Vastuullisuus tarkoittaa Taalerille vastuuta ihmisistä, ympäristöstä ja yhteiskunnasta.

Tämä kattaa vastuun työntekijöistämme, vastuullisesta ja luotettavasta varainhoidosta ja kumppanuksista. Haluamme minimoida ja hallita ympäristöön, yhteiskuntaan ja yksilöön liittyviä vaikutuksia ja edistämme kestävää kehitystä. Toimimme vastuullisesti ja eettisesti, noudatamme hyvää hallintotapaa ja vastuullisen sijoittamisen periaatteita kaikessa toiminnassamme. 

Corporate Responsibility Policy

Kestävyysriskipolitiikka

Vastuullinen Taaleri

Luomme kestävää tulevaisuutta

Vaikuttavuus on Taalerin erottautumiskeino ja vastuullisuuden kärki. Se muodostaa Taalerin hyökkäyslinjan.

Vaikuttavuus

Vaikutamme osaamisella ja intohimolla

Työntekijät saavat asiat tapahtumaan ja tavoitteet toteutumaan. He ovat Taalerin pelinrakentajia.

Ura Taalerilla

Rakennamme vankkaa luottamusta

Vaatimuksenmukaisuus on Taalerin toiminnan vakaa perusta. Se muodostaa Taalerin puolustuslinjan.

Hallinto

Toteutamme taloudellisesti kannattavia, ympäristöön ja sidosryhmiin myönteisesti vaikuttavia hankkeita yhdessä asiakkaidemme ja kumppaneidemme kanssa. Haluamme olla impakti- ja ESG-sijoittamisen edelläkävijä. Impakti- eli vaikuttavuussijoittamisella tarkoitamme sijoittamista, jossa hyvän taloudellisen tuoton lisäksi edistetään aktiivisesti ratkaisuja maailmamme keskeisimpiin ongelmiin, jotka liittyvät kestävyyteen ja vastuullisuuteen.

Otamme toiminnassamme huomioon sekä taloudelliset että vastuullisuuteen ja kestävyyteen liittyvät mahdollisuudet ja vaikutukset. Tarkastelemme toimintamme kestävyysriskejä ja ESG-tekijöitä eli ympäristöön, yhteiskuntaan sekä hallintotapaan liittyviä vastuullisuusnäkökulmia. Uskomme, että sijoitustoiminnalla on merkittävät mahdollisuudet tuottaa taloudellista arvoa ja samalla ohjata markkinoita kohti kestävämpää tulevaisuutta.

Vaikuttavuus

Luomme kestävää tulevaisuutta. Vaikutamme osaamisella ja intohimolla. Rakennamme vankkaa luottamusta.

Lue lisää

Vastuullinen sijoittaminen

Haluamme olla impakti- ja ESG-sijoittamisen edelläkävijä. Uskomme, että sijoitustoiminnalla voidaan tuottaa taloudellista arvoa ja samalla ohjata markkinoita kohti kestävämpää tulevaisuutta.

Lue lisää

Ympäristö

Taalerin energiarahastot edelläkävijänä: Olemme Taalerilla rohkeasti tarttuneet uusiutuvan energian tarjoamiin erilaisiin sijoitusmahdollisuuksiin. Uskomme, että taloudellinen kannattavuus on tehokkain tapa ohjata pääomia ympäristön kannalta parhaisiin ratkaisuihin.

Lue lisää

Jäsenyydet ja sitoumukset

Taaleri huomioi sijoitustoiminnassaan CDP:n, UNPRIn, FIBSin ja FINSIFin vastuullisen sijoittamisen ohjeistuksia.

Lue lisää

Vastuullisuus hallinnoinnissa ja liiketoiminnassa

Taalerin toimintaperiaatteet ohjaavat jokapäiväistä työtä. Yritys kouluttaa jatkuvasti henkilökuntaansa tämän tiimoilta.

Lue lisää

Yhteystiedot

Konserni

Eeva Toivonen

Eeva Toivonen

ESG-päällikkö
Taaleri Varainhoito Oy
Helsinki
+358 50 464 3073

Taaleri Varainhoito

Lassi Järvinen

Lassi Järvinen

Johtaja, allokaatioratkaisut
Taaleri Varainhoito Oy
Helsinki
+358 50 376 2434
Pekka Samuelsson

Pekka Samuelsson

Sijoitusjohtaja, impakti-sijoitukset
Taaleri Varainhoito Oy
Helsinki
+358 50 523 5834
Kati Salo

Kati Salo

Salkunhoitaja
Taaleri Pääomarahastot Oy
Helsinki
+358 40 129 6108

Taaleri Energia

Jenny-Li Holmström

Jenny-Li Holmström

Sijoituspäällikkö & Lakimies
Taaleri Energia Funds Management Oy
Helsinki
+358 40 086 8615

Garantia

Lotta  Kurkela

Lotta Kurkela

Luottoriskijohtaja
Vakuutusosakeyhtiö Garantia
Helsinki
+358 20 747 9846