17.12.2020

TAALERI OYJ                       LEHDISTÖTIEDOTE  17.12.2020          KLO 12.00

Taaleri SolarWind II -rahaston koko kasvoi 320 miljoonaan euroon

Taaleri SolarWind II -rahasto on saavuttanut 320 miljoonan euron sijoitussitoumukset kolmannen varainhankintakierroksen päätteeksi. Kolmannella varainhankintakierroksella rahastoon sijoittivat Obligo Global Infrastruktur II -rahasto, Yleisradion Eläkesäätiö, Nordic Environment Finance Corporation (NEFCO), Taaleri Pääomarahastot Oy:n hallinnoima Taaleri Aurinkotuuli II -syöttörahasto sekä Taaleri-konserni. Lisäksi Kirkon eläkerahasto teki sijoituksen rahastoon kesäkuussa 2020.

NEFCO sijoittaa Taaleri SolarWind II CEE rinnakkaisrahastoon. Kyseinen rahasto tekee NEFCO:n ja EBRD:n varoilla sijoituksia yhdessä päärahaston kanssa hankkeisiin Baltiassa, Puolassa ja Kaakkois-Euroopassa.

Merkittävä määrä kotimaisia ja ulkomaisia sijoittajia on osoittanut kiinnostusta Taaleri SolarWind II -rahastoa kohtaan, mikä tukee vahvasti tulevaa varainhankintaa. Rahasto on auki uusille sijoittajille kesäkuuhun 2021 asti ja sen enimmäiskoko on 400 miljoonaa euroa.

Taaleri SolarWind II -rahasto sijoittaa teollisen kokoluokan tuulivoiman ja aurinkoenergian tuotantolaitoksiin. Sijoitukset hajautetaan pääasiassa rakennusvalmiisiin hankkeisiin Euroopassa (n. 80 %) ja Yhdysvalloissa (n. 20 %). Rahasto on solminut sopimukset seitsemästä sijoituksesta rakennusvalmiisiin tuulipuistoihin Suomessa (3), Norjassa, Yhdysvalloissa ja Puolassa sekä rakennusvalmiiseen aurinkopuistoon Espanjassa.

Taaleri SolarWind II tulee rahoittamaan noin 850 megawattia uusiutuvan energian tuotantokapasiteettia, mikä vähentää hiilidioksidipäästöjä vuosittain yli miljoona tonnia tuotantolaitosten yli 25-vuotisen eliniän aikana.1

“Olemme lukinneet rahaston seitsemän ensimmäistä hanketta. Neuvottelemme rahaston kohdemarkkinoilla useista uusista hankkeista, joten odotamme tämänhetkisen sijoitustahdin jatkuvan myös vuonna 2021,” kommentoi Taaleri Energian toimitusjohtaja Kai Rintala.

”Olemme erittäin tyytyväisiä Taaleri Energian liiketoiminnan kehittymisestä konsernin strategian mukaisesti ja haluamme kiittää kaikkia sijoittajiamme heidän tuestaan”, toteaa Taaleri Oyj:n toimitusjohtaja Robin Lindahl.

Taaleri Energian 33 hengen tiimillä on vahvaa kokemusta tuuli- ja aurinkohankkeiden kehittämisestä, sijoituskohteiden tunnistamisesta, teknisestä due diligence -selvitystyöstä, transaktioiden toteuttamisesta, sekä hankkeiden rakentamisesta ja käytönvalvonnasta. Taaleri Energia on saanut tunnustuksen toiminnastaan Preqinin vuoden 2020 kansainvälisessä infrastruktuurirahastojen vertailussa - ”a Consistent Top Performing Infrastructure Manager”.

1 Arvioidut vaikutukset on laskettu käyttäen rahaston perusoletuksia ja hiilidioksidikompensaatio on laskettu käyttämällä Euroopan investointipankin menetelmää.

Tietoja Taaleri SolarWind II -rahastosta

Taaleri SolarWind II -rahasto sijoittaa teollisen mittakaavan tuulivoima- ja aurinkoenergiahankkeisiin. Rahaston sijoituskohteet hajautetaan pääasiallisesti rakennusvalmiisiin hankkeisiin Euroopassa (noin 80%) ja Yhdysvalloissa (noin 20%). Taaleri SolarWind II tulee rahoittamaan noin 850 MW uutta uusiutuvan energian tuotantokapasiteettia, joka tulee vähentämään laskennallisia hiilidioksidipäästöjä noin miljoonaa tonnia vuodessa laitosten arvioidun käyttöiän (yli 25 vuotta) aikana.

Rahaston sijoittajiin kuuluvat Euroopan investointipankki (EIB), Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki (EBRD), Obligo Global Infrastruktur II -rahasto, Kirkon eläkesäätiö, Yleisradion Eläkesäätiö, Nordic Environment Finance Corporation (NEFCO), Taaleri-konserni, sijoitustiimi sekä laaja joukko eläkerahastoja, säätiöitä ja perheyhtiöitä.

Tietoa Taaleri Energiasta

Taaleri Energia on suomalainen uusiutuvan energian rahastonhoitaja ja hankekehittäjä. Yhtiöllä on yksi Euroopan suurimmista tuuli- ja aurinkoenergiaan keskittyvistä sijoitustiimeistä, joka hallinnoi yhteensä 1,6 gigawatin tuuli- ja aurinkosähköportfoliota.

Preqin on antanut Taaleri Energialle ”a Consistent Top Performing Infrastructure Manager” -luokituksen.

Taaleri Energia on osa Taaleri-konsernia, joka on listattu Nasdaq Helsingin pörssissä.

www.taalerienergia.com

Lisätietoa:

Kai Rintala, Toimitusjohtaja, Taaleri Energia, 358 40 162 5711, kai.rintala@taaleri.com
Stephen Ross, Johtaja sijoittajasuhteet, Taaleri Energia, 358 40 733 7789, stephen.ross@taaleri.com

 

Taaleri lyhyesti

Taaleri on finanssiryhmä, jonka emoyhtiö Taaleri Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle pörssilistalle. Taaleri-konserni koostuu kolmesta liiketoiminta-alueesta: Varainhoito, Vakuutus ja Energia. Lisäksi konserni tekee sijoituksia omasta taseestaan. Taalerilla oli kesäkuun 2020 lopussa hallinnoitavia varoja 7,1 miljardia euroa ja varainhoidon asiakkaita 5 700. Taaleri Oyj:llä on noin 5 200 osakkeenomistajaa. Taalerin toiminta on Finanssivalvonnan valvomaa.

Lisää tietoa yrityksestämme ja palveluistamme:
www.taaleri.com
www.taalerivarainhoito.com
www.taalerienergia.com
www.taalerikapitaali.com
www.garantia.fi

www.fellowfinance.fi

Taaleri Twitterissä

Minna Smedsten, talousjohtaja, puh. 040 700 1738, minna.smedsten@taaleri.com


« Takaisin: Ajankohtaista

Edellinen
Taalerin taloudellinen tiedottaminen 2021
Seuraava
Taaleri Varainhoito palkitsee Urheilun hyväntekijän Urheilugaalassa 14.1.2021