Toimitusjohtajan katsaus Q1/2023

Edistimme uusiutuvaan energiaan, kiinteistöihin ja bioteollisuuteen keskittyvää strategiaamme suunnitelmien mukaan vuoden 2023 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Kestävään kehitykseen painottuvat pääomarahastomme vastaavat moniin ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin kuten ilmastonmuutoksen hillintään ja omavaraisuuden vahvistamiseen. Tämä tukee myös uusia avauksia kuten katsauskauden aikana tapahtunutta liiketoiminnan laajentamista energian varastointijärjestelmiin.

Sekä pääomarahastoliiketoiminta että Garantian takausvakuutustoiminta kehittyivät ensimmäisellä neljänneksellä hyvin, ja konsernin jatkuvat tuotot kasvoivat 24 prosenttia. Konsernin liikevaihto kasvoi 9,3 miljoonaan euroon ja liikevoitto 1,6 miljoonaan euroon. Garantian sijoitustoiminnan tulos oli voitollinen, mutta konsernin muut realisoitumattomat käyvän arvon muutokset painoivat liikevaihtoa ja liikevoittoa.

Pääomarahastot-segmentin jatkuvat tuotot kasvoivat 14 prosenttia 5,6 miljoonaan euroon, mutta liikevoitto laski johtuen panostuksista liiketoiminnan kasvattamiseen ja siitä, että katsauskaudella ei kirjattu tuottopalkkioita.

Uusiutuvan energian liiketoiminta jatkoi varainkeruuta kuudenteen rahastoonsa, Taaleri SolarWind III:een. Ensimmäisen varainhankintakierroksen odotetaan päättyvän toisella vuosineljänneksellä. Rahasto tulee pohjautumaan hankekehitysportfolioon, jossa oli ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa jo tavoitellut 35 hanketta. Tavoitteemme on saavuttaa Taaleri SolarWind III -rahastolla 700 miljoonan euron koko, mikä on kaksinkertainen edelliseen rahastoon verrattuna.

Kiinteistöliiketoiminta keskittyi ensimmäisellä vuosineljänneksellä uusien sijoitustuotteiden aktiiviseen kehittämiseen. Lisäksi katsauskaudella jatkettiin vanhojen rahastojen irtautumisvalmisteluja ja potentiaalisten uusien ostokohteiden kartoittamista.

Bioteollisuusliiketoiminta valmisteli katsauskaudella seuraavaa rahastoa, jonka strategiana olisi sijoittaa startup-vaiheessa oleviin bioteollisuusalan yhtiöihin. Tavoitteemme olisi tarjota venture capital -rahastolla alkuvaiheen yhtiöille mahdollisuuden kasvaa seuraavaan, skaalattavaan vaiheeseen. Taaleri Bioteollisuus I -rahasto teki katsauskauden lopussa kolmannen sijoituksensa korkean jalostusarvon selluloosapohjaisia materiaaleja valmistavaan Nordic Bioproducts Groupiin.

Strategiset sijoitukset -segmentissä Garantia jatkoi vahvaa suorittamista. Garantian vakuutuspalvelutulos kasvoi katsauskaudella 44 prosenttia 3,8 miljoonaan euroon, ja yhdistetty kulusuhde vahvistui entisestään ollen erinomainen 24,3 prosenttia. Garantian sijoitustoiminnan nettotuotot kasvoivat 0,9 miljoonaan euroon sijoitusmarkkinan palautuessa ensimmäisellä vuosineljänneksellä, mutta sijoitustuotot jäivät edelleen maltillisiksi.

Taaleri julkisti maaliskuussa vuoden alusta sovellettavan IFRS 17 Vakuutussopimukset -standardin mukaiset oikaistut taloudelliset vertailutiedot. Suurimpia muutoksia on vakuutustoiminnan arvostusperiaatteiden muutosten lisäksi se, että Garantian liikevaihtoon kirjataan jatkossa vakuutusmaksutuottojen ja sijoitustoiminnan nettotuottojen lisäksi myös vakuutuspalvelukulut kuten korvauskulut, vakuutustoiminnan liikekulut ja tappiollisista vakuutussopimuksista aiheutuvat tappiot. Näin raportoitu liikevaihto laskee, mutta standardin käyttöönoton vaikutus raportoituun liikevoittoon on pieni.