05.11.2021

TAALERI OYJ                PÖRSSITIEDOTE                5.11.2021 klo 8.00

Taaleri Oyj:n osavuosiraportti 1.1.–30.9.2021: Taalerin jatkuvat tuotot kasvoivat ja liikevoitto oli 37 prosenttia liikevaihdosta vuoden kolmannella neljänneksellä

Taaleri sai 30.4.2021 päätökseen varainhoitoliiketoiminnan myynnin Aktialle ja kirjasi kaupasta 111,1 miljoonan euron verottoman myyntivoiton. Taaleri soveltaa IFRS 5 Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot -standardin vaatimuksia Varainhoitoliiketoiminnan myynnin luokittelussa, esittämisessä ja kirjaamisessa.

Katsauskauden jälkeen Taaleri tiedotti, että konsernin toimitusjohtaja Robin Lindahl jättää tehtävänsä välittömästi ja yhtiön hallitus on nimittänyt uudeksi toimitusjohtajaksi KTM Peter Ramsayn 1.12.2021 lähtien. Taalerin väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi 25.10. alkaen nimitettiin Taalerin entinen varatoimitusjohtaja ja yhtiön perustajiin kuuluva Karri Haaparinne.

Heinä–syyskuu 2021, segmenttiraportointi, jatkuvat toiminnot

 • Segmenttiraportoinnin mukainen liikevaihto kasvoi 0,9 prosenttia 12,3 (12,2) milj. euroon.
 • Jatkuvat tuotot kasvoivat 4,2 prosenttia 9,2 (8,8) milj. euroon. Pääomarahastot-segmentin jatkuvat tuotot kasvoivat 6,3 prosenttia 4,8 (4,6) milj. euroon ja Strategiset sijoitukset -segmentin jatkuvat tuotot laskivat 0,1 prosenttia 3,9 (3,9) milj. euroon.
 • Tuottopalkkiot olivat 0,0 (0,1) milj. euroa, ja sijoitustoiminta tuotti 3,1 (3,3) milj. euroa.
 • Segmenttiraportoinnin mukainen liikevoitto oli 4,6 (5,0) milj. euroa, joka vastaa 37,3 (40,7) prosenttia liikevaihdosta.
 • Pääomarahastot-segmentin hallinnoitava varallisuus kasvoi 27,4 prosenttia 2,1 (1,7) miljardiin euroon.
   

Heinä–syyskuu 2021, IFRS-raportointi, jatkuvat toiminnot

 • IFRS:n mukainen jatkuvien toimintojen liikevaihto kasvoi 28,7 prosenttia 13,2 (10,3) milj. euroon.
 • Liikevoitto oli 4,6 (3,7) milj. euroa ja IFRS:n mukainen tilikauden tulos lopetetut toiminnot huomioiden oli 3,2 (4,7) milj. euroa.
 • Tulos / osake oli jatkuvista toiminnoista 0,11 (0,10) euroa, lopetetuista toiminnoista 0,00 (0,08) euroa ja tilikauden tuloksesta 0,11 (0,17) euroa.
   

Tammi–syyskuu 2021, segmenttiraportointi, jatkuvat toiminnot

 • Segmenttiraportoinnin mukainen liikevaihto kasvoi 65,4 prosenttia 40,3 (24,4) milj. euroon lähinnä sijoitustoiminnan käyvän arvon muutoksista johtuen.
 • Jatkuvat tuotot kasvoivat 12,4 prosenttia 29,3 (26,1) milj. euroon. Pääomarahastot-segmentin jatkuvat tuotot kasvoivat 11,1 prosenttia 14,7 (13,2) milj. euroon ja Strategiset sijoitukset -segmentin jatkuvat tuotot 11,3 prosenttia 12,1 (10,8) milj. euroon.
 • Tuottopalkkiot olivat 0,8 (0,1) milj. euroa, ja sijoitustoiminta tuotti 10,2 (-1,8) milj. euroa.
 • Segmenttiraportoinnin mukainen liikevoitto oli 14,1 (3,3) milj. euroa, joka vastaa 35,0 prosenttia liikevaihdosta.
 • Lopetettujen liiketoimintojen liiketoiminnan liikevoitto tammi-huhtikuulta oli 3,3 (1–9 2020: 5,1) milj. euroa, sisältäen 1,6 milj. euroa varainhoitoliiketoiminnan myyntiin liittyviä kuluja.
   

Tammi–syyskuu 2021, IFRS-raportointi, jatkuvat toiminnot

 • IFRS:n mukainen jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 42,4 (20,2) milj. euroa ja liikevoitto 12,0 (1,2) milj. euroa. Varainhoidon myyntiin kohdistui 2,1 milj. euroa kertaluonteisia kuluja.
 • Lopetettujen liiketoimintojen liikevoitto oli 116,1 (7,6) milj. euroa, joka koostuu varainhoitoliiketoiminnan myyntivoitosta 111,1 milj. euroa ja varainhoitoliiketoiminnan tammi-huhtikuun liikevoitosta 5,0 milj. euroa.
 • Tulos / osake oli jatkuvista toiminnoista 0,33 (-0,02) euroa, lopetetuista toiminnoista 4,06 (0,24) euroa ja tilikauden tuloksesta 4,38 (0,22) euroa.
 • Ylimääräinen yhtiökokous päätti 28.5.2021 maksaa ylimääräistä varojenjakoa 1,00 euroa osakkeelta. 

Konsernin tuloslaskelman ja segmenttiraportoinnin luvuissa on eroja IFRS 5 -standardin soveltamisen vuoksi. Konsernin tuloslaskelmassa (s. 23) konsernin sisäiset tuotot ja kulut lopetettujen ja jatkuvien toimintojen välillä on eliminoitu. Segmenttiraportoinnissa lopetettujen ja jatkuvien toimintojen väliset tuotot ja kulut on esitetty konsernin ulkopuolisina liiketoimina. Osavuosiraportin selostusosan luvut kuvaavat konsernin jatkuvia toimintoja segmenttiraportoinnin mukaan, ellei toisin ole mainittu. Valittu esitystapa parantaa segmenttiraportoinnin vertailukelpoisuutta tulevina vuosina.

Osavuosiraportin laatimisessa ei ole noudatettu IAS 34 -standardia. Osavuosiraportin tiedot eivät ole tilintarkastettuja. Katso tarkemmin osavuosiraportin laatimisperiaatteet sivulta 19.

TOIMITUSJOHTAJA KARRI HAAPARINTEEN KATSAUS

Alkuvuoden 2021 isojen strategisten muutosten jälkeen keskityimme kolmannella vuosineljänneksellä perusliiketoimintaamme ja strategiamme edistämiseen. Vuosineljännekselle ei sijoittunut pääomarahastoliiketoimintaan liittyviä merkittäviä yksittäisiä tapahtumia, joiden vaikutukset näkyisivät vuosineljänneksen taloudellisissa tunnusluvuissa.

Kolmannen vuosineljänneksen jatkuvat tuotot kasvoivat neljällä prosentilla. Jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 12,3 miljoonaa euroa, ja liikevoitto oli 4,6 miljoonaa euroa, joka vastaa 37:ää prosenttia liikevaihdosta. Hallinnoitavien varojen määrä oli 2,1 miljardia euroa.

Pääomarahastot-segmentissä valmistelimme ja lanseerasimme uusia rahastoja sekä edistimme sijoitusvaiheessa olevien pääomarahastojen hankkeita. Panostus liiketoiminnan kasvattamiseen ja kehittämiseen näkyy segmentin kolmannen neljänneksen tuloksessa. Uusien ja kehittyvien liiketoimintojen ylösajo tulee vaikuttamaan segmentin tulokseen koko strategiakauden ajan johtuen pääomarahastoliiketoiminnan luonteesta.

Pääomarahastojen suurin liiketoiminto eli uusiutuva energia keskittyi kesäkuussa sulkeutuneen Taaleri SolarWind II -rahaston rakennusvaiheessa oleviin hankkeisiin ja hankeaihioihin sekä omien kehityshankkeiden edistämiseen. Rahaston rakenteilla ja kehitteillä olevat hankkeet etenivät kolmannella vuosineljänneksellä suunnitelmien mukaan, ja tulevaisuuden hankeaihiot näyttävät lupaavilta.

Kiinteistöliiketoiminta toteutti alkuvuoden aikana laajan kansainvälisen tarjouskilpailun Taaleri Asuntorahasto VI:n myynnistä, joka saatiin heinäkuussa erittäin onnistuneesti päätökseen noin 145 miljoonan euron kauppahinnalla. Rahasto lähes kaksinkertaisti sijoittajiensa sijoittaman pääoman. Rahastosta Taalerille tuleva tuottopalkkio tuloutetaan kokonaisuudessaan loppukauppahinnan vahvistumisen jälkeen vuoden viimeisellä neljänneksellä. Kiinteistöliiketoiminta teki katsauskaudella myös ensimmäisen kansainvälisen management-sopimuksen. Lisäksi Taaleri Asuntorahasto VIII:n myynti käynnistyi Aktiassa katsauskauden lopulla.

Bioteollisuuden ensimmäisen pääomarahaston valmistelu etenee suunnitellusti. Olemme pääomarahastoliiketoiminnassa edelläkävijä bioteollisuuteen keskittyvissä sijoituksissa, ja uskomme rahaston herättävän paljon mielenkiintoa. Myös Joensuuhun rakennettava biohiililaitos etenee odotetusti, ja kanssasijoituksen myynti institutionaalisille asiakkaille alkoi kolmannen neljänneksen lopussa.

Jatkoimme kolmannella neljänneksellä yhteisten rahastotuotteiden lanseerausta Aktian kanssa, ja jatkamme aktiivista yhteistyön kehittämistä.

Strategiset sijoitukset -segmentissä Garantia jatkoi vahvaa liiketoimintaa oman strategiansa mukaisesti. Takausvakuutustoiminnan nettotuotot pysyivät vertailukauden tasolla. Uusien asuntolainatakausten myynti on jatkanut kasvua laajentuneen jakelutien ja vilkkaan asuntomarkkinan ansiosta. Sijoitustoiminnan nettotuotot olivat 1,8 miljoonaa euroa, ja vakuutustoiminnan tuloskehitystä kuvaava yhdistetty kulusuhde oli kolmannella neljänneksellä 36,8 prosenttia korvauskulujen pysyessä hyvin alhaisina.

Aiemmin vuoden aikana tehdyt rahoitus-, henkilöstö- ja yritysjärjestelyiden säästövaikutukset alkoivat odotetusti näkyä kolmannella vuosineljänneksellä. Muut-ryhmän kiinteät henkilöstökulut laskivat yli 30 prosenttia ja rahoituskulut laskivat 65 prosenttia. Ei-strategisten sijoitusten irtaantumiset etenevät suunnitelmien mukaan.

KESKEISET TUNNUSLUVUT

Konsernin keskeiset tunnusluvut, jatkuvat toiminnot segmentti-raportoinnissa 7–9/2021 7–9/2020 Muutos, % 1–9/2021 1–9/2020 Muutos, % 2020
Tuloksen tunnusluvut              
Jatkuvat tuotot, milj. euroa 9,2 8,8 4,2 29,3 26,1 12,4 35,9
Liikevaihto, milj. euroa 12,3 12,2 0,9 40,3 24,4 65,4 40,0
Liikevoitto, milj. euroa 4,6 5,0 -7,6 14,1 3,3 Yli 100,0 9,1
Liikevoitto, % 37,3 40,7   35,0 13,5   22,8
Katsauskauden tulos konsernin tuloslaskelmalla, milj. euroa 3,2 4,7 -33,0 124,1 6,2 Yli 100,0 13,1
Oman pääoman tuotto*, % 5,8 15,5   93,7 6,6   10,1
Taseen tunnusluvut              
Omavaraisuus, % 67,5 48,5   67,5 48,5   49,7
Ryhmän vakavaraisuus, % 378,7 170,4   378,7 170,4   181,5
Muut tunnusluvut              
Kulu/tuotto-suhde, % ilman sijoitustoimintaa 84,0 80,5   85,1 80,1   83,6
Kulu/tuotto-suhde, % 62,9 58,7   63,5 85,9   77,0
Kokoaikainen henkilöstömäärä,
jatkuvat toiminnot, kauden lopussa
105 90 16,7 105 90 16,7 92
Pääomarahastot-segmentin hallinnoitavat varat, mrd. euroa 2,1 1,6   2,1 1,6   1,7
Takauskanta, mrd. euroa 1,7 1,8   1,7 1,8   1,8

* Annualisoitu

NÄKYMÄT JA TALOUDELLISET TAVOITTEET

Taaleri ei julkaise lyhyen aikavälin näkymiä. Yhtiö on kuitenkin asettanut kasvuun, kannattavuuteen ja pääoman tuottoon liittyviä tavoitteita.

Taalerin pitkän aikavälin tavoitteet ovat:

 • jatkuvien tuottojen kasvu vähintään 15 prosenttia
 • liikevoitto vähintään 25 prosenttia liikevaihdosta
 • oman pääoman tuotto vähintään 15 prosenttia.
   

Yhtiön tavoitteena on jakaa osakkeenomistajille vähintään 50 prosenttia tilikauden tuloksesta sekä pääomat, joita yhtiö ei tarvitse kasvuinvestointeihin tai vakavaraisuustavoitteidensa täyttämiseen.

WEBCAST-TILAISUUS ANALYYTIKOILLE JA MEDIALLE

Suora webcast-tilaisuus analyytikoille ja medialle järjestetään 5.11.2021 klo 11.00. Tilaisuus on suomenkielinen. Webcast-lähetystä voi seurata verkossa: https://taaleri.videosync.fi/2021-11-05-osavuosiraporttiq32021. Tilaisuus tallennetaan, ja se löytyy myöhemmin myös Taalerin sijoittajasivuilta osoitteesta www.taaleri.com/sijoittajat/raportit-ja-esitykset.


Helsinki, 5.11.2021
Taaleri Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Karri Haaparinne, puh. 040 519 0441, karri.haaparinne@taaleri.com
Talousjohtaja Minna Smedsten, puh. 040 700 1738, minna.smedsten@taaleri.com
Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja Siri Markula, puh. 040 743 2177, siri.markula@taaleri.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.taaleri.com

Taaleri lyhyesti

Taaleri on pohjoismainen pääomarahastoyhtiö, joka keskittyy uusiutuvaan energiaan ja muihin vaihtoehtoisiin sijoituksiin. Ohjaamme pääomia taloudellisesti tuottaviin kohteisiin, joilla on kestävä ja myönteinen vaikutus ympäristöön ja yhteiskuntaan. Allekirjoitimme vuonna 2010 YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (UNPRI). Visiomme on olla pohjoismainen edelläkävijä kestävään kehitykseen painottuvissa vaihtoehtoisissa sijoituksissa.

Taalerilla on kaksi liiketoimintasegmenttiä: Pääomarahastot ja Strategiset sijoitukset. Pääomarahastot koostuu uusiutuvan energian, kiinteistöjen, bioteollisuuden ja infran liiketoiminnoista. Strategiset sijoitukset -segmenttiin kuuluu Vakuutusosakeyhtiö Garantia.

Taalerilla on pääomarahastoissaan ja kanssasijoituksissaan hallinnoitavia varoja 2,1 miljardia euroa, ja yhtiön palveluksessa on noin 120 henkeä. Taaleri Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä.

www.taaleri.com

Siri Markula, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 743 2177, siri.markula@taaleri.com


 

 

 

 

Liite

 

« Takaisin: Ajankohtaista

Edellinen
Taaleri julkistaa tammi–syyskuun 2021 osavuosiraportin perjantaina 5.11.2021
Seuraava
Taaleri Energia jälleenrahoittaa 211 megawatin tuulipuistoportfolion Suomessa