05.06.2020

TAALERI OYJ PÖRSSITIEDOTE 5.6.2020 KLO 14.00

Finanssivalvonta jatkaa Taaleri Oyj:lle myöntämäänsä määräaikaista lupaa jättää vakuutusyhtiöomistukset vähentämättä ydinpääomasta

Finanssivalvonta on 4.6.2020 päättänyt jatkaa Taaleri Oyj:lle myöntämäänsä vakavaraisuusasetuksen (EU) 575/2013 (jäljempänä CRR) 49 artiklan 1 kohdan mukaista lupaa jättää vakuutusyhtiöomistukset vähentämättä ydinpääomasta määräaikaista lupaa 25.6.2021 asti. Edellinen määräaikainen lupa oli voimassa 31.12.2020 saakka ja se myönnettiin Taaleri Oyj:lle 31.1.2019.

Finanssivalvonnan 31.1.2019 myöntämän luvan määräaikaisuus liittyi Euroopan unionissa tuolloin vireillä olleeseen sijoituspalveluyritysten vakavaraisuuskehikon uudistamiseen ja sen hetkiseen käsitykseen uuden kehikon soveltamisajankohdasta. Vakavaraisuuskehikon oli määrä alun perin tulla voimaan 31.12.2020, mutta myöhemmin voimaantulon ajankohdaksi on vahvistunut 26.6.2021.

Lupa oikeuttaa olla vähentämättä Taaleri Oyj:n rahoitus- ja vakuutusryhmittymävalvonnan piirissä olevan Vakuutusosakeyhtiö Garantian omaan varallisuuteen luettaviin instrumentteihin tehdyt sijoitukset sijoituspalveluyrityksen konsolidoidusta ydinpääomasta (CET1). Vähentämisen sijaan vakuutusyhtiösijoitukset tulee riskipainottaa CRR 49 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

Taaleri Oyj
Viestintä

Lisätietoja:
Talousjohtaja Minna Smedsten, Taaleri Oyj, puh. 040 700 1738, minna.smedsten@taaleri.com

Taaleri lyhyesti
Taaleri on finanssiryhmä, jonka emoyhtiö Taaleri Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle pörssilistalle. Taaleri-konserni koostuu kolmesta liiketoiminta-alueesta: Varainhoito, Rahoitus ja Energia. Lisäksi konserni tekee sijoituksia omasta taseestaan.

Taalerilla oli vuonna 2019 lopussa hallinnoitavia varoja 7,1 miljardia euroa ja varainhoidon asiakkaita 5 500. Taaleri Oyj:llä on noin 4 700 osakkeenomistajaa. Taalerin toiminta on Finanssivalvonnan valvomaa.

Lisää tietoa yrityksestämme ja palveluistamme:

www.taaleri.com
www.taalerivarainhoito.com
www.taalerienergia.com
www.taalerikapitaali.com
www.garantia.fi

www.fellowfinance.fi

Taaleri Twitterissä

Sophie Jolly, Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 828 7317, sophie.jolly@taaleri.com


 

 

 

 

« Takaisin: Ajankohtaista

Edellinen
Taaleri Varainhoito pistää Olympiarahaston kasvamaan
Seuraava
Taalerilta impakti-sijoittamiseen erikoistunut rahasto ja digitaalinen impakti-sijoittamisen varainhoitopalvelu