Pysyvä muutos tehdään kestävällä liiketoiminnalla.

Vastuullisuus on keskeinen osa Taalerin strategiaa. Vastuullisuus tarkoittaa Taalerille vaikuttamista ja vastuunkantamista. Tavoitteemme on yhdessä asiakkaidemme ja kumppaneidemme kanssa edistää kestävää kehitystä toteuttamalla taloudellisesti kannattavia hankkeita. Mitä enemmän sijoittajat tietävät sijoituskohteen hyvään hallintotapaan liittyvistä vaikutuksista, sitä paremmin he voivat ottaa nämä tekijät huomioon myös sijoituskohteita valitessaan.

Corporate Responsibility Policy

Vastuullinen Taaleri

Luomme kestävää tulevaisuutta

Vaikuttavuus on Taalerin erottautumiskeino ja vastuullisuuden kärki. Se muodostaa Taalerin hyökkäyslinjan.

Vaikuttavuus

Vaikutamme osaamisella ja intohimolla

Työntekijät saavat asiat tapahtumaan ja tavoitteet toteutumaan. He ovat Taalerin pelinrakentajia.

Ura Taalerilla

Rakennamme vankkaa luottamusta

Vaatimuksenmukaisuus on Taalerin toiminnan vakaa perusta. Se muodostaa Taalerin puolustuslinjan.

Hallinto

Haemme aktiivisesti kannattavia hankkeita, jotka rakentavat kestävää tulevaisuutta ja tarjoamme työntekijöillemme kasvualustan kehittyä ja mahdollisuuden profiloitua vaikuttajina yhteiskunnassa. Integroimme vastuullisuuden ja riskienhallinnan liiketoimintaan tarkoituksenmukaisesti.

Taalerin liiketoimintasegmentit toteuttavat vastuullista toimintatapaa, noudattavat hyvää hallintotapaa ja vastuullisen sijoittamisen periaatteita kaikessa toiminnassaan. Uskomme, että vastuullisesti toimiminen on kannattavaa ja kasvattaa pitkäaikaista omistaja-arvoa. Vastuullisuus sisältää mm. taloudellisen vastuun osakkeenomistajille, vastuun minimoida ja hallita ympäristövaikutuksia, vastuun työntekijöistä sekä laajemmasta yhteisöstä.

Kehitämme jatkuvasti liiketoimintaamme sillä ymmärrämme, että muuttuva lainsäädäntö ja ilmastonmuutos muuttavat toimintaympäristöämme pitkällä aikavälillä.

Vaikuttavuus

Luomme kestävää tulevaisuutta. Vaikutamme osaamisella ja intohimolla. Rakennamme vankkaa luottamusta.

Lue lisää

Ympäristö

Taalerin energiarahastot edelläkävijänä: Olemme Taalerilla rohkeasti tarttuneet uusiutuvan energian tarjoamiin erilaisiin sijoitusmahdollisuuksiin. Uskomme, että taloudellinen kannattavuus on tehokkain tapa ohjata pääomia ympäristön kannalta parhaisiin ratkaisuihin.

Lue lisää

Jäsenyydet ja sitoumukset

Taaleri huomioi sijoitustoiminnassaan CDP:n, UNPRIn, FIBSin ja FINSIFin vastuullisen sijoittamisen ohjeistuksia.

Lue lisää

Vastuullisuus hallinnoinnissa ja liiketoiminnassa

Taalerin toimintaperiaatteet ohjaavat jokapäiväistä työtä. Yritys kouluttaa jatkuvasti henkilökuntaansa tämän tiimoilta.

Lue lisää

Yhteystiedot

Konserni

Eeva Toivonen

Eeva Toivonen

ESG-analyytikko
Taaleri Varainhoito Oy
Helsinki
+358 50 464 3073

Taaleri Varainhoito

Lassi Järvinen

Lassi Järvinen

Johtaja, allokaatioratkaisut
Taaleri Varainhoito Oy
Helsinki
+358 50 376 2434
Pekka Samuelsson

Pekka Samuelsson

Sijoitusjohtaja, impakti-sijoitukset
Taaleri Varainhoito Oy
Helsinki
+358 50 523 5834
Kati Salo

Kati Salo

Salkunhoitaja
Taaleri Pääomarahastot Oy
Helsinki
+358 40 129 6108

Taaleri Energia

Jenny-Li Holmström

Jenny-Li Holmström

Investment Manager & Legal Counsel (on Maternity Leave)
Taaleri Energia Funds Management Oy
Helsinki
+358 40 086 8615

Garantia

Lotta  Kurkela

Lotta Kurkela

Luottoriskijohtaja
Vakuutusosakeyhtiö Garantia
Helsinki
+358 20 747 9846