04.11.2022

TAALERI OYJ                       PÖRSSITIEDOTE                4.11.2022 klo 8.00


Taaleri Oyj:n osavuosiraportti 1.1.–30.9.2022: Taalerin vuoden kolmannen neljänneksen jatkuvat tuotot kasvoivat 14,2 prosenttia ja liikevoitto yli kolminkertaistui toteutuneen irtautumisen ansiosta


Heinä–syyskuu 2022

 • Jatkuvat tuotot kasvoivat 14,2 prosenttia 10,5 (9,2) milj. euroon. Pääomarahastot-segmentin jatkuvat tuotot kasvoivat 10,1 prosenttia 5,3 (4,8) milj. euroon ja Strategiset sijoitukset -segmentin jatkuvat tuotot 13,7 prosenttia 4,4 (3,9) milj. euroon.
 • Tuottopalkkioita kertyi 6,5 (0,0) milj. euroa, ja sijoitustoiminnan tulos oli 9,9 (3,1) milj. euroa.
 • Liikevaihto yli kaksinkertaistui 26,9 (12,3) milj. euroon tuottopalkkioiden ja sijoitustoiminnan tuloksen ansiosta.
 • Liikevoitto yli kolminkertaistui ja oli 18,5 (4,9) milj. euroa, joka vastaa 68,6 prosenttia liikevaihdosta.
 • Pääomarahastot-segmentin hallinnoitava varallisuus kasvoi 10,9 prosenttia 2,5 (31.12.2021 2,2) mrd. euroon.
 • Tulos / osake oli 0,53 (0,11) euroa.


Tammi–syyskuu 2022

 • Jatkuvat tuotot kasvoivat 0,4 prosenttia 29,4 (29,3) milj. euroon. Pääomarahastot-segmentin jatkuvat tuotot kasvoivat 2,3 prosenttia 15,0 (14,7) milj. euroon ja Strategiset sijoitukset -segmentin jatkuvat tuotot kasvoivat 2,1 prosenttia 12,3 (12,1) milj. euroon.
 • Tuottopalkkiota kertyi 7,0 (0,8) milj. euroa, ja sijoitustoiminnan tulos oli 9,5 (10,2) milj. euroa.
 • Liikevaihto kasvoi 13,9 prosenttia ja oli 45,9 (40,3) milj. euroa.
 • Liikevoitto oli 20,2 (16,1) milj. euroa, joka vastaa 44,1 prosenttia liikevaihdosta.
 • Tulos / osake oli 0,48 (4,38) euroa.


Tämän osavuosiraportin laatimisessa ei ole noudatettu IAS 34 -standardia. Osavuosiraportin tiedot eivät ole tilintarkastettuja. Ellei toisin mainita, osavuosiraportissa esitetyt suluissa olevat luvut viittaavat edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon. Katso tarkemmin laatimisperiaatteet osavuosiraportin sivulta 19.

 

TOIMITUSJOHTAJA PETER RAMSAYN KATSAUS

Jatkoimme vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä uusiutuvaan energiaan, kiinteistöihin ja bioteollisuuteen keskittyvän strategiamme edistämistä. Sekä pääomarahastoliiketoiminta että Garantian takausvakuutustoiminta kehittyivät hyvin, ja konsernin jatkuvat tuotot kasvoivat 14 prosenttia. Liikevoitto oli 18,5 miljoonaa euroa vastaten 67 prosentin liikevoittomarginaalia. Liikevoittoa kasvatti Ficolo Oy:n myynnistä ja siihen liittyvästä Taaleri Datacenter Ky:n irtautumisesta kirjattu tuotto 14,0 miljoonaa euroa.

Operatiivisesti edistyimme kolmannella vuosineljänneksellä suunnitelmien mukaan toimintaympäristön muutoksista ja epävarmuuksista huolimatta. Strategiamme toimii hyvin myös nykytilanteessa. Euroopan pyrkimys irtautua Venäjän kaasusta, öljystä ja kivihiilestä kasvattaa uusiutuvan energian ja bioteollisuustuotteiden kysyntää, mikä tukee pitkällä aikavälillä pääomarahastoliiketoimintaamme.

Pääomarahastot-segmentin jatkuvat tuotot kasvoivat 10 prosenttia ja liikevoitto nousi Taaleri Datacenter Ky:n irtautumiseen liittyvän tuottopalkkion ansiosta 56 prosentilla 7,0 miljoonaan euroon.

Uusiutuvan energian liiketoiminta keskittyi kolmannella vuosineljänneksellä Taaleri SolarWind II -rahaston rakennusvaiheessa olevien hankkeiden edistämiseen sekä eilen julkistetun Taaleri SolarWind III -rahaston valmisteluun. Rahasto on Taalerille jo seitsemäs EU:n tiedonantoasetuksen artikla 9:n mukainen tuote. SolarWind III:n tuleva hankevirta perustuu viime vuonna aloittamaamme hankekehitysportfolioon, joka sisälsi katsauskauden päättyessä 17 hanketta. Tavoitteemme uuden rahaston suhteen ovat kunnianhimoiset: pyrimme kaksinkertaistamaan Taaleri SolarWind II:n koon, joka oli noin 350 miljoonaa euroa.

Kiinteistöliiketoiminta toteutti kolmannella vuosineljänneksellä useita hankintoja sekä salkunhoidossaan oleville Aktian erikoissijoitusrahastoille että rakennutettaviin vuokra-asuntokohteisiin sijoittaviin Taaleri Asuntorahasto VIII- ja Taaleri Vuokrakoti -rahastoihin. Taaleri Asuntorahasto VIII toteutti syyskuussa merkittävän, noin 85 miljoonan euron arvoisen kolmen asuntokohteen portfoliokaupan.

Bioteollisuusliiketoiminnan ensimmäinen rahasto Taaleri Bioteollisuus I saavutti yli 100 miljoonan euron koon toisella varainhankintakierroksellaan ja jatkaa edelleen varainkeruuta vahvan kysynnän siivittämänä. Rahaston ankkurisijoittaja Ilmastorahasto Oy teki rahastoon optionsa mukaisen viiden miljoonan euron lisäsijoituksen. Bioteollisuuden alla raportoitavan Taalerin osakkuusyhtiön Fintoilin mäntyöljyjalostamo käynnistettiin syyskuussa, ja käyttöönotto on sujunut suunnitelmien mukaan. Ensimmäiset erät korkealaatuisia mäntyöljytisleitä on jo toimitettu asiakkaille.

Strategiset sijoitukset -segmentissä Garantian vakuutustoiminnan nettotuotot nousivat vertailukaudesta 14 prosenttia 4,4 miljoonaan euroon. Garantian sijoitustoiminnan nettotuotot toipuivat erityisen heikosta edellisestä neljänneksestä, ja liikevoitto oli 4,3 miljoonaa euroa. Vakuutustoiminnan kannattavuutta kuvaava yhdistetty kulusuhde oli jälleen erinomainen, 29,0 prosenttia.

Taalerin strategian ytimessä on kestävä kehitys. Olemme pääomarahastotoimijana edelläkävijä, sillä hallinnoimme jo peräti kahdeksaa rahastoa, jotka ovat EU:n tiedonantoasetuksen mukaan joko artikla 8:n tai artikla 9:n mukaisia. Tämä on vaatinut ja vaatii meiltä jatkossakin kunnianhimoisia tavoitteita, vankkaa vastuullisuusosaamista ja vahvaa sitoutumista rahastojen kestävyyteen. Olemme myös allekirjoittaneet Net Zero Asset Managers -aloitteen, jossa sitoudumme sekä yhtiönä että hallinnoimiemme varojen osalta vähentämään nettokasvihuonekaasupäästömme Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti nollaan vuoteen 2050 mennessä. Välitavoitteemme on hallinnoida 75:tä prosenttia hallinnoitavista varoistamme aloitteen mukaisesti vuonna 2030. Raportoimme edistymisestämme vuosittain ensi vuodesta lähtien ja arvioimme kunnianhimoisesti mahdollisuuksiamme nopeuttaa aikataulua nettonollatavoitteeseemme pääsemiseksi.

KESKEISET TUNNUSLUVUT

Konsernin keskeiset tunnusluvut

7–9/2022

7–9/2021

Muutos, %

1–9/2022

1–9/2021

Muutos, %

1–12/2021

Tuloksen tunnusluvut

 

 

 

 

 

 

 

Jatkuvat tuotot, milj. euroa

10,5

9,2

14,2

29,4

29,3

0,4

40,7

Liikevaihto, milj. euroa

26,9

12,3

118,7

45,9

40,3

13,9

69,7

Liikevoitto, milj. euroa

18,5

4,9

280,7

20,2

16,1

25,4

30,8

Liikevoitto, %

68,6

39,4

 

44,1

40,0

 

44,2

Katsauskauden tulos konsernin tuloslaskelmalla, milj. euroa

15,4

3,2

>100,0

14,2

124,1

-88,5

136,1

Oman pääoman tuotto*, %

32,5

5,8

 

8,9

93,7

 

75,0

Taseen tunnusluvut

 

 

 

 

 

 

 

Omavaraisuus, %

67,8

67,5

 

67,8

67,5

 

72,1

Muut tunnusluvut

 

 

 

 

 

 

 

Kulu/tuotto-suhde, % ilman sijoitustoimintaa

50,8

84,2

 

72,4

85,2

 

77,9

Kulu/tuotto-suhde, %

32,1

63,0

 

57,3

63,6

 

58,3

Kokoaikainen henkilöstömäärä, jatkuvat toiminnot, kauden lopussa

107

107

0,0

107

107

0,0

104

Pääomarahastot-segmentin hallinnoitava varallisuus, mrd. euroa

2,5

2,1

 

2,5

2,1

 

2,2

Takauskanta, mrd. euroa

1,8

1,7

 

1,8

1,7

 

1,7

* Annualisoitu


NÄKYMÄT JA TALOUDELLISET TAVOITTEET

Taaleri ei julkaise lyhyen aikavälin näkymiä. Yhtiö on kuitenkin asettanut kasvuun, kannattavuuteen ja pääoman tuottoon liittyviä tavoitteita.

Taalerin pitkän aikavälin tavoitteet ovat:

 • jatkuvien tuottojen kasvu vähintään 15 prosenttia
 • liikevoitto vähintään 25 prosenttia liikevaihdosta
 • oman pääoman tuotto vähintään 15 prosenttia.

Yhtiön tavoitteena on jakaa osakkeenomistajille vähintään 50 prosenttia tilikauden tuloksesta sekä pääomat, joita yhtiö ei tarvitse kasvuinvestointeihin tai vakavaraisuustavoitteidensa täyttämiseen.

WEBCAST-TILAISUUS ANALYYTIKOILLE, SIJOITTAJILLE JA MEDIALLE

Tiedotustilaisuus analyytikoille, sijoittajille ja medialle järjestetään 4.11.2022 klo 11.30 Hotelli Kämpin Symposion-tilassa (Pohjoisesplanadi 29, Helsinki). Tilaisuus on englanninkielinen. Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa https://taaleri.videosync.fi/results-q3-2022. Tilaisuus tallennetaan, ja se löytyy myöhemmin myös Taalerin sijoittajasivuilta osoitteesta www.taaleri.com/sijoittajat/raportit-ja-esitykset.


Helsinki, 4.11.2022
Taaleri Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Peter Ramsay, puh. 050 343 7493, peter.ramsay@taaleri.com
Talousjohtaja Minna Smedsten, puh. 040 700 1738, minna.smedsten@taaleri.com
Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja Siri Markula, puh. 040 743 2177, siri.markula@taaleri.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.taaleri.com

Taaleri lyhyesti

Taaleri on pohjoismainen pääomarahastoyhtiö, joka keskittyy uusiutuvaan energiaan ja muihin vaihtoehtoisiin sijoituksiin. Ohjaamme pääomia taloudellisesti tuottaviin kohteisiin, joilla on kestävä ja myönteinen vaikutus ympäristöön ja yhteiskuntaan. Yhdistämme toiminnassamme osaamisen, asiantuntemuksen, yritteliäisyyden ja vahvan merkityksellisyyden. Allekirjoitimme vuonna 2010 YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (UNPRI), ja liityimme vuonna 2021 Net Zero Asset Managers -aloitteeseen. Visiomme on olla pohjoismainen edelläkävijä kestävään kehitykseen painottuvissa vaihtoehtoisissa sijoituksissa.

Taalerilla on kaksi liiketoimintasegmenttiä: Pääomarahastot ja Strategiset sijoitukset. Pääomarahastot koostuu uusiutuvan energian, kiinteistöjen ja bioteollisuuden liiketoiminnoista. Strategiset sijoitukset -segmenttiin kuuluu Vakuutusosakeyhtiö Garantia.

Taalerilla on pääomarahastoissaan ja kanssasijoituksissaan hallinnoitavia varoja 2,5 miljardia euroa, ja yhtiön palveluksessa on noin 120 henkeä. Taaleri Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä.

www.taaleri.com


Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja Siri Markula, puh. 040 743 2177, siri.markula@taaleri.com

Liitteet

« Takaisin: Ajankohtaista

Edellinen
Suomen suurin tuulivoiman tuottaja Taaleri julkistaa kuudennen uusiutuvan energian rahastonsa
Seuraava
Taaleri Oyj:n hallitus päätti uudesta lisäosakejärjestelmästä yhtiön myyntijohtajalle