Vastuullisuus tarkoittaa Taalerille vaikuttamista ja vastuunkantamista.

Hallinnointi

Taaleri Oyj:n eri johtoelinten tehtävät ja velvollisuudet määräytyvät Suomen lain, Taaleri-konsernin hallinnointiperiaatteiden ja toimielinkohtaisten työjärjestysten mukaisesti. Taaleri Oyj noudattaa toiminnassaan Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkistamaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia.

Lue lisää

Vastuullisuus

Pysyvä muutos tehdään kestävällä liiketoiminnalla. Vastuullisuus on keskeinen osa Taalerin strategiaa. Tavoitteemme on yhdessä asiakkaidemme ja kumppaneidemme kanssa edistää kestävää kehitystä toteuttamalla taloudellisesti kannattavia hankkeita.

Lue lisää

Dokumenttiarkisto

Dokumenttiarkistoon lisäämme tärkeitä dokumentteja yritysvastuusta ja vastuullisuudesta.

Dokumenttiarkistoon