07.05.2021

TAALERI OYJ                       PÖRSSITIEDOTE                    7.5.2021 klo 14.45

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen liputusilmoitus

Taaleri Oyj on vastaanottanut 7.5.2021 arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Swiss Life (Luxembourg) S.A.:n ja sen hallinnoimien rahastojen omistusosuus Taaleri Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä on 3.5.2021 laskenut alle viiden (5) prosentin rajan.

Taaleri Oyj:n osakepääoma koostuu yhteensä 28 350 620 osakkeesta ja kullakin osakkeella on yksi ääni yhtiön yhtiökokouksessa.

Swiss Life (Luxembourg) S.A.:n ilmoituksen mukaan yhtiön ja sen rahastojen omistusosuus Taaleri Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä on yhteensä:

  % osakkeista ja äänistä (A:n yhteismäärä) % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B:n yhteismäärä) Yhteenlaskettu %-osuus (A B)
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 4,69 % osakkeista ja 4,69 % äänistä - 4,69 % osakkeista ja 4,69 % äänistä
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu) 5,12 % osakkeista ja 5,12 % äänistä - 5,12 % osakkeista ja 5,12 % äänistä

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet

Osakesarja/
osakelaji
ISIN-koodi

 
Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
Suora (AML 9:5) Välillinen (AML 9:6 ja 9:7) Suora (AML 9:5) Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)
FI4000062195 1 330 795 0 4,69 0
A YHTEENSÄ 1 330 795   4,69  

Taaleri Oyj
Viestintä

Lisätietoja:
Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja Siri Markula, puh. 040 743 2177, siri.markula@taaleri.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.taaleri.com

Taaleri lyhyesti

Taaleri on pohjoismainen pääomarahastoyhtiö, joka keskittyy uusiutuvaan energiaan ja muihin vaihtoehtoisiin sijoituksiin. Ohjaamme pääomia taloudellisesti tuottaviin kohteisiin, joilla on kestävä ja myönteinen vaikutus ympäristöön ja yhteiskuntaan. Allekirjoitimme vuonna 2010 YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (UNPRI). Visiomme on olla pohjoismainen edelläkävijä kestävään kehitykseen painottuvissa vaihtoehtoisissa sijoituksissa.

Taalerilla on kaksi liiketoimintasegmenttiä: Pääomarahastot ja Strategiset sijoitukset. Pääomarahastot koostuu uusiutuvan energian, kiinteistöjen, bioteollisuuden ja infran liiketoiminnoista. Strategiset sijoitukset -segmentti muodostuu Vakuutusosakeyhtiö Garantiasta.

Taalerilla on pääomarahastoissaan ja kanssasijoituksissaan hallinnoitavia varoja 1,7 miljardia euroa, ja yhtiön palveluksessa on noin 120 henkeä. Taaleri Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä.

www.taaleri.com


 

Siri Markula, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 743 2177, siri.markula@taaleri.com


 

 

 

 


« Takaisin: Ajankohtaista

Edellinen
Taaleri Oyj:n osavuosiraportti 1.1.–31.3.2021: Taaleri myi varainhoitoliiketoimintansa ja uudisti strategiansa – vahva tulos ensimmäisellä vuosineljänneksellä 
Seuraava
Taaleri Oyj – Johdon liiketoimet – Juhani Elomaa