22.12.2023

TAALERI OYJ          SIJOITTAJAUUTINEN           22.12.2023 KLO 11.00


Taalerin kansainvälinen SolarWind III -rahasto kasvoi 430 miljoonaan euroon toisella varainhankintakierroksella


Taaleri SolarWind III -rahasto, Taaleri Energian kuudes uusiutuvan energian rahasto, on kerännyt 430 miljoonan euron sijoitussitoumukset toisen varainhankintakierroksen päätteeksi. Rahasto luokitellaan tummanvihreäksi eli EU:n kestävän rahoituksen tiedonantoasetuksen artikla 9:n mukaiseksi rahastoksi. Se tekee vain kestäviä sijoituksia kohteisiin, jotka edistävät merkittävästi ilmastonmuutoksen hillitsemistä, ja raportoi laajasti sijoitustensa kestävyysvaikutuksista.

Rahaston sijoittajia ovat Aktian hallinnoima Aktia Aurinkotuuli III -pääomarahasto, Euroopan investointirahasto, Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki (EBRD), belgialainen KBC Verzekeringen (yhteistyössä Euroopan investointirahaston kanssa), Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, Taaleri ja Taaleri Energian tiimi. Aktian kautta sijoittaneet suomalaiset eläkerahastot, säätiöt, perheyhtiöt ja yksityishenkilöt ovat olleet vahvasti mukana rahaston molemmilla varainhankintakierroksilla.

Rahaston sijoitusstrategiana on hankkia, kehittää, rakentaa, operoida ja myydä teollisen mittakaavan maatuuli- ja aurinkovoimapuistoja sekä energian varastointilaitoksia valituilla kohdemarkkinoilla Pohjoismaissa, Baltiassa, Puolassa, Kaakkois-Euroopassa, Espanjassa ja Texasissa.

Rahasto omistaa hankekehitysportfolion, johon Taaleri Energia on jatkanut kehityshankkeiden ostoa kohdemarkkinoilta. Rahasto omistaa nyt 61 kehityshanketta, joiden sähköntuotannon nettokapasiteetti on 5,9 gigawattia. Tämä on noin neljä kertaa enemmän kuin rahasto tarvitsee pääomiensa sijoittamiseksi.

”Uusiutuvan energian hankkeiden kysyntä on lisääntynyt kohdemarkkinoillamme merkittävästi viime vuosien aikana. Kehityshankkeiden varmistaminen aikaisessa vaiheessa mahdollistaa merkittävän potentiaalisen arvonluonnin Taaleri SolarWind III -rahastolle”, sanoo Kai Rintala, Taalerin uusiutuvan energian liiketoiminnan johtaja.

Taalerilla on yksi Euroopan suurimmista tuuli- ja aurinkoenergian sijoitustiimeistä, ja se on Suomen suurin tuulivoiman tuottaja. Tiimillä on asiantuntemusta tuuli- ja aurinkovoimahankkeiden kaikista vaiheista: hankekehityksestä, sijoitusmahdollisuuksien tunnistamisesta, teknisistä due diligence -selvityksistä, transaktioiden toteutuksesta, rakennuttamisesta ja operoinnista.

Uusiutuvan energian ja bioteollisuuden teollisen mittakaavan liiketoimintamahdollisuudet ovat Taaleri-konsernin strategian ytimessä.

”Haluamme luoda hyviä tuottoja sidosryhmillemme ja samalla rakentaa parempaa tulevaisuutta yhdistämällä asiantuntemuksemme ja pääoman. Uusiutuvan energian rahastomme ovat tästä erinomainen esimerkki. SolarWind III -rahaston sijoituksilla tulee olemaan merkittäviä ja myönteisiä vaikutuksia niissä maissa ja paikallisissa yhteisöissä, joissa hankkeet sijaitsevat. Uusiutuvan energian hankkeet ja energian varastointilaitokset tulevat tuottamaan vihreää sähköä noin 1,3 miljoonalle kotitaloudelle, vähentämään noin 2,3 miljoonaa tonnia hiilidioksidipäästöjä, vähentämään ilmansaasteita, parantamaan sähköverkkoinfrastruktuuria, luomaan paikallisia työpaikkoja ja verotuloja sekä lisäämään energiaomavaraisuutta”, sanoo Taaleri-konsernin toimitusjohtaja Peter Ramsay.


Lisätietoja:
Peter Ramsay, toimitusjohtaja, Taaleri-konserni, 050 343 7493, peter.ramsay@taaleri.com
Kai Rintala, johtaja, uusiutuvan energian liiketoiminta, 040 162 5711, kai.rintala@taaleri.com


Taaleri lyhyesti

Taaleri on pohjoismainen pääomarahastoyhtiö ja sijoittaja, joka keskittyy teollisen mittakaavan liiketoimintamahdollisuuksiin bioteollisuudessa ja uusiutuvassa energiassa. Luomme arvoa sekä hallinnoimiemme varojen että suorien sijoitustemme kautta yhdistämällä laajan osaamisen, syvällisen asiantuntemuksen, yrittäjyyden ja pääoman. Allekirjoitimme vuonna 2010 YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (UNPRI), ja liityimme vuonna 2021 Net Zero Asset Managers -aloitteeseen. Taalerin visio on tulla bioteollisuudessa ja uusiutuvassa energiassa yhdeksi johtavista kansainvälisesti toimivista sijoittajista.

Taalerilla on pääomarahastoissaan ja kanssasijoituksissaan hallinnoitavia varoja 2,6 miljardia euroa, ja yhtiön palveluksessa on noin 120 henkeä. Taaleri Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä.

www.taaleri.com« Takaisin: Ajankohtaista

Edellinen
Taaleri Oyj – omien osakkeiden hankinta 21.12.2023
Seuraava
Taaleri Oyj – omien osakkeiden hankinta 22.12.2023