaraisuustavoitteidensa täyttämiseen.