21.11.2023

TAALERI OYJ                                  PÖRSSITIEDOTE                          21.11.2023 KLO 8.40


Taaleri päivittää strategiaansa ja pitkän aikavälin tavoitteitaan – kasvua vauhdittavat merkittävät teolliset investoinnit ja hallinnoitavat varat


Taaleri on päivittänyt strategiaansa ja pitkän aikavälin taloudellisia tavoitteitaan. Päivitetyn strategian ytimessä ovat pääomarahastoliiketoiminta ja merkittävät teolliset sijoitukset etenkin bioteollisuudessa. Taalerin tavoitteena on kasvattaa hallinnoitavat varat 4 miljardiin euroon ja kasvattaa konsernin suorien teollisten sijoitusten määrä vähintään 100 miljoonaan euroon vuoden 2026 loppuun mennessä. Taalerin visio on tulla bioteollisuudessa ja uusiutuvassa energiassa yhdeksi johtavista kansainvälisesti toimivista sijoittajista.

Taalerin kasvua bioteollisuuden ja uusiutuvan energian ekosysteemeissä edistävät kestävää kehitystä tukevat megatrendit ja uusien teollisuus- ja energiaratkaisujen vahva kysyntä. Bioteollisuudessa Taaleri hyödyntää uusiutuvia ja kierrätettäviä raaka-aineita luodakseen sijoituksillaan kestäviä tuotteita teollisten innovaatioiden ja teknologioiden avulla. Uusiutuvassa energiassa Taaleri kehittää puhtaan energian ratkaisuja teollisessa mittakaavassa.

”Olemassaolomme tarkoitus on yhdistää syvällinen teollinen ja rahoitusalan asiantuntemuksemme ja pääomat luodaksemme hyviä tuottoja sidosryhmillemme ja rakentaaksemme parempaa tulevaisuutta. Luomme arvoa sekä hallinnoimiemme varojen että suorien sijoitustemme kautta yhdistämällä toiminnassamme laajan osaamisen, syvällisen asiantuntemuksen, yrittäjyyden ja pääoman”, sanoo Taalerin toimitusjohtaja Peter Ramsay. ”Tekninen kyvykkyytemme ja finanssiosaamisemme kattaa sijoitustemme ja hankkeidemme koko elinkaaren.”

”Meillä on jo vahvaa kokemusta bioteollisuuden sijoituksista useiden vuosien ajalta. Uudessa strategiassamme kiihdytämme kasvuamme kasvattamalla näitä sijoituksia”, Ramsay jatkaa.

Taalerin päivitetyt strategiset painopisteet ovat:

1. Kasvamme liiketoiminta-alueillamme sekä hallinnoimiemme varojen että suorien sijoitusten kautta

 • Kasvu vahvistaa markkina-asemaamme, houkuttelee osaajia ja tekee meistä merkityksellisempiä arvoketjussamme.
 • Investoimme sekä osaajiin että yrityksiin edistääksemme kasvuamme.
 • Liiketoiminta-alueemme ovat eri kehitysvaiheissa, mikä mahdollistaa kannattavan kasvun.

2. Teemme merkittäviä teollisia sijoituksia ja yhteistyötä teollisten kumppanien kanssa etenkin bioteollisuuden ekosysteemissä

 • Haluamme olla merkittävä teollinen toimija nopeasti kehittyvässä bioteollisuuden ekosysteemissä.
 • Teemme pitkäaikaisia ​​suoria vähemmistö- tai enemmistösijoituksia sekä kanssasijoituksia yrityksiin, jotka pyrkivät ratkaisemaan globaaleja haasteita kannattavasti, mitattavasti ja vaikuttavasti.
 • Luomme arvoa ja mahdollisuuksia kaikille sidosryhmillemme olemalla ekosysteemin edelläkävijä.

3. Laajennamme sijoittajakuntaamme Suomen ulkopuolella ja teemme sijoituksia yhdessä kansainvälisten toimijoiden kanssa

 • Tavoitteenamme on olla johtava toimija, jonka puoleen sijoittajat kääntyvät harkitessaan sijoittamista bioteollisuuteen tai uusiutuvaan energiaan.
 • Vahvistamme myyntiämme suurille institutionaalisille asiakkaille ja kansainvälisille sijoittajille sekä suoraan että jakelukumppanien avulla.

4. Kehitämme vaikuttavuutta ja vastuullisuutta kaikissa sijoituksissamme läpi niiden elinkaaren

 • Pyrimme sijoituksillamme löytämään ja edistämään ratkaisuja ilmasto- ja muihin kestävän kehityksen haasteisiin. Painotamme toiminnassamme positiivista vaikuttavuutta.
 • Käytämme uskottavia kestävän kehityksen kriteerejä ja tavoitteita. Teemme sijoituspäätöksemme taloudellisten tekijöiden, potentiaalisen vaikuttavuuden, vastuullisuuden sekä kestävyysriskien perusteella.

Taalerin strategia perustuu sen kilpailuetuihin:

 • Kokonaisvaltainen asiantuntemus: Insinööriemme ja talous-, laki- ja vastuullisuusasiantuntijoidemme vankka osaaminen kattaa sijoitustemme ja hankkeidemme koko elinkaaren.
 • Ideoiden kaupallistaminen: Taalerin pitkä kokemus, verkostot teollisten kumppaneiden kanssa, osaaminen ja asiantuntemus antavat meille mahdollisuuden ennakoida markkinoilla tapahtuvia muutoksia sekä kyvyn toteuttaa ja kaupallistaa uusia potentiaalisia ideoita.
 • Kyky yhdistää ideoita ja pääomaa: Meillä on laaja kokemus vaativien investointien toteuttamisesta. Pystymme rahoittamaan sijoituksia pääomarahastoilla, kanssasijoituksilla ja suorilla sijoituksilla.

Taalerin uudet pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat:

 • Kasvu: Konsernin jatkuvien tuottojen ja tuottopalkkioiden kasvu vähintään 15 % (uudistettu mittari)
 • Oman pääoman tuotto: Vähintään 15 % (ennallaan)
 • Osinko: Vähintään 50 % tilikauden tuloksesta (ennallaan)

Oman pääoman tuoton tavoite vaihtelee eri liiketoiminnoissa perustuen niiden pääomaintensiivisyyteen ja kannattavuuteen. Garantian oman pääoman tuoton tavoite on yli 10 prosenttia. Pääomarahastoliiketoiminta sitoo vain vähän pääomaa, ja liiketoiminnan oman pääoman tuotto on kuluneen strategiakauden ylösajovaiheessa ollut yli 15 prosenttia. Suorien sijoitusten oman pääoman tuoton tavoite riippuu vieraan pääoman käytön määrästä.

Taaleri esittelee päivitetyn strategiansa pääomamarkkinapäivässään keskiviikkona 22. marraskuuta 2023 klo 13.00. Tilaisuutta voi seurata suorassa webcast-lähetyksessä osoitteessa https://taaleri.videosync.fi/cmd-2023/register. Tapahtuman ja materiaalien kieli on englanti.


Helsinki 21.11.2023
Taaleri Oyj
Hallitus


Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Peter Ramsay, puh. 050 343 7493, peter.ramsay@taaleri.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.taaleri.com

Taaleri lyhyesti

Taaleri on pohjoismainen pääomarahastoyhtiö ja sijoittaja, joka keskittyy teollisen mittakaavan liiketoimintamahdollisuuksiin bioteollisuudessa ja uusiutuvassa energiassa. Luomme arvoa sekä hallinnoimiemme varojen että suorien sijoitustemme kautta yhdistämällä laajan osaamisen, syvällisen asiantuntemuksen, yrittäjyyden ja pääoman. Allekirjoitimme vuonna 2010 YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (UNPRI), ja liityimme vuonna 2021 Net Zero Asset Managers -aloitteeseen. Taalerin visio on tulla bioteollisuudessa ja uusiutuvassa energiassa yhdeksi johtavista kansainvälisesti toimivista sijoittajista.

Taalerilla on pääomarahastoissaan ja kanssasijoituksissaan hallinnoitavia varoja 2,6 miljardia euroa, ja yhtiön palveluksessa on noin 120 henkeä. Taaleri Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä.

www.taaleri.com


Johtaja, sijoittajasuhteet, vastuullisuus ja viestintä, Siri Markula, puh. 040 743 2177, siri.markula@taaleri.com

 

« Takaisin: Ajankohtaista

Edellinen
Taaleri Oyj:n osavuosiraportti 1.1.–30.9.2023: Taalerin jatkuvat tuotot kasvoivat vuoden kolmannella neljänneksellä 9,8 prosenttia 10,3 milj. euroon Taaleri SolarWind III -rahaston onnistuneen varainkeruun ansiosta
Seuraava
Muutos Taalerin johtoryhmässä