09.06.2021

TAALERI OYJ                 LEHDISTÖTIEDOTE        9.6.2021 KLO 13.00

Taaleri SolarWind II -rahasto keräsi 354 miljoonaa euroa ylittäen tavoitekokonsa

Taaleri SolarWind II -rahasto on saavuttanut 354 miljoonan euron sijoitussitoumukset viimeisellä varainhankintakierroksella, mikä ylitti 300 miljoonan euron tavoitekoon. Rahaston avainsijoittajia ovat Euroopan investointipankki, Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Varma ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen.

Taaleri SolarWind II -rahasto sijoittaa teollisen kokoluokan tuulivoiman ja aurinkoenergian tuotantolaitoksiin. Sijoitukset hajautetaan pääasiassa rakennusvalmiisiin hankkeisiin viidessä kohdemarkkinassa; Pohjoismaat ja Baltia, Puola, Kaakkois-Eurooppa, Iberia ja Texas. Rahasto tulee rahoittamaan noin 850 megawattia uusiutuvan energian tuotantokapasiteettia, mikä vähentää hiilidioksidipäästöjä vuosittain yli miljoona tonnia tuotantolaitosten yli 25-vuotisen eliniän aikana.

“Merkittävä määrä kotimaisia ja kansainvälisiä institutionaalisia sijoittajia on osoittanut kiinnostuksensa Taaleri SolarWind II -rahastoa kohtaan. Olemme erittäin tyytyväisiä, että niin monet heistä päättivät tukea tiimiämme ja rahastoamme. Olemme todella kiitollisia heidän sijoitussitoumuksistansa”, sanoo Taaleri Energian sijoittajasuhdejohtaja Stephen Ross.

Huomattava määrä rahaston sitoumuksista on jo sijoitettu. Rahasto on tehnyt yhteensä kuusi sijoitusta rakennusvaiheen tuulipuistoihin Suomessa (3), Norjassa, Yhdysvalloissa ja Puolassa sekä yhden sijoituksen rakennusvaiheen aurinkopuistoon Espanjassa. Taaleri vastasi kotimaisten ja texasilaisen projektin hankekehityksestä.

“Taaleri SolarWind II -rahasto on kasvutarinamme huipentuma ja arvostan suuresti sen mahdollistaneiden sijoittajien meitä kohtaan osoittamaa luottamusta. Olen tyytyväinen siihen, miten hyvin olemme pystyneet toteuttamaan rahaston strategiaa, kuten edellä mainitut seitsemän sijoitusta osoittavat. Työstämme parhaillaan lisäsijoituksia rahastolle, jotka tulevat sekä omasta hankekehitysportfoliostamme että laajan suhdeverkostomme kautta. Uskon vahvasti, että ne tulevat jatkamaan rahastomme laadukkaiden sijoitusten sarjaa”, kertoo Taaleri Energian toimitusjohtaja Kai Rintala.

“Olemme äärettömän ylpeitä Taalerin uusiutuvan energian liiketoiminnan menestymisestä kansainvälisillä markkinoilla. Tiimimme on ansainnut tinkimättömällä ja pitkäjänteisellä toiminnallaan myös kansainvälisten institutionaalisten sijoittajien luottamuksen. Haluamme olla pohjoismainen edelläkävijä kestävään kehitykseen keskittyvissä vaihtoehtoisissa sijoituksissa, ja Taaleri SolarWind II -rahaston menestys on merkittävä askel kohti visiotamme. Suomessa olemme yksi suurimmista tuulivoiman rakentajista ja operoijista, ja yhdessä sijoittajiemme kanssa kiihdytämme Suomen energiamurrosta”, sanoo Taalerin toimitusjohtaja Robin Lindahl.


Tietoa Taaleri Energiasta

Taaleri Energia on suomalainen uusiutuvan energian hankekehittäjä ja rahastonhoitaja. Yhtiöllä on yksi Euroopan suurimmista tuuli- ja aurinkoenergiaan keskittyvistä sijoitustiimeistä, ja se koostuu yhteensä 40 ammattilaisesta. Tiimi sijoittaa parhaillaan viidennettä uusiutuvan energian rahastoa, Taaleri SolarWind II -rahastoa. Taaleri Energia hallinnoi 2,8 gigawatin tuuli- ja aurinkohankkeiden portfoliota Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Lähi-idässä.

Preqin on luokitellut Taaleri Energian yhdeksi johtavista infratoimialan rahastonhoitajista.

Taaleri Energia on osa Taaleri-konsernia, joka on listattu Nasdaq Helsingin pörssissä.

www.taalerienergia.com

Lisätietoa:

Kai Rintala, Toimitusjohtaja, Taaleri Energia, 358 40 162 5711, kai.rintala@taaleri.com
Stephen Ross, sijoittajasuhdejohtaja, Taaleri Energia, 358 40 7337789, stephen.ross@taaleri.com

Taaleri lyhyesti

Taaleri on pohjoismainen pääomarahastoyhtiö, joka keskittyy uusiutuvaan energiaan ja muihin vaihtoehtoisiin sijoituksiin. Ohjaamme pääomia taloudellisesti tuottaviin kohteisiin, joilla on kestävä ja myönteinen vaikutus ympäristöön ja yhteiskuntaan. Allekirjoitimme vuonna 2010 YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (UNPRI). Visiomme on olla pohjoismainen edelläkävijä kestävään kehitykseen painottuvissa vaihtoehtoisissa sijoituksissa.

Taalerilla on kaksi liiketoimintasegmenttiä: Pääomarahastot ja Strategiset sijoitukset. Pääomarahastot koostuu uusiutuvan energian, kiinteistöjen, bioteollisuuden ja infran liiketoiminnoista. Strategiset sijoitukset -segmentti muodostuu Vakuutusosakeyhtiö Garantiasta.

Taalerilla on pääomarahastoissaan ja kanssasijoituksissaan hallinnoitavia varoja 1,7 miljardia euroa, ja yhtiön palveluksessa on noin 120 henkeä. Taaleri Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä.

www.taaleri.com

Siri Markula, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 743 2177, siri.markula@taaleri.com


« Takaisin: Ajankohtaista

Edellinen
Taaleri SolarWind II -rahasto rakentaa 252 megawattia uutta tuulivoimaa Suomeen
Seuraava
Taaleri Oyj – Johdon liiketoimet – E-Capital Oy