16.03.2021

TAALERI OYJ                       PÖRSSITIEDOTE                    16.3.2021 klo 8.20

Taaleri julkaisee uudistetun strategiansa mukaiset segmenttien taloudellisten tulosten vertailutiedot vuodelta 2020

Taaleri julkaisee 16.3.2021 tiedottamansa uudistetun strategiansa mukaiset segmenttien taloudellisten tulosten vertailutiedot vuodelta 2020.

Taaleri tiedotti 10.3.2021 myyvänsä varainhoitoliiketoimintansa Aktialle. Taaleri on sopimuksen allekirjoituksen yhteydessä luokitellut kauppaan liittyvän liiketoiminnan myytävänä oleviksi omaisuuseriksi ja raportoi ne IFRS 5 mukaisesti lopetettuina toimintoina. Taaleri raportoi segmenttiraportoinnissaan vain jatkuvat toiminnot, joten varainhoitoliiketoimintaa ei enää raportoida osana segmenttiraportointia.

Vuodesta 2021 alkaen Taalerin jatkuvat toiminnot sisältävät kaksi raportoitavaa segmenttiä: Pääomarahastot, joka jakautuu Uusiutuvaan energiaan ja Muihin pääomarahastoihin, ja Strategiset sijoitukset, joka koostuu Vakuutusosakeyhtiö Garantiasta. Ryhmässä Muut esitetään konsernin ei-strategiset sijoitukset, Taaleri Kapitaali ja liiketoimintasegmentteihin kuulumattomat konsernitoiminnot. Alla olevassa taulukossa esitetään tilintarkastamattomat segmenttien taloudelliset tulokset vuodelta 2020 ilman myytävää varainhoitoliiketoimintaa.

  Jatkuvat toiminnot  
             
1.1.-31.12.2020
milj. euroa
PÄÄOMA-RAHASTOT Uusiutuva energia Muut pääoma-rahastot STRATEGISET SIJOITUKSET
(Garantia)
MUUT YHTEENSÄ
Jatkuvat tuotot 18,5 14,3 4,2 14,6 2,7 35,9
Tuottopalkkiot 1,0 1,0 0,0 - - 1,0
Sijoitustoiminta 2,4 2,1 0,3 2,5 -1,8 3,2
Liikevaihto 21,9 17,4 4,5 17,2 0,9 40,0
Palkkiokulut -7,0 -4,3 -2,7 -0,2 -1,0 -8,2
Korkokulut 0,0 0,0 0,0 - -3,2 -3,2
Henkilöstökulut -5,5 -4,3 -1,2 -3,3 -4,5 -13,3
Suorat kulut -3,1 -2,2 -0,9 -1,7 -1,1 -6,0
Poistot ja arvonalentumiset -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1
Arvonalentumiset luotoista - - - - -0,1 -0,1
Liikevoitto ennen rahoituskulujen kohdistusta 6,2 6,6 -0,4 11,9 -9,0 9,1
Rahoituskulujen kohdistus -2,5 -1,7 -0,8 -1,7 4,2 -
Liikevoitto 3,7 4,9 -1,2 10,2 -4,8 9,1
Liikevoitto, % 17 % 28 % -26 % 59 % -524 % 23 %
Sijoitusten käyvän arvon muutos 0,0 - 0,0 0,2 0,0 0,2
Tulos ennen veroja ja vähemmistöä 3,7 4,9 -1,2 10,4 -4,8 9,3

Myytävän liiketoiminnan vuoden 2020 arvioiduksi liikevaihdoksi raportoitiin 35,5 miljoonaa euroa ja arvioiduksi liikevoitoksi 10,1 miljoonaa euroa. Yllä olevan taulukon luvuista on vähennetty kauppaan ja siten lopetettuihin toimintoihin kohdistuvat ulkopuoliset palvelut 1,6 miljoonaa euroa vuonna 2020. Kaupan toteuttaminen on ehdollinen soveltuvien lakien ja sääntelyn edellyttämille Kilpailu- ja kuluttajaviraston ja Finanssivalvonnan hyväksynnöille. Kaupan täytäntöönpanon arvioidaan tapahtuvan toukokuussa 2021 edellyttäen, että hyväksynnät on saatu ja kaupan toteuttamisen ehdot ovat täyttyneet. Esitetyt segmenttien tulokset kuvastavat lukuja kaupan toteutuessa.

Taaleri Oyj

Lisätietoja:
Talousjohtaja Minna Smedsten, puh. 040 700 1738, minna.smedsten@taaleri.com

  

Taaleri lyhyesti

Taaleri on finanssiryhmä, jonka emoyhtiö Taaleri Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle pörssilistalle. Taalerilla oli vuoden 2020 lopussa hallinnoitavia varoja 7,6 miljardia euroa ja varainhoidon asiakkaita yli 6 000. Taaleri Oyj:llä on noin 6 000 osakkeenomistajaa. Taalerin toiminta on Finanssivalvonnan valvomaa.

Lisää tietoa yrityksestämme ja palveluistamme:
www.taaleri.com
www.taalerivarainhoito.com
www.taalerienergia.com
www.taalerikapitaali.com
www.garantia.fi

www.fellowfinance.fi

Taaleri Twitterissä

Siri Markula, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 743 2177, siri.markula@taaleri.com


 

 

 

 


« Takaisin: Ajankohtaista

Edellinen
Taaleri uudistaa strategiaansa ja päivittää pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteensa – kasvua vauhdittavat uusiutuvaan energiaan ja muihin vaihtoehtoisiin sijoituksiin keskittyvät pääomarahastot
Seuraava
Taaleri Vuokrakoti investoi 64 uuteen kohtuuhintaiseen vuokra-asuntoon Turussa