Taaleri on pohjoismainen pääomarahastoyhtiö ja sijoittaja, joka keskittyy teollisen mittakaavan liiketoimintamahdollisuuksiin bioteollisuudessa ja uusiutuvassa energiassa. Taaleri Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle pörssilistalle.

Yhdistämme toiminnassamme osaamisen, asiantuntemuksen, yritteliäisyyden ja vahvan merkityksellisyyden. Tiimimme osaa todistetusti muuttaa mahdollisuudet onnistuneiksi sijoituksiksi.

Taaleri sijoituskohteena

Osake

Osakepääoma ja osakkeiden lukumäärä, omat osakkeet, osakkeiden luovutus ja valtuutukset, osinko ja osinkopolitiikka sekä osaketyökalut

Tutustu

Osakkeenomistajat

Suurimmat osakkeenomistajat, johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimien ilmoittaminen, johdon osakkeenomistus, liputukset sekä osakkeenomistajan kokonaistuottolaskuri.

Tutustu

Avainluvut

Konsernin avainluvut, joukkovelkakirjalainat ja kovenantit

Tutustu

Raportit ja esitykset

Taaleri julkaisee taloudellista asemaansa ja tulostaan kuvaavia raportteja vuosineljänneksittäin.

Tutustu

Hallinnointi

Taaleri Oyj:n eri toimielinten tehtävät ja velvollisuudet määräytyvät Suomen lain, Taaleri-konsernin hallinnointiperiaatteiden ja toimielinkohtaisten työjärjestysten mukaisesti.

Tutustu