07.05.2024

TAALERI OYJ                        PÖRSSITIEDOTE                        7.5.2024 KLO 8.00

 

Taaleri Oyj:n osavuosiraportti 1.1.–31.3.2024: Taalerin jatkuvat tuotot kasvoivat ja sijoitustoiminnassa vahva tulos, liikevoitto 56 prosenttia liikevaihdosta ensimmäisellä vuosineljänneksellä

Tammi–maaliskuu 2024

  • Jatkuvat tuotot kasvoivat 4,5 prosenttia 10,3 (9,8) milj. euroon. Pääomarahastot-segmentin jatkuvat tuotot kasvoivat 6,2 prosenttia 5,9 (5,6) milj. euroon ja Strategiset sijoitukset -segmentin jatkuvat tuotot kasvoivat 1,0 prosenttia 3,9 (3,9) milj. euroon.
  • Tuottopalkkioita kertyi 0,0 (0,0) milj. euroa, ja sijoitustoiminnan tulos oli 6,8 (-0,6) milj. euroa.
  • Liikevaihto kasvoi 84,2 prosenttia 17,0 (9,3) milj. euroon.
  • Liikevoitto oli 9,6 (1,6) milj. euroa, joka vastaa 56,2 prosenttia liikevaihdosta.
  • Pääomarahastot-segmentin hallinnoitava varallisuus pysyi vuodenvaihteen tasolla 2,6 (31.12.2023: 2,6) mrd. eurossa.
  • Tulos / osake oli 0,26 (0,02) euroa.

 

Osavuosiraporttia ei ole laadittu IAS 34 -standardin mukaisesti. Ellei toisin mainita, osavuosiraportissa esitetyt suluissa olevat luvut viittaavat edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon. Katso tarkemmin osavuosiraportin laatimisperiaatteet osavuosiraportin sivulta 18.

 

Toimitusjohtaja Peter Ramsayn katsaus

Jatkoimme vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä uusiutuvaan energiaan, bioteollisuuteen sekä kiinteistöliiketoimintaan keskittyvän strategiamme toteuttamista. Nostimme viime vuoden lopulla julkistamassamme strategiapäivityksessä suorat sijoitukset strategiamme keskiöön. Rakensimme niille ensimmäisellä vuosineljänneksellä oman strategian ja organisaation, minkä lisäksi uudistimme myös kiinteistöliiketoimintamme strategian.

Taaleri-konsernin tulos kehittyi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä positiivisesti. Konsernin jatkuvat tuotot kasvoivat 10,3 miljoonaan euroon lähinnä Pääomarahastot-segmentin vetämänä. Liikevaihto kasvoi 17,0 miljoonaan euroon jatkuvien tuottojen kasvun ja vahvan sijoitustoiminnan tuloksen ansiosta. Liikevaihdon voimakas kasvu tuki myös liikevoiton vahvistumista, ja liikevoittoprosentti oli 56,2.

Pääomarahastot-segmentissä jatkuvat tuotot kasvoivat 5,9 miljoonaan euroon ja liikevaihto 6,7 miljoonaan euroon. Liikevoitto parani ja oli 0,5 miljoonaa euroa. Vuosineljänneksellä ei kirjattu tuottopalkkioita.

Uusiutuvan energian liiketoiminta jatkoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä aktiivisesti Taaleri SolarWind III -rahaston varainkeruuta ja rahaston hankekehitysportfolion aktiivista kehittämistä. Tavoitteenamme on kerätä rahastoon 700 miljoonaa euroa. Useat rahaston hankkeet lähestyivät katsauskaudella rakentamispäätöstä. Taaleri SolarWind II -rahasto keskittyi jo tuotannossa olevien hankkeiden laadukkaaseen ja tehokkaaseen operointiin. Irtautumisvalmistelut Taaleri Tuuli II- ja Taaleri Tuuli III -rahastoista jatkuivat.

Kiinteistöliiketoiminnan uusi strategia valmistui katsauskaudella. Strategian mukaan kehitämme kiinteistöliiketoimintaan uusia tuotteita ja palveluita ja pyrimme lanseeraamaan niitä markkinoille vielä kuluvan vuoden aikana. Kiinteistöliiketoiminnan uuden strategian mukaisesti toiminnan painopiste siirtyy vahvemmin uusien sijoitustuotteiden strukturointiin sekä itse sijoitustoimintaan.

Bioteollisuusliiketoiminnassa jatkoimme Taaleri Bioteollisuus I -rahaston kohdeyhtiöiden tukemista kasvun ja kannattavuuden edistämisessä sekä kestävyystyössä. Lisäksi edistimme rahaston uusien potentiaalisten kohdeyhtiöiden due diligence -prosesseja. Uuden venture capital -rahaston valmistelun ja sen alustavan varainhankinnan rinnalla jatkoimme myös Joensuuhun rakennettavan torrefioitua biomassaa valmistavan laitoksen rakennustöitä. Taalerin päivitetyssä strategiassa bioteollisuusliiketoiminnalla tulee olemaan aiempaa suurempi rooli suorien sijoitusten kasvattamisessa sekä konsernin kansainvälistymisessä. Tätä roolinmuutosta tukevat muun muassa katsauskaudella päätökseen saattamamme rekrytointiprosessit.

Strategiset sijoitukset -segmentissä Garantian vakuutuspalvelutulos kasvoi 4,0 miljoonaan euroon vakuutuspalvelukulujen laskiessa. Vakuutustoiminnan kannattavuutta mittaava yhdistetty kulusuhde vahvistui ensimmäisellä vuosineljänneksellä 21,5 prosenttiin. Garantian sijoitustoiminnan nettotuotot kasvoivat 4,8 miljoonaan euroon pääosin realisoitumattomien käyvän arvon muutosten ja osakemarkkinoiden vahvan kehityksen ja korkoympäristön vakiintumisen myötä.

Vuosi 2024 on käynnistynyt Taalerilla aktiivisesti päivitetyn strategiamme määrätietoisen edistämisen merkeissä. Optimismiamme kasvattaa myös toimintaympäristössämme nähtävillä olevat myönteiset kehitystrendit, kuten korkoympäristön vakiintuminen, sijoitus- ja varainhankintamarkkinoiden piristyminen sekä etenkin kansainvälisesti katsoen talouden yleisen kehityksen odotettua parempi vire alkuvuodesta 2024.

 

Keskeiset tunnusluvut

Konsernin keskeiset tunnusluvut

1–3/2024

1–3/2023

Muutos, %

1–12/2023

Tuloksen tunnusluvut

 

 

 

 

Jatkuvat tuotot, milj. euroa

10,3

9,8

4,5

39,9

Liikevaihto, milj. euroa

17,0

9,3

84,2

66,3

Liikevoitto, milj. euroa

9,6

1,6

>100,0

31,9

Liikevoitto, %

56,2

16,8

 

48,1

Katsauskauden tulos, milj. euroa

7,5

0,6

>100,0

26,5

Oman pääoman tuotto, annualisoitu, %

14,2

1,2

 

13,0

Taseen tunnusluvut

 

 

 

 

Omavaraisuus, %

69,1

65,7

 

67,8

Muut tunnusluvut

 

 

 

 

Kulu/tuotto -suhde, %

45,8

86,1

 

52,8

HTV (henkilötyövuosia), kauden lopussa

126

121

3,9

118

Pääomarahastot-segmentin hallinnoitava varallisuus, mrd. euroa

2,6

2,5

 

2,6

Takauskanta, mrd. euroa

1,7

1,8

 

1,7

 

Näkymät ja taloudelliset tavoitteet

Alla on kuvattu Taalerin liiketoiminnan näkymiä kuluvan tilikauden osalta. Näkymät perustuvat Taalerin käsitykseen liiketoimintojen kehityksestä kuluvan tilikauden aikana ja suhteessa vertailukauteen.

Pääomarahastot

Uusiutuvan energian liiketoiminnan jatkuvien tuottojen odotetaan kehittyvän positiivisesti tilikauden 2024 aikana. Vuoden 2024 liikevoitto on riippuvainen irtautumisvaiheessa olevien Taaleri Tuuli II- ja Taaleri Tuuli III -rahastojen arvioitujen tuottopalkkioiden määrän tarkentumisesta tai niiden lopullisesta määrästä ja irtautumisten ajankohdasta.

Taalerin bioteollisuus-, kiinteistö- ja muissa liiketoiminnoissa haetaan Taalerin päivitetyn strategian mukaan vahvaa kansainvälistä kasvua, mikä näkyy Muiden pääomarahastojen kannattavuudessa ja henkilöstömäärän kasvussa. Vuoden 2024 liikevoiton odotetaan jäävän Muissa pääomarahastoissa tappiolliseksi.

Strategiset sijoitukset

Garantian jatkuvien tuottojen odotetaan jäävän hieman vertailukauden tasosta erityisesti Suomen asuntomarkkinoiden kehityksestä johtuen. Markkinaodotusten mukaisessa korkoympäristössä Garantian sijoitustoiminnan nettotuottojen odotetaan kehittyvän positiivisesti suhteessa vertailukauteen.

Muut-ryhmä

Muut-ryhmän vuoden 2024 liikevaihto on voimakkaasti riippuvainen erityisesti ei-strategisten sijoitusten käyvän arvon muutoksista ja lopullisista irtautumisista. Konsernitoimintojen kustannustason odotetaan säilyvän suunnilleen vertailukauden tasolla.

Pitkän aikavälin tavoitteet

Taaleri on asettanut kasvuun, pääoman tuottoon ja osingonjakoon liittyviä tavoitteita. Yhtiön pitkän aikavälin tavoitteet ovat:

  • konsernin jatkuvien tuottojen ja tuottopalkkioiden kasvu vähintään 15 prosenttia
  • oman pääoman tuotto vähintään 15 prosenttia
  • osinko vähintään 50 prosenttia tilikauden tuloksesta.

 

Webcast-tilaisuus analyytikoille, sijoittajille ja medialle

Analyytikoille, sijoittajille ja medialle järjestetään englanninkielinen tiedotustilaisuus tänään 7.5.2024 klo 13.00 tapahtumatila Elielin tiloissa Sanomatalossa (Töölönlahdenkatu 2, Helsinki). Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa https://taaleri.videosync.fi/q1-2024/register. Tilaisuus tallennetaan, ja se löytyy myöhemmin myös Taalerin sijoittajasivuilta osoitteesta www.taaleri.com/sijoittajat/raportit-ja-esitykset

 

Helsinki, 7.5.2024
Taaleri Oyj
Hallitus

 

Lisätietoja:

Peter Ramsay, toimitusjohtaja, puh. 050 343 7493, peter.ramsay@taaleri.com
Ilkka Laurila, talousjohtaja, puh. 040 076 1360, ilkka.laurila@taaleri.com

 

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.taaleri.com

 

Taaleri lyhyesti

Taaleri on pohjoismainen pääomarahastoyhtiö ja sijoittaja, joka keskittyy teollisen mittakaavan liiketoimintamahdollisuuksiin bioteollisuudessa ja uusiutuvassa energiassa. Luomme arvoa sekä hallinnoimiemme varojen että suorien sijoitustemme kautta yhdistämällä laajan osaamisen, syvällisen asiantuntemuksen, yrittäjyyden ja pääoman. Allekirjoitimme vuonna 2010 YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (UNPRI), ja liityimme vuonna 2021 Net Zero Asset Managers -aloitteeseen. Taalerin visio on tulla bioteollisuudessa ja uusiutuvassa energiassa yhdeksi johtavista kansainvälisesti toimivista sijoittajista.

Taalerilla on kaksi liiketoimintasegmenttiä: Pääomarahastot ja Strategiset sijoitukset. Pääomarahastot koostuu bioteollisuuden, uusiutuvan energian ja kiinteistöjen liiketoiminnoista. Strategiset sijoitukset -segmenttiin kuuluu Vakuutusosakeyhtiö Garantia.

Taalerilla on pääomarahastoissaan ja kanssasijoituksissaan hallinnoitavia varoja 2,6 miljardia euroa, ja yhtiön palveluksessa on noin 120 henkeä. Taaleri Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä.

www.taaleri.com

 

Ilkka Laurila, talousjohtaja, puh. 040 076 1360, ilkka.laurila@taaleri.com

Liitteet

« Takaisin: Ajankohtaista

Edellinen
Taaleri julkistaa tammi–maaliskuun 2024 osavuosiraportin tiistaina 7.5.2024
Seuraava
Taaleri Oyj – Johdon liiketoimet – Juhani Elomaa