19.08.2022

TAALERI OYJ                       PÖRSSITIEDOTE                19.8.2022 klo 8.00


Taaleri Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2022: Sijoitustoiminnan realisoitumattomat käyvän arvon muutokset painoivat liikevaihtoa ja liikevoittoa, hallinnoitava varallisuus kasvoi 6,3 prosenttia


Huhti–kesäkuu 2022

 • Jatkuvat tuotot laskivat 14,3 prosenttia 9,6 (11,2) milj. euroon. Pääomarahastot-segmentin jatkuvat tuotot laskivat 14,4 prosenttia 4,8 (5,6) milj. euroon ja Strategiset sijoitukset -segmentin jatkuvat tuotot 12,2 prosenttia 4,0 (4,6) milj. euroon.
 • Katsauskauden aikana ei kertynyt tuottopalkkiota, ja sijoitustoiminnan tulos oli 2,3 (3,2) milj. euroa.
 • Liikevaihto oli 11,9 (14,3) milj. euroa, laskua 17,3 prosenttia.
 • Liikevoitto oli 2,4 (5,4) milj. euroa, joka vastaa 20,5 prosenttia liikevaihdosta.
 • Pääomarahastot-segmentin hallinnoitava varallisuus kasvoi 6,3 prosenttia 2,4 (31.12.2021 2,2) mrd. euroon.
 • Tulos / osake oli 0,00 (3,94) euroa.

Tammi–kesäkuu 2022

 • Jatkuvat tuotot laskivat 6,0 prosenttia 18,9 (20,1) milj. euroon. Pääomarahastot-segmentin jatkuvat tuotot laskivat 1,5 prosenttia 9,7 (9,9) milj. euroon ja Strategiset sijoitukset -segmentin jatkuvat tuotot laskivat 3,5 prosenttia 7,9 (8,2) milj. euroon.
 • Tuottopalkkiota kertyi 0,5 (0,8) milj. euroa, ja sijoitustoiminnan tulos oli -0,4 (7,1) milj. euroa.
 • Liikevaihto oli 19,0 (28,0) milj. euroa, laskua 32,1 prosenttia.
 • Liikevoitto oli 1,8 (11,3) milj. euroa, joka vastaa 9,3 prosenttia liikevaihdosta.
 • Tulos / osake oli -0,05 (4,18) euroa.

Puolivuosikatsauksen laatimisessa on noudatettu IAS 34 -standardia. Puolivuosikatsauksen tiedot eivät ole tilintarkastettuja. Katso tarkemmin katsauksen laatimisperiaatteet puolivuosikatsauksen sivulta 19.
 

TOIMITUSJOHTAJA PETER RAMSAYN KATSAUS

Jatkoimme vuoden 2022 toisella neljänneksellä uusiutuvaan energiaan, kiinteistöihin ja bioteollisuuteen keskittyvän strategiamme edistämistä. Liikevoittomme oli 2,4 miljoonaa euroa vastaten 21 prosentin liikevoittomarginaalia. Konsernin jatkuvat tuotot laskivat johtuen pääasiassa vertailukaudella tapahtuneesta Taaleri SolarWind II -rahaston sulkeutumisesta. Strategiset sijoitukset -segmentin käyvän arvon muutokset painoivat konsernin liikevaihtoa ja liikevoittoa. Sijoitusten käypien arvojen laskun taustalla on mm. korkojen nousu, joka on vaikuttanut Garantian sijoitussalkun arvostuksiin. 

Operatiivisesti edistyimme toisella vuosineljänneksellä suunnitelmien mukaan toimintaympäristön muutoksista ja epävarmuuksista huolimatta. Strategiamme toimii hyvin myös nykyisessä tilanteessa. Euroopan pyrkimys irtautua Venäjän kaasusta, öljystä ja kivihiilestä kasvattaa uusiutuvan energian ja bioteollisuustuotteiden kysyntää, mikä tukee pitkällä aikavälillä pääomarahastoliiketoimintaamme.

Pääomarahastot-segmentin liikevaihto kasvoi noin 9 prosenttia, mutta liikevoitto laski johtuen panostuksista liiketoiminnan kasvattamiseen. 

Uusiutuvan energian liiketoiminta keskittyi toisella vuosineljänneksellä mm. Taaleri SolarWind II -rahaston rakennusvaiheessa olevien hankkeiden edistämiseen. Lisäksi hankekehitysportfolion rakentaminen jatkuu suunnitelmien mukaan ja katsauskauden päättyessä portfoliomme sisälsi jo 14 hanketta. Seuraavan, Taaleri SolarWind III -rahaston markkinointi alkaa syksyn aikana.

Kiinteistöliiketoiminnassa toteutettiin toisella vuosineljänneksellä kaksi uutta investointia kiinteistöliiketoiminnan salkunhoidossa oleville Aktian erikoissijoitusrahastoille sekä ensimmäinen investointi rakennutettaviin vuokra-asuntokohteisiin sijoittavalle Taaleri Asuntorahasto VIII:lle.

Bioteollisuusliiketoiminnan ensimmäinen rahasto Taaleri Bioteollisuus I saavutti hienosti 80 miljoonan euron tavoitekoon ensimmäisellä varainhankintakierroksellaan ja jatkaa varainkeruuta vahvan kysynnän siivittämänä. Menestyksekäs varainhankinta on onnistuminen Taalerin ja Aktian yhteistyölle. Ilmastorahaston mukaantulo ankkurisijoittajaksi kertoo rahaston kunnianhimoisista tavoitteista ilmastonmuutoksen hillinnässä ja kestävässä sijoitustoiminnassa. Rahaston ensimmäiset investoinnit on tarkoitus tehdä kolmannella vuosineljänneksellä.

Taalerin osakkuusyhtiö Fintoil solmi kesäkuussa merkittävän myyntisopimuksen sveitsiläisen VARO Energyn kanssa. Samalla Taaleri ja VARO Energy sopivat strategisesta yhteistyöstä. Myyntisopimus kattaa merkittävän osan Fintoilin jalostamon raakarasvahapon tuotannosta. Raakarasvahaposta voi valmistaa toisen sukupolven biopolttoaineita.

Strategiset sijoitukset -segmentissä Garantian vakuutustoiminnan nettotuotot laskivat, vaikka takausvakuutusten myynti kasvoi. Vakuutustoiminnan kannattavuutta kuvaava yhdistetty kulusuhde oli jälleen erinomainen, 31,0 prosenttia. Garantian sijoitustoiminnan tulos kärsi edelleen etenkin korkojen noususta ja riskilisien muutoksista, mutta suurin osa sijoitustoiminnan tappioista oli realisoitumattomia käyvän arvon muutoksia.

Kirjasimme toisen neljänneksen aikana 6,7 miljoonan euron lisäkauppahinnan vuonna 2016 tapahtuneesta Finsilva-omistuksen myynnistä. Lisäksi kerroimme myyvämme osuutemme Ficolo Oy:stä ja irtautuvamme Taaleri Datacenter Ky:stä. Kauppa toteutettiin katsauskauden jälkeen heinäkuussa, ja Taaleri kirjaa kaupasta tuottona yhteensä 14 miljoonaa euroa kolmannella vuosineljänneksellä.

Olen erityisen iloinen siitä, että pääsimme alkuvuoden aikana käynnistämään Taalerin ensimmäisen henkilöstön osakesäästöohjelman ja peräti 75 prosenttia taalerilaisista ilmoittautui ohjelmaan. Näin saamme lisää taalerilaisia yhtiön omistajiksi ja yhdenmukaistamme osakkeenomistajien ja henkilöstön intressejä. Lisäksi haluamme motivoida osaavaa henkilöstöämme ja sitouttaa heitä pitkäaikaisesti Taaleriin.

KESKEISET TUNNUSLUVUT

Konsernin keskeiset tunnusluvut

4–6/2022

4–6/2021

Muutos, %

1–6/2022

1–6/2021

Muutos, %

1–12/2021

Tuloksen tunnusluvut

 

 

 

 

 

 

 

Jatkuvat tuotot, milj. euroa

9,6

11,2

-14,3

18,9

20,1

-6,0

40,7

Liikevaihto, milj. euroa

11,9

14,3

-17,3

19,0

28,0

-32,1

69,7

Liikevoitto, milj. euroa

2,4

5,4

-55,4

1,8

11,3

84,3

30,8

Liikevoitto, %

20,5

38,0

 

9,3

40,3

 

44,2

Katsauskauden tulos konsernin tuloslaskelmalla, milj. euroa

0,0

114,1

-99,9

-1,1

120,9

n/a

136,1

Oman pääoman tuotto*, %

0,2

262,6

 

-1,1

138,2

 

75,0

Taseen tunnusluvut

 

 

 

 

 

 

 

Omavaraisuus, %

67,8

72,3

 

67,8

72,3

 

72,1

Muut tunnusluvut

 

 

 

 

 

 

 

Kulu/tuotto-suhde, % ilman sijoitustoimintaa

100,6

83,8

 

91,3

85,6

 

77,9

Kulu/tuotto-suhde, %

81,2

65,3

 

93,0

63,8

 

58,3

Kokoaikainen henkilöstömäärä, jatkuvat toiminnot, kauden lopussa

99

107

-7,5

99

107

-7,5

104

Pääomarahastot-segmentin hallinnoitava varallisuus, mrd. euroa

2,4

2,1

 

2,4

2,1

 

2,2

Takauskanta, mrd. euroa

1,7

1,7

 

1,7

1,7

 

1,7

* Annualisoitu


NÄKYMÄT JA TALOUDELLISET TAVOITTEET

Taaleri ei julkaise lyhyen aikavälin näkymiä. Yhtiö on kuitenkin asettanut kasvuun, kannattavuuteen ja pääoman tuottoon liittyviä tavoitteita.

Taalerin pitkän aikavälin tavoitteet ovat:

 • jatkuvien tuottojen kasvu vähintään 15 prosenttia
 • liikevoitto vähintään 25 prosenttia liikevaihdosta
 • oman pääoman tuotto vähintään 15 prosenttia.

Yhtiön tavoitteena on jakaa osakkeenomistajille vähintään 50 prosenttia tilikauden tuloksesta sekä pääomat, joita yhtiö ei tarvitse kasvuinvestointeihin tai vakavaraisuustavoitteidensa täyttämiseen.

WEBCAST-TILAISUUS ANALYYTIKOILLE JA MEDIALLE

Suora webcast-tilaisuus analyytikoille ja medialle järjestetään 19.8.2022 klo 11.00. Tilaisuus on englanninkielinen. Webcast-lähetystä voi seurata verkossa: https://taaleri.videosync.fi/results-q2-2022. Tilaisuus tallennetaan, ja se löytyy myöhemmin myös Taalerin sijoittajasivuilta osoitteesta www.taaleri.com/sijoittajat/raportit-ja-esitykset.


Helsinki, 19.8.2022
Taaleri Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Peter Ramsay, puh. 050 343 7493, peter.ramsay@taaleri.com
Talousjohtaja Minna Smedsten, puh. 040 700 1738, minna.smedsten@taaleri.com
Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja Siri Markula, puh. 040 743 2177, siri.markula@taaleri.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.taaleri.com


Taaleri lyhyesti

Taaleri on pohjoismainen pääomarahastoyhtiö, joka keskittyy uusiutuvaan energiaan ja muihin vaihtoehtoisiin sijoituksiin. Ohjaamme pääomia taloudellisesti tuottaviin kohteisiin, joilla on kestävä ja myönteinen vaikutus ympäristöön ja yhteiskuntaan. Yhdistämme toiminnassamme osaamisen, asiantuntemuksen, yritteliäisyyden ja vahvan merkityksellisyyden. Allekirjoitimme vuonna 2010 YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (UNPRI), ja liityimme vuonna 2021 Net Zero Asset Managers -aloitteeseen. Visiomme on olla pohjoismainen edelläkävijä kestävään kehitykseen painottuvissa vaihtoehtoisissa sijoituksissa.

Taalerilla on kaksi liiketoimintasegmenttiä: Pääomarahastot ja Strategiset sijoitukset. Pääomarahastot koostuu uusiutuvan energian, kiinteistöjen ja bioteollisuuden liiketoiminnoista. Strategiset sijoitukset -segmenttiin kuuluu Vakuutusosakeyhtiö Garantia.

Taalerilla on pääomarahastoissaan ja kanssasijoituksissaan hallinnoitavia varoja 2,4 miljardia euroa, ja yhtiön palveluksessa on noin 120 henkeä. Taaleri Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä.

www.taaleri.com

Liitteet

« Takaisin: Ajankohtaista

Edellinen
Taaleri julkistaa puolivuosikatsauksen tammi–kesäkuulta 2022 perjantaina 19.8.2022
Seuraava
Taalerin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano