28.04.2020

TAALERI OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 28.4.2020 KLO 9.00

Taaleri avaa Mikro Markka ja Mikro Rein -rahastot uusille merkinnöille

Taaleri on aina halunnut olla aktiivinen markkinamahdollisuuksien tunnustelija ja innovatiivinen varainhoitaja. Asiakkaidemme suureen suosioon nousseet pienyhtiösijoittamiseen keskittyvät Taalerin mikrorahastot tekivät ensimmäisinä rahastoina Suomessa ns. soft closingit eli rahastojen koon rajoittamiset tehokkaan sijoitustoiminnan edellytysten varmistamiseksi (Mikro Markka 2015, Mikro Rein 2017). Tavoitteenamme on aina löytää osuudenomistajiemme kannalta houkuttelevimmat kohteet, ja tästä osoituksena niin Mikro Markka kuin Mikro Rein ovat olleet jatkuvasti kohdealueidensa parhaiden osakerahastojen joukossa.

Taaleri on ollut pienyhtiörahastojensa kautta asiakkaidensa tuella edistämässä niin kotimaisen kuin saksankielisen Euroopan pienyhtiökentän elinvoimaisuutta. Rahastot ovat saattaneet monia yhtiöitä pörssilistoille ja mahdollistaneet yhtiöiden kasvua muun muassa ankkurisijoittajan roolissa. Lisäksi rahastot ovat muun muassa osallistuneet useiden yhtiöiden suunnattuihin osakeanteihin esimerkiksi yritysostojen rahoittamiseksi.

Taaleri on päättänyt avata rahastonsa uusille merkinnöille koronakriisin aiheuttamien poikkeuksellisten markkinaolosuhteiden avattua uusia sijoitusmahdollisuuksia. Esimerkiksi Mikro Markka -rahastossa on henkisenä ylärajana sijoitukselle npidetty 500 miljoonan euron markkina-arvoa. Pörssinotkahduksen seurauksena sijoitusuniversumiin on valunut liiketoiminnan laajuudeltaan suurehkoja yhtiöitä sekä Suomessa että Saksassa. Taaleri haluaa antaa mahdollisuuden asiakkailleen päästä mukaan näihin jo pitkään sijoittajien ulottumattomissa olleisiin rahastoihin. Täten yhtiö on päättänyt asettaa Mikro Markan maksimikooksi 60 miljoonaa euroa ja Mikro Reinin maksimikooksi 120 miljoonaa euroa.

Rahastot ovat auki toistaiseksi, mutta uudet rahaston koon rajoittamiset tehdään Taaleri Rahastoyhtiö Oy:n päätöksellä heti, kun maksimikoot saavutetaan tai markkinaolosuhteet muuttuvat olennaisesti.

Taaleri Oyj
Viestintä

Lisätietoa:

Jouko Kantola, toimitusjohtaja, Taaleri Rahastoyhtiö Oy, puhelin 050 549 5596, jouko.kantola@taaleri.com
Mika Heikkilä, osakesijoitusjohtaja, Taaleri Varainhoito Oy, puhelin 050 554 3866, mika.heikkila@taaleri.com 
Olli Viitikko, salkunhoitaja, Taaleri Varainhoito Oy, puhelin 040 450 3741, olli.viitikko@taaleri.com

 

 

Taaleri lyhyesti

Taaleri on finanssiryhmä, jonka emoyhtiö Taaleri Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle pörssilistalle. Taaleri-konserni koostuu kolmesta liiketoiminta-alueesta: Varainhoito, Rahoitus ja Energia. Lisäksi konserni tekee sijoituksia omasta taseestaan. 

Taalerilla oli vuoden 2019 lopussa hallinnoitavia varoja 7,1 miljardia euroa ja varainhoidon asiakkaita 5 500. Taaleri Oyj:llä on noin 4 700 osakkeenomistajaa. Taalerin toiminta on Finanssivalvonnan valvomaa.

Lisää tietoa yrityksestämme ja palveluistamme:

www.taaleri.com
www.taalerivarainhoito.com
www.taalerienergia.com
www.taalerikapitaali.com
www.garantia.fi

www.fellowfinance.fi

Taaleri Twitterissä

Sophie Jolly, Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 828 7317, sophie.jolly@taaleri.com

« Takaisin: Ajankohtaista

Edellinen
Taaleri Oyj - Johdon liiketoimet - Minna Smedsten
Seuraava
Taaleri Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2020 päätökset sekä hallituksen järjestäytymistä koskevat päätökset