06.04.2022

TAALERI OYJ                PÖRSSITIEDOTE                 6.4.2022 KLO 12.00        


Taaleri Oyj:n hallitus päätti uudesta optio-ohjelmasta toimitusjohtajalle


Taaleri Oyj:n hallitus on päättänyt uudesta yhtiön toimitusjohtajalle suunnatusta optio-ohjelmasta. Optio-oikeuksien antamiselle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi toimitusjohtajan kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää. Optio-oikeuksilla kannustetaan toimitusjohtajaa pitkäjänteiseen työntekoon omistaja-arvon kasvattamiseksi. Optio-oikeuksilla pyritään myös sitouttamaan toimitusjohtaja yhtiöön.

Optio-oikeuksien saaminen edellyttää, että toimitusjohtaja hankkii Taaleri Oyj:n osakkeita markkinoilta 400 000 eurolla keväällä 2022.

Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 300 000 kappaletta, ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään yhtä monta yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta. Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta. Optio-oikeuksista 100 000 merkitään tunnuksella 2022A, 100 000 merkitään tunnuksella 2022B ja 100 000 merkitään tunnuksella 2022C.

Liikkeeseen laskettavien optio-oikeuksien perusteella merkittävät osakkeet vastaavat yhteensä enintään 1,05 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä mahdollisten osakemerkintöjen jälkeen, jos merkinnässä annetaan uusia osakkeita. Optio-oikeuksilla tapahtuvien osakemerkintöjen seurauksena yhtiön osakkeiden lukumäärä voi nousta yhteensä enintään 300 000 osakkeella, jos merkinnässä annetaan uusia osakkeita.

Optio-oikeudella 2022A, 2022B ja 2022C merkittävän osakkeen merkintähinta osakkeelta on osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Nasdaq Helsinki Oy:ssä 7.4.–9.5.2022. Osakkeen merkintähinta merkitään yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Merkintähinnasta vähennetään vuosittain maksettavat osakekohtaiset osingot ja pääoman palautukset.

Optio-oikeuksilla 2022A merkittävien osakkeiden merkintäaika on 1.2.2025–31.1.2026, optio-oikeuksilla 2022B 1.2.2026–31.1.2027 ja optio-oikeuksilla 2022C 1.2.2027–31.1.2028. Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika ei kuitenkaan ala, ellei seuraavia vapautumiskriteerejä ole saavutettu:

  • - optio-oikeus 2022A: osakkeen 20 peräkkäisen pörssipäivän vaihdolla painotettu keskikurssi Nasdaq Helsinki Oy:ssä ylittää osakkeen merkintähinnan lisättynä 2,50 eurolla; vapautumiskriteerin pitää täyttyä 1.12.2024—31.1.2025 välisenä aikana;
  • - optio-oikeus 2022B: osakkeen 20 peräkkäisen pörssipäivän vaihdolla painotettu keskikurssi Nasdaq Helsinki Oy:ssä ylittää osakkeen merkintähinnan lisättynä 2,80 eurolla; vapautumiskriteerin pitää täyttyä 1.12.2025—31.1.2026 välisenä aikana;
  • - optio-oikeus 2022C: osakkeen 20 peräkkäisen pörssipäivän vaihdolla painotettu keskikurssi Nasdaq Helsinki Oy:ssä ylittää osakkeen merkintähinnan lisättynä 3,10 eurolla; vapautumiskriteerin pitää täyttyä 1.12.2026—31.1.2027 välisenä aikana.

Jos vapautumiskriteereitä ei saavuteta, kyseisten optio-oikeuksien merkintäaika ei ala.

Hallitus päätti uudesta optio-ohjelmasta yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 6.4.2022 antaman valtuutuksen nojalla.

Taaleri Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Hallituksen puheenjohtaja Juhani Elomaa, 358 40 778 9020, juhani.elomaa@taaleri.com

Liite:
Taaleri Oyj:n optio-oikeuksien 2022 ehdot         

Taaleri lyhyesti

Taaleri on pohjoismainen pääomarahastoyhtiö, joka keskittyy uusiutuvaan energiaan ja muihin vaihtoehtoisiin sijoituksiin. Ohjaamme pääomia taloudellisesti tuottaviin kohteisiin, joilla on kestävä ja myönteinen vaikutus ympäristöön ja yhteiskuntaan. Allekirjoitimme vuonna 2010 YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (UNPRI), ja liityimme vuonna 2021 Net Zero Asset Managers -aloitteeseen. Visiomme on olla pohjoismainen edelläkävijä kestävään kehitykseen painottuvissa vaihtoehtoisissa sijoituksissa.

Taalerilla on kaksi liiketoimintasegmenttiä: Pääomarahastot ja Strategiset sijoitukset. Pääomarahastot koostuu uusiutuvan energian, kiinteistöjen ja bioteollisuuden liiketoiminnoista. Strategiset sijoitukset -segmenttiin kuuluu Vakuutusosakeyhtiö Garantia.

Taalerilla on pääomarahastoissaan ja kanssasijoituksissaan hallinnoitavia varoja 2,2 miljardia euroa, ja yhtiön palveluksessa on noin 120 henkeä. Taaleri Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä.

www.taaleri.com

Siri Markula, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 743 2177, siri.markula@taaleri.com

 

Liite

 

« Takaisin: Ajankohtaista

Edellinen
Taaleri Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2022 päätökset sekä hallituksen järjestäytymistä koskevat päätökset
Seuraava
Muutoksia Taalerin johtoryhmässä