08.04.2024

TAALERI OYJ                       PÖRSSITIEDOTE                    8.4.2024 klo 19.00

 

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen liputusilmoitus

 

Taaleri Oyj on vastaanottanut 8.4.2024 arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennian välillinen omistusosuus Taaleri Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä on 5.4.2024 laskenut alle viiden (5) prosentin rajan.

Taaleri Oyj:n osakepääoma koostuu yhteensä 28 350 620 osakkeesta ja kullakin osakkeella on yksi ääni yhtiön yhtiökokouksessa. Taaleri Oyj tiedotti 27.3.2024 mitätöivänsä 154 367 omaa osakettaan ja kirjanneensa tämän kaupparekisteriin samana päivänä. Taaleri Oyj:n omien osakkeiden mitätöinnin rekisteröinti on vielä kesken, ja siten Taaleri Oyj:n osakepääoma koostuu 8.4.2024 edelleen 28 350 620 osakkeesta.

Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennian ilmoituksen mukaan yhtiön välillinen omistusosuus Taaleri Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä on yhteensä:

 

% osakkeista ja äänistä (A:n yhteismäärä)

% osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B:n yhteismäärä)

Yhteenlaskettu %-osuus (A + B)

Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen

4,99 % osakkeista ja 4,99 % äänistä

-

4,99 % osakkeista ja 4,99 % äänistä

Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu)

5,18 % osakkeista ja 5,18 % äänistä

-

5,18 % osakkeista ja 5,18 % äänistä

 

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet

Osakesarja/
osakelaji

ISIN-koodi

Osakkeiden ja äänten lukumäärä

Osakkeiden ja äänten %-osuus

Suora (AML 9:5)

Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)

Suora (AML 9:5)

Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)

FI4000062195

0

1 414 068

0

4,99

A YHTEENSÄ

0

1 414 068

0

4,99

 

Taaleri Oyj
Viestintä

  

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.taaleri.com

 

Taaleri lyhyesti
Taaleri on pohjoismainen pääomarahastoyhtiö ja sijoittaja, joka keskittyy teollisen mittakaavan liiketoimintamahdollisuuksiin bioteollisuudessa ja uusiutuvassa energiassa. Luomme arvoa sekä hallinnoimiemme varojen että suorien sijoitustemme kautta yhdistämällä laajan osaamisen, syvällisen asiantuntemuksen, yrittäjyyden ja pääoman. Allekirjoitimme vuonna 2010 YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (UNPRI), ja liityimme vuonna 2021 Net Zero Asset Managers -aloitteeseen. Taalerin visio on tulla bioteollisuudessa ja uusiutuvassa energiassa yhdeksi johtavista kansainvälisesti toimivista sijoittajista.

Taalerilla on pääomarahastoissaan ja kanssasijoituksissaan hallinnoitavia varoja 2,6 miljardia euroa, ja yhtiön palveluksessa on noin 120 henkeä. Taaleri Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä.

www.taaleri.com

 

Group Controller & IR Elina Lintuala, puh. 040 573 8849, elina.lintuala@taaleri.com

« Takaisin: Ajankohtaista

Edellinen
Taaleri Oyj – Johdon liiketoimet – Mikko Krootila
Seuraava
Taaleri Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2024 päätökset sekä hallituksen järjestäytymistä koskevat päätökset