17.11.2020

TAALERI OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 17.11.2020 KLO 10:00

Taaleri edistää kestävää rakentamista sijoittamalla startup-yritys Betolariin


Taaleri Sijoitus Oy:n ja erikoissijoitusrahasto Taaleri Impaktin uusin impakti-sijoitus Betolar on 2016 perustettu materiaaliteknologia-alan yritys, joka on erikoistunut geopolymeeripohjaisiin, vähähiilisiin rakennusmateriaaleihin. Yhtiö sai Voima Venturesin, Valve Venturesin sekä Taalerin kanssa päätökseen kahden miljoonan euron rahoituskierroksen. Vaikuttavuus- eli impakti-sijoittamisella tavoitellaan taloudellisen tuoton lisäksi mitattavaa yhteiskunnallista tai ympäristöllistä hyötyä.

Sementti on maailmalla yleisimmin käytetty sideaine, jonka tuottamisesta syntyy enemmän hiilidioksidipäästöjä kuin lentoliikenteestä. Korvaamalla sementti Betolarin kehittämillä vihreillä ratkaisuilla betoniteollisuus voi saavuttaa tuotannossaan jopa 80 % alhaisemmat hiilidioksidipäästöt. Päästöjen lisäksi voidaan vähentää neitseellisten raaka-aineiden määrää korvaamalla runkoaineksia sivuvirroilla kuten tuhkalla.


Betolar on kehittänyt uudenlaisia sideaineratkaisuja, joilla voi korvata sementtiä rakentamisen eri sovellusalueilla. Näissä ratkaisuissa voidaan hyödyntää useita sivuvirtoja muun muassa metalli-, kaivos- ja energiateollisuudesta.


Betolar myy ratkaisujaan rakennustoimijoille kolmella keskeisellä sovellusalueella: betoni- ja kaivosteollisuus sekä maarakentaminen. Yhtiön ratkaisut koostuvat lisensoitavasta tekoälypohjaisesta menetelmä- ja reseptiikkateknologiasta sekä tarvittavista lisäaineista. Yhtiöllä on syvää materiaalifysiikan sekä kehittyneen analytiikan osaamista, jotka mahdollistavat Betolarin vahvan kilpailukyvyn verrattuna perinteisiin menetelmiin.


Yhtiö on kehittänyt ja pilotoinut ratkaisujaan kattavasti Suomessa, Virossa sekä Ruotsissa teollisten toimijoiden kanssa. Lähimaiden lisäksi yhtiö tähtää myös maailman suurimmille kehittyville markkinoille, joissa sementin kulutus ja rakentaminen ovat huomattavasti suurempaa. Esimerkiksi pelkästään Intian sementin tuotanto on lähes kaksinkertainen Eurooppaan verrattuna. https://betolar.com/


Taaleri Oyj
Viestintä

Lisätietoa antavat:

Taaleri Sijoitus Oy, toimitusjohtaja Jorma Alanne
jorma.alanne@taaleri.com
358 50 68 865

Taaleri Varainhoito, sijoitusjohtaja, impakti-sijoitukset Pekka Samuelsson
pekka.samuelsson@taaleri.com
358 50 523 5834

Betolar, toimitusjohtaja Matti Löppönen
matti.lopponen@betolar.com
358 50 3066 335 

Voima Ventures, Managing Partner Inka Mero
inka.mero@voimaventures.com
358 45 1214 394

 

Taaleri lyhyesti

Taaleri on finanssiryhmä, jonka emoyhtiö Taaleri Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle pörssilistalle. Taaleri-konserni koostuu kolmesta liiketoiminta-alueesta: Varainhoito, Vakuutus ja Energia. Lisäksi konserni tekee sijoituksia omasta taseestaan. Taalerilla oli kesäkuun 2020 lopussa hallinnoitavia varoja 7,1 miljardia euroa ja varainhoidon asiakkaita 5 700. Taaleri Oyj:llä on noin 5 200 osakkeenomistajaa. Taalerin toiminta on Finanssivalvonnan valvomaa.

Lisää tietoa yrityksestämme ja palveluistamme:
www.taaleri.com
www.taalerivarainhoito.com
www.taalerienergia.com
www.taalerikapitaali.com
www.garantia.fi

www.fellowfinance.fi

Taaleri Twitterissä

Sophie Jolly, Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 828 7317, sophie.jolly@taaleri.com


« Takaisin: Ajankohtaista

Edellinen
Taaleri Varainhoito paras instituutiosijoittajatutkimuksessa
Seuraava
Erikoissijoitusrahasto Taaleri Kiinteistöt investoi 74 uuteen vuokra-asuntoon Tampereella