28.05.2021

TAALERI OYJ                 PÖRSSITIEDOTE         28.5.2021 KLO 11.00

Taaleri Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

Taaleri Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin tänään Helsingissä. Yhtiökokous päätti ylimääräisen osingon ja pääomanpalautuksen maksamisesta.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa jaetaan 0,40 euroa osaketta kohden ja pääomanpalautusta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta jaetaan 0,60 euroa osaketta kohden. Esitystä vastaava osinko on yhteensä 11 322 248,00 euroa ja pääomanpalautus yhteensä 16 983 372,00 euroa. Osinko ja pääomanpalautus maksetaan sille, joka on merkitty täsmäytyspäivänä 1.6.2021 osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Taaleri Oyj:n osakasluetteloon. Osingon ja pääomanpalautuksen maksupäivä on 8.6.2021.

Taaleri Oyj

Lisätietoja:
Janne Koikkalainen, lakiasiainjohtaja, puh. 040 501 2691, janne.koikkalainen@taaleri.com 

Taaleri lyhyesti

Taaleri on pohjoismainen pääomarahastoyhtiö, joka keskittyy uusiutuvaan energiaan ja muihin vaihtoehtoisiin sijoituksiin. Ohjaamme pääomia taloudellisesti tuottaviin kohteisiin, joilla on kestävä ja myönteinen vaikutus ympäristöön ja yhteiskuntaan. Allekirjoitimme vuonna 2010 YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (UNPRI). Visiomme on olla pohjoismainen edelläkävijä kestävään kehitykseen painottuvissa vaihtoehtoisissa sijoituksissa.

Taalerilla on kaksi liiketoimintasegmenttiä: Pääomarahastot ja Strategiset sijoitukset. Pääomarahastot koostuu uusiutuvan energian, kiinteistöjen, bioteollisuuden ja infran liiketoiminnoista. Strategiset sijoitukset -segmentti muodostuu Vakuutusosakeyhtiö Garantiasta.

Taalerilla on pääomarahastoissaan ja kanssasijoituksissaan hallinnoitavia varoja 1,7 miljardia euroa, ja yhtiön palveluksessa on noin 120 henkeä. Taaleri Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä.

www.taaleri.com 

Siri Markula, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 743 2177, siri.markula@taaleri.com


 

 

 

 


« Takaisin: Ajankohtaista

Edellinen
Taaleri Oyj – Johdon liiketoimet – Robin Lindahl
Seuraava
Taaleri Oyj – Johdon liiketoimet – Robin Lindahl