30.01.2017

KTM Jouko Kantola on nimitetty Taaleri Rahastoyhtiö Oy:n toimitusjohtajaksi 27.1.2017 alkaen. Taaleri Rahastoyhtiö on Taaleri-konsernin sijoitusrahastoja hallinnoiva tytäryhtiö. Kantola jatkaa myös tehtävässään Taalerin instituutioasiakkaista vastaavana johtajana. Nykyinen toimitusjohtaja Tomi Tasavuori siirtyy pois konsernin palveluksesta.

Viime vuonna Taaleri Rahastoyhtiön hallinnoimista 19 rahastosta 15 tuotti vertailuindeksiään paremmin. Esimerkiksi Mikro Rein ylitti vertailuindeksinsä 19 prosentilla ja Arvo Kruunu 17 prosentilla. Arvo Markka kiilasi kaikista Suomeen sijoittavista osakerahastoista hopeasijalle ja voitti OMX Helsinki Cap -indeksin lähes 13 prosentilla.

”Sijoitusvuosi oli vaikea, mutta ottamamme näkemys oli perusteltu ja toimiva. Arvo- ja pienyhtiökentässä voidaan aktiivisella salkunhoidolla saada selvästi vertailuindeksejä parempaa tuottoa. Olemme osoittaneet, että aidosti aktiivisen salkunhoidon yhdistäminen tehokkaiden passiivi-instrumenttien käyttöön tuottaa tulosta”, Taaleri Rahastoyhtiön toimitusjohtaja Jouko Kantola sanoo.

Sijoitusympäristö on muuttumassa. Muun muassa ilmastonmuutokseen varautuminen ja Pariisin ilmastosopimus muuttavat yritysten toimintaedellytyksiä mikä heijastuu myös osakemarkkinoihin ja salkunhoitoon.

”Uskomme vastuullisen sijoittamisen ja erityisesti ilmastoteeman merkityksen kasvuun. Ilmastonmuutos ja siihen varautuminen tulevat muuttamaan yritysten voimasuhteita, osa tämän päivän jäteistä voi joutua vaikeuksiin. Toisaalta innovatiiviset ja uudistumiskykyiset toimijat ovat voittajia.  Alhaisten korkojen ympäristö jatkuu. Vastauksena sijoitustoiminnalle syntyvään haasteeseen tarjoamme näkemyksellisiä sijoituskohteita tulevaisuudessakin”, Kantola kertoo.

Taaleri Oyj
Viestintä

Lisätietoja:

Jouko Kantola, toimitusjohtaja, Taaleri Rahastoyhtiö Oy, puh. 050 549 5596

Taaleri lyhyesti

Taaleri on finanssitalo, jonka emoyhtiö Taaleri Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle pörssilistalle. Taaleri-konserni koostuu kolmesta liiketoiminta-alueesta: Varainhoito, Rahoitus ja Energia. Taalerin palvelut on suunnattu institutionaalisille sijoittajille, yrityksille sekä yksityishenkilöille. Konsernin liiketoiminnalliset tytäryhtiöt ovat: Taaleri Varainhoito Oy ja sen tytäryhtiöt, Taaleri Pääomarahastot Oy -konserni, Taaleri Sijoitus Oy -konserni, Taaleri Energia Oy sekä Vakuutusosakeyhtiö Garantia. Lisäksi Taalerilla on osakkuusyhtiöt Fellow Finance Oyj, joka tarjoaa vertaislainapalveluja, sekä Inderes Oy, joka tuottaa osakeanalyysejä ja sijoitusinformaatiota.

Taalerilla oli kesäkuun 2016 lopussa hallinnoitavia varoja 4,2 miljardia euroa ja varainhoidon asiakkaita 3 600. Taaleri Oyj:llä on noin 2 700 osakkeenomistajaa. Taalerin toiminta on Finanssivalvonnan valvomaa.

Lisää tietoa yrityksestämme ja palveluistamme:

www.taaleri.com
www.fellowfinance.fi
www.garantia.fi

Taaleri Twitterissä

« Takaisin: Ajankohtaista

Edellinen
Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen liputusilmoitus
Seuraava
Bonsdorff ja Lehdonvirta Taaleri Energian sijoituskomitean jäseniksi