Toimitusjohtajan katsaus Q4/2023

Taaleri edisti vuoden 2023 aikana vahvasti uusiutuvaan energiaan, bioteollisuuteen ja kiinteistöliiketoimintaan perustunutta strategiaansa haastavasta toimintaympäristöstä huolimatta. Voimme olla tyytyväisiä konsernin koko vuoden tuloskehitykseen. Konsernin tilikauden jatkuvat tuotot kasvoivat 8,4 prosentilla. Liikevaihto kasvoi 12,5 prosentilla 66,3 miljoonaan euroon, ja liikevoitto kasvoi 16,8 prosentilla 31,9 miljoonaan euroon. Liikevoittoprosentti oli 48,1. 

Vuoden viimeisellä neljänneksellä konsernin jatkuvat tuotot laskivat pääosin vakuutusosakeyhtiö Garantian luvuissa sovellettavan IFRS 17 -standardin arvostus- ja tuloutusperiaatteiden aiheuttaman vuosineljännesten välisen volatiliteetin vuoksi. Konsernin neljännen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi, mutta liikevoitto laski vertailukaudesta muun muassa vertailukaudella kirjattujen tuottopalkkioiden vuoksi.

Pääomarahastot-segmentissä jatkuvat tuotot kasvoivat viimeisellä vuosineljänneksellä 19 prosenttia, mutta liikevaihto ja liikevoitto laskivat vertailukaudesta, jolloin tulosta nostivat mittavat tuottopalkkiot. Vuoden 2023 viimeisellä neljänneksellä ei kirjattu tuottopalkkioita.

Uusiutuvan energian liiketoiminta ilmoitti neljännen vuosineljänneksen lopussa keränneensä 430 miljoonan euron sijoitussitoumukset toisen varainhankintakierroksen päätteeksi kuudenteen rahastoonsa, Taaleri SolarWind III:een. Pidämme tulosta onnistumisena nykyisessä toimintaympäristössä, ja jatkamme aktiivista varainhankintaa vähintään vuoden 2024 loppuun asti. Tavoitteenamme on kerätä rahastoon sijoittajilta 700 miljoonaa euroa. Jatkoimme katsauskaudella elinkaarensa loppuvaiheessa olevien Taaleri Tuuli II- ja Taaleri Tuuli III -rahastojen irtautumisvalmisteluja. Lisäksi uusiutuvan energian liiketoiminta kirjasi 4,1 miljoonan liikevoiton Texasissa vuosina 2018–2021 tehtyyn kehitystoimintaan liittyen.

Bioteollisuusliiketoiminnassa keskityimme viimeisellä vuosineljänneksellä Taaleri Bioteollisuus I -rahaston portfolioyhtiöiden kasvun tukemiseen sekä uusien potentiaalisten kohdeyhtiöiden kartoittamiseen ja arviointiin. Jatkoimme myös venture capital -rahaston valmistelua, ja aloitimme Joensuuhun rakennettavan torrefioitua biomassaa valmistavan laitoksen rakennustyöt. Aloitimme useita rekrytointiprosesseja päivitetyn strategian mukaisten suorien tasesijoitusten ja kansainvälisen kasvun tukemiseksi.

Kiinteistöliiketoiminnassa aloitti uusi johtaja vuoden 2024 alussa, ja teemme parhaillaan liiketoiminnolle päivitettyä strategiaa. Katsauskaudella jatkoimme uusien sijoitustuotteiden kehittämistä ja rahastojen omistamien kiinteistöportfolioiden kannattavuuden optimointia. Liiketoiminta jatkoi myös elinkaarensa loppuvaiheessa olevien rahastojen irtautumisvalmisteluja.

Strategiset sijoitukset -segmentissä Garantian viimeisen vuosineljänneksen avainlukujen kehitys kuvastaa IFRS 17 -standardille ominaista vuosineljännesten välistä tulosvaihtelua. Vakuutuspalvelutulos oli 2,7 miljoonaa euroa ja yhdistetty kulusuhde 42,0 prosenttia. Garantian vakuutustoiminnan kannattavuus pysyi kuitenkin hyvällä tasolla, vaikka vakuutuspalvelukulut kasvoivat ja vuosineljännekselle kohdistunut vakuutussopimusvelkojen uudelleenarvostaminen laski vakuutusmaksutuottoja vertailukaudesta. Koko vuoden vakuutuspalvelutulos oli 13,5 miljoonaa euroa ja yhdistetty kulusuhde oli erinomainen, 28,7 prosenttia. Garantian sijoitustoiminnan nettotuotot nousivat viimeisellä vuosineljänneksellä 1,4 miljoonaan euroon ja koko vuonna 4,7 miljoonaan euroon sijoitusmarkkinan vahvistuttua vertailukauteen nähden.

Yksi painopisteistämme vuoden aikana oli strategiapäivitys, jonka julkistimme marraskuussa. Suurimmat muutokset strategiaamme ovat bioteollisuuden suorien sijoitusten tuominen liiketoiminnan keskiöön pääomarahastoliiketoiminnan rinnalle ja vahvan kansainvälisen kasvun hakeminen.

Visiomme on tulla bioteollisuudessa ja uusiutuvassa energiassa yhdeksi johtavista kansainvälisesti toimivista sijoittajista. Tavoitteenamme on kasvattaa hallinnoitavat varat 4 miljardiin euroon ja konsernin suorien teollisten sijoitusten määrä vähintään 100 miljoonaan euroon vuoden 2026 loppuun mennessä. Tavoitteet ovat kunnianhimoiset, mutta uskon, että meillä on kaikki edellytykset saavuttaa ne.