Vastuullisuus tarkoittaa Taalerille vastuuta ihmisistä, ympäristöstä ja yhteiskunnasta.

Haluamme minimoida ja hallita ympäristöön, yhteiskuntaan ja yksilöön liittyviä vaikutuksia ja edistämme kestävää kehitystä. Toimimme vastuullisesti ja eettisesti, noudatamme hyvää hallintotapaa ja vastuullisen sijoittamisen periaatteita kaikessa toiminnassamme. 

Corporate Responsibility Policy

Kestävyysriskipolitiikka

Vastuullinen Taaleri

Luomme kestävää tulevaisuutta

Vaikuttavuus on Taalerin erottautumiskeino ja vastuullisuuden kärki. Se muodostaa Taalerin hyökkäyslinjan.

Vaikuttavuus

Vaikutamme osaamisella ja intohimolla

Työntekijät saavat asiat tapahtumaan ja tavoitteet toteutumaan. He ovat Taalerin pelinrakentajia.

Ura Taalerilla

Rakennamme vankkaa luottamusta

Vaatimuksenmukaisuus on Taalerin toiminnan vakaa perusta. Se muodostaa Taalerin puolustuslinjan.

Hallinto

Toteutamme taloudellisesti kannattavia, ympäristöön ja sidosryhmiin myönteisesti vaikuttavia hankkeita yhdessä asiakkaidemme ja kumppaneidemme kanssa. Haluamme olla impakti- ja ESG-sijoittamisen edelläkävijä. Impakti- eli vaikuttavuussijoittamisella tarkoitamme sijoittamista, jossa hyvän taloudellisen tuoton lisäksi edistetään aktiivisesti ratkaisuja maailmamme keskeisimpiin ongelmiin, jotka liittyvät kestävyyteen ja vastuullisuuteen.

Otamme toiminnassamme huomioon sekä taloudelliset että vastuullisuuteen ja kestävyyteen liittyvät mahdollisuudet ja vaikutukset. Tarkastelemme toimintamme kestävyysriskejä ja ESG-tekijöitä eli ympäristöön, yhteiskuntaan sekä hallintotapaan liittyviä vastuullisuusnäkökulmia. Uskomme, että sijoitustoiminnalla on merkittävät mahdollisuudet tuottaa taloudellista arvoa ja samalla ohjata markkinoita kohti kestävämpää tulevaisuutta.

Vaikuttavuus

Luomme kestävää tulevaisuutta. Vaikutamme osaamisella ja intohimolla. Rakennamme vankkaa luottamusta.

Lue lisää

Vastuullinen sijoittaminen

Haluamme olla impakti- ja ESG-sijoittamisen edelläkävijä. Uskomme, että sijoitustoiminnalla voidaan tuottaa taloudellista arvoa ja samalla ohjata markkinoita kohti kestävämpää tulevaisuutta.

Lue lisää

Ympäristö

Olemme Taalerilla rohkeasti tarttuneet uusiutuvan energian tarjoamiin erilaisiin sijoitusmahdollisuuksiin. Uskomme, että taloudellinen kannattavuus on tehokkain tapa ohjata pääomia ympäristön kannalta parhaisiin ratkaisuihin.

Lue lisää

Jäsenyydet ja sitoumukset

Taaleri huomioi sijoitustoiminnassaan CDP:n, UNPRIn, FIBSin ja FINSIFin vastuullisen sijoittamisen ohjeistuksia.

Lue lisää

Vastuullisuus hallinnoinnissa ja liiketoiminnassa

Taalerin toimintaperiaatteet ohjaavat jokapäiväistä työtä. Yritys kouluttaa jatkuvasti henkilökuntaansa.

Lue lisää

Yhteystiedot

Siri Markula

Siri Markula

Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja
Helsinki
+358 40 743 2177