26.11.2021

TAALERI OYJ                LEHDISTÖTIEDOTE                26.11.2021 KLO 15.00


Taaleri SolarWind II -rahasto sijoittaa 186 megawatin tuulivoimahankkeisiin Liettuassa

Taaleri SolarWind II -rahasto on ostanut kolme tuulivoimahanketta Liettuasta yhdessä Lords LB Asset Managementin hallinnoiman sijoitusyhtiön (Atsinaujinančios Energetikos Investicijos) kanssa tanskalaiselta uusiutuvan energian toimijalta, European Energyltä. Lords LB on yksi Baltian johtavista pääomasijoittajista ja Taaleri Energian yhteistyökumppani Baltiassa.

Anykščiain ja Rokiškisin tuulipuistot sijaitsevat Utenassa ja Panevėžyssä, noin 100 km ja 150 km Vilnasta pohjoiseen. Jonavan tuulipuisto sijaitsee Kaunasissa noin 100 km Vilnasta koilliseen.

Hankkeet koostuvat 34:stä General Electricin toimittamasta 5,5 megawatin voimalasta, joiden tuotantokapasiteetti on yhteensä 186 megawattia ja vuotuinen sähköntuotanto noin 560 gigawattituntia. Tuulipuistot tuottavat valmistuttuaan sähköä noin 270 000 kotitaloudelle ja sähköntuotannon vuotuinen hiilidioksidikompensaatio on noin 170 000 tonnia.

Hankkeiden rakennustyöt ovat alkaneet vuonna 2021: Anykščiai tammikussa, Jonava maaliskuussa ja Rokiškis heinäkuussa 2021. Tuulipuistojen odotetaan olevan tuotannossa vuonna 2022: Anykščiai ensimmäisellä neljänneksellä, Jonava toisella neljänneksellä ja Rokiškis vuoden 2022 viimeisellä neljänneksellä.

European Energy on kehittänyt tuulipuistot ja vastaa hankkeiden rakennuttamisesta sekä tuotantovaiheen käytönvalvonnasta. General Electric puolestaan vastaa tuulipuistojen kunnossapidosta 30-vuotisella sopimuksella.

Tuulipuistoilla on pitkäaikaiset sähkönmyyntisopimukset, joilla merkittävä osuus tuotannosta myydään Axpo Nordicille, joka on osa Sveitsin suurinta energiayhtiötä Axpo Groupia. Hankkeiden velkarahoitus tulee tanskalaiselta infra-alan rahastonhoitajalta AIP:ltä.

”Olemme erittäin iloisia näistä sijoituksista, jotka nostavat Taaleri SolarWind II -rahaston sijoitusten lukumäärän kymmeneen ja tuovat rahaston uudelle markkinalle. Liettuassa on erinomaiset tuulienergiaolosuhteet ja maalla on selkeä suunnitelma lisätä uusiutuvan energian osuutta sähköntuotannosta. Syvenevä yhteistyömme Lords LB Asset Managementin kanssa tulee mahdollistamaan sijoituksia Baltiaan myös jatkossa”, kertoo Taaleri Energian toimitusjohtaja Kai Rintala.

”Olemme todella tyytyväisiä, että voimme edistää Baltian maiden energiamurrosta ja sähköntuotannon omavaraisuutta tarjoamalla hankkeille institutionaalista pääomaa. Uskomme, että yhteistyöllämme Taaleri Energian kanssa tulee olemaan tärkeä rooli uusiutuvan energian tuotantokapasiteetin kasvattamisessa Baltiassa. Uusiutuvan energian potentiaalin hyödyntäminen luo merkittävää lisäarvoa sekä alueelle että sijoittajillemme”, sanoo Atsinaujinančios Energetikos Investicijosin johtaja Tomas Milašauskas.

”Olemme innoissamme tästä onnistuneesta sijoituksesta kolmeen tuulipuistoon Liettuassa, joka on meille uusi ja mielenkiintoinen markkina. Maassa on runsaasti kysyntää uusiutuvalle energialle, ja Liettua on osa pohjoismaista sähköpörssiä, NordPoolia. Olemme iloisia voidessamme syventää yhteistyötämme Taaleri Energian kanssa sekä samalla toimia yhdessä Liettualaisen Lords LB Asset Managementin kanssa. Lisäksi olemme tyytyväisiä siitä, että tanskalaisella uusiutuvan energian yhtiöllä, European Energyllä, tulee jatkossakin olemaan tärkeä rooli osana hankeportfoliota”, kertoo AIP:n toimitusjohtaja Kasper Hansen.

Tietoa Taaleri SolarWind II -rahastosta

Taaleri SolarWind II -rahasto sijoittaa teollisen kokoluokan tuulivoiman ja aurinkoenergian tuotantolaitoksiin. Sijoitukset hajautetaan pääasiassa rakennusvalmiisiin hankkeisiin viidessä kohdemarkkinassa; Pohjoismaat ja Baltia, Puola, Kaakkois-Eurooppa, Iberia ja Texas. Taaleri SolarWind II -rahasto tulee rahoittamaan noin 850 megawatin uusiutuvan energian tuotantokapasiteettia, mikä korvaa vuosittain yli miljoona tonnia hiilidioksidipäästöjä tuotantolaitosten yli 25-vuotisen elinkaaren aikana.

Rahaston sijoittajia ovat Euroopan investointipankki, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Varma, Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki, Obligo Global Infrastuktur II -rahasto, Kirkon eläkerahasto, Nordic Environment Finance Corporation (NEFCO), Taaleri-konserni, Taaleri Energian tiimi sekä laaja joukko eläkerahastoja, säätiöitä ja perheyhtiöitä.

Tietoa Taaleri Energiasta

Taaleri Energia on suomalainen uusiutuvan energian hankekehittäjä ja rahastonhoitaja. Yhtiöllä on yksi Euroopan suurimmista tuuli- ja aurinkoenergiaan keskittyvistä sijoitustiimeistä, ja se koostuu yhteensä 40 ammattilaisesta. Tiimi sijoittaa parhaillaan viidettä uusiutuvan energian rahastoa, Taaleri SolarWind II -rahastoa. Taaleri Energia hallinnoi 2,8 gigawatin tuuli- ja aurinkohankkeiden portfoliota Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Lähi-idässä.

Preqin on luokitellut Taaleri Energian yhdeksi johtavista infratoimialan rahastonhoitajista.

Taaleri Energia on osa Taaleri-konsernia, joka on listattu Nasdaq Helsingin pörssissä.

www.taalerienergia.com

Lisätietoa:
Kai Rintala, toimitusjohtaja, Taaleri Energia, 358 40 162 5711, kai.rintala@taaleri.com
Stephen Ross, sijoittajasuhdejohtaja, Taaleri Energia, 358 40 7337789, stephen.ross@taaleri.com

Taaleri lyhyesti

Taaleri on pohjoismainen pääomarahastoyhtiö, joka keskittyy uusiutuvaan energiaan ja muihin vaihtoehtoisiin sijoituksiin. Ohjaamme pääomia taloudellisesti tuottaviin kohteisiin, joilla on kestävä ja myönteinen vaikutus ympäristöön ja yhteiskuntaan. Allekirjoitimme vuonna 2010 YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (UNPRI). Visiomme on olla pohjoismainen edelläkävijä kestävään kehitykseen painottuvissa vaihtoehtoisissa sijoituksissa.

Taalerilla on kaksi liiketoimintasegmenttiä: Pääomarahastot ja Strategiset sijoitukset. Pääomarahastot koostuu uusiutuvan energian, kiinteistöjen, bioteollisuuden ja infran liiketoiminnoista. Strategiset sijoitukset -segmenttiin kuuluu Vakuutusosakeyhtiö Garantia.

Taalerilla on pääomarahastoissaan ja kanssasijoituksissaan hallinnoitavia varoja 2,1 miljardia euroa, ja yhtiön palveluksessa on noin 120 henkeä. Taaleri Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä.

www.taaleri.com


« Takaisin: Ajankohtaista

Edellinen
Taaleri SolarWind II -rahasto sijoittaa 50 megawatin aurinkoenergiahankkeeseen Espanjassa
Seuraava
Peter Ramsay aloittaa Taaleri-konsernin toimitusjohtajana