Yhtiökokous

Yhtiökokous on Taalerin ylin päättävä toimielin. Jokaisella osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen. 

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Yleensä kokous pidetään maalis- tai huhtikuussa. Varsinaisessa yhtiökokouksessa päätetään osakeyhtiölain edellyttämät asiat, joihin kuuluvat muun muassa päätökset koskien esimerkiksi tilinpäätöksen vahvistamista, voiton käyttämistä ja vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Lisäksi varsinaisessa yhtiökokouksessa valitaan hallituksen jäsenet ja tilintarkastaja sekä tehdään palkitsemista koskevat päätökset, joihin kuuluvat Taalerin palkitsemispolitiikan hyväksyminen sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen.

Tällä sivulla julkaistaan tulevan yhtiökokouksen yhtiökokouskutsu sekä nähtävillä pidettävät asiakirjat. Myös yhtiökokouksen päätökset ovat nähtävillä kokouksen jälkeen. Edellisten vuosien aineistot löytyvät vuosiluvun mukaan järjestetyistä linkeistä.

Taaleri Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 6.4.2022 Taaleri Oyj:n päätoimipaikassa osoitteessa Kasarmikatu 21 B, 00130 Helsinki.

Yhtiökokouksen pöytäkirja (pdf)

Yhtiökokouksen materiaalit

Yhtiökokouskutsu ja ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle (pdf)
Tilinpäätös ja toimintakertomus 2021 (pdf)
Toimielinten palkitsemisraportti (pdf)
Ehdotetun uuden hallituksen jäsenen Jouni Takakarhun CV (pdf)
Valtakirja
Tietosuojaseloste

Taaleri Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 25.3.2021 alkaen klo 10.00 Taaleri Oyj:n päätoimipaikassa osoitteessa Kasarmikatu 21 B, 00130 Helsinki. 

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen materiaalit

Hallituksen puheenjohtajan tervehdys
Toimitusjohtajan katsaus

Yhtiökokouskutsu ja ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle
Toimintakertomus ja tilinpäätös 2020
Hallitukseen ehdotetun uuden jäsenen Peter Ramsayn CV
Toimielinten palkitsemisraportti
Tietosuoja- ja rekisteriseloste