Toimitusjohtajan katsaus Q1/2024

Jatkoimme vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä uusiutuvaan energiaan, bioteollisuuteen sekä kiinteistöliiketoimintaan keskittyvän strategiamme toteuttamista. Nostimme viime vuoden lopulla julkistamassamme strategiapäivityksessä suorat sijoitukset strategiamme keskiöön. Rakensimme niille ensimmäisellä vuosineljänneksellä oman strategian ja organisaation, minkä lisäksi uudistimme myös kiinteistöliiketoimintamme strategian.

Taaleri-konsernin tulos kehittyi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä positiivisesti. Konsernin jatkuvat tuotot kasvoivat 10,3 miljoonaan euroon lähinnä Pääomarahastot-segmentin vetämänä. Liikevaihto kasvoi 17,0 miljoonaan euroon jatkuvien tuottojen kasvun ja vahvan sijoitustoiminnan tuloksen ansiosta. Liikevaihdon voimakas kasvu tuki myös liikevoiton vahvistumista, ja liikevoittoprosentti oli 56,2.

Pääomarahastot-segmentissä jatkuvat tuotot kasvoivat 5,9 miljoonaan euroon ja liikevaihto 6,7 miljoonaan euroon. Liikevoitto parani ja oli 0,5 miljoonaa euroa. Vuosineljänneksellä ei kirjattu tuottopalkkioita.

Uusiutuvan energian liiketoiminta jatkoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä aktiivisesti Taaleri SolarWind III -rahaston varainkeruuta ja rahaston hankekehitysportfolion aktiivista kehittämistä. Tavoitteenamme on kerätä rahastoon 700 miljoonaa euroa. Useat rahaston hankkeet lähestyivät katsauskaudella rakentamispäätöstä. Taaleri SolarWind II -rahasto keskittyi jo tuotannossa olevien hankkeiden laadukkaaseen ja tehokkaaseen operointiin. Irtautumisvalmistelut Taaleri Tuuli II- ja Taaleri Tuuli III -rahastoista jatkuivat.

Kiinteistöliiketoiminnan uusi strategia valmistui katsauskaudella. Strategian mukaan kehitämme kiinteistöliiketoimintaan uusia tuotteita ja palveluita ja pyrimme lanseeraamaan niitä markkinoille vielä kuluvan vuoden aikana. Kiinteistöliiketoiminnan uuden strategian mukaisesti toiminnan painopiste siirtyy vahvemmin uusien sijoitustuotteiden strukturointiin sekä itse sijoitustoimintaan.

Bioteollisuusliiketoiminnassa jatkoimme Taaleri Bioteollisuus I -rahaston kohdeyhtiöiden tukemista kasvun ja kannattavuuden edistämisessä sekä kestävyystyössä. Lisäksi edistimme rahaston uusien potentiaalisten kohdeyhtiöiden due diligence -prosesseja. Uuden venture capital -rahaston valmistelun ja sen alustavan varainhankinnan rinnalla jatkoimme myös Joensuuhun rakennettavan torrefioitua biomassaa valmistavan laitoksen rakennustöitä. Taalerin päivitetyssä strategiassa bioteollisuusliiketoiminnalla tulee olemaan aiempaa suurempi rooli suorien sijoitusten kasvattamisessa sekä konsernin kansainvälistymisessä. Tätä roolinmuutosta tukevat muun muassa katsauskaudella päätökseen saattamamme rekrytointiprosessit.

Strategiset sijoitukset -segmentissä Garantian vakuutuspalvelutulos kasvoi 4,0 miljoonaan euroon vakuutuspalvelukulujen laskiessa. Vakuutustoiminnan kannattavuutta mittaava yhdistetty kulusuhde vahvistui ensimmäisellä vuosineljänneksellä 21,5 prosenttiin. Garantian sijoitustoiminnan nettotuotot kasvoivat 4,8 miljoonaan euroon pääosin realisoitumattomien käyvän arvon muutosten ja osakemarkkinoiden vahvan kehityksen ja korkoympäristön vakiintumisen myötä.

Vuosi 2024 on käynnistynyt Taalerilla aktiivisesti päivitetyn strategiamme määrätietoisen edistämisen merkeissä. Optimismiamme kasvattaa myös toimintaympäristössämme nähtävillä olevat myönteiset kehitystrendit, kuten korkoympäristön vakiintuminen, sijoitus- ja varainhankintamarkkinoiden piristyminen sekä etenkin kansainvälisesti katsoen talouden yleisen kehityksen odotettua parempi vire alkuvuodesta 2024.