07.07.2023

TAALERI OYJ           SIJOITTAJAUUTINEN                7.7.2023 KLO 10.00


Taalerin kansainvälinen SolarWind III -rahasto on kerännyt 286 miljoonaa euroa ensimmäisellä varainhankintakierroksellaan


Taaleri SolarWind III -rahasto, Taaleri Energian kuudes uusiutuvan energian rahasto, on kerännyt noin 286 miljoonaa euroa ensimmäisellä varainhankintakierroksellaan. Rahasto luokitellaan tummanvihreäksi eli EU:n kestävän rahoituksen tiedonantoasetuksen artikla 9:n mukaiseksi rahastoksi. Se tekee vain kestäviä sijoituksia kohteisiin, jotka edistävät merkittävästi ilmastonmuutoksen hillitsemistä, ja raportoi laajasti sijoitustensa kestävyysvaikutuksista.

Rahaston sijoittajia ovat Aktian hallinnoima Aktia Aurinkotuuli III -pääomarahasto, Euroopan investointirahasto, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, Taaleri ja Taaleri Energian tiimi. Aktian kautta sijoittaneet suomalaiset eläkerahastot, säätiöt, perheyhtiöt ja yksityishenkilöt olivat vahvasti mukana rahaston ensimmäisellä varainhankintakierroksella. Useat sijoittajat tekevät rahastosta parhaillaan due diligence -selvityksiä, joten kysynnän odotetaan jatkuvan vahvana myös tulevilla varainhankintakierroksilla.

Rahastoa tukee 50 kehityshankkeen portfolio, jonka rahasto hankki Taaleri Energialta ensimmäisen sulkeutumisen yhteydessä. Kuten aiemmin tiedotettiin, Taaleri-konserni kirjaa portfolion myynnistä arviolta 8 miljoonan euron myyntivoiton vuoden toisella neljänneksellä. Myyntiin liittyy lisäkauppahinnan mahdollisuus, kun rahaston hankkeet etenevät. Jos kaikki kehitysvaiheessa olevat hankkeet rakennettaisiin rahaston sijoituskauden aikana, niiden sähköntuotantokapasiteetti olisi yhteensä 7,7 gigawattia.

Rahaston sijoitusstrategiana on hankkia, kehittää, rakentaa, operoida ja myydä teollisen mittakaavan maatuuli- ja aurinkovoimapuistoja sekä energian varastointilaitoksia valituilla kohdemarkkinoilla Pohjoismaissa, Baltiassa, Puolassa, Kaakkois-Euroopassa, Espanjassa ja Texasissa.

”Uusiutuvan energian hankkeiden kysyntä on lisääntynyt kohdemarkkinoillamme merkittävästi viime vuosien aikana, ja erityisen voimakkaasti 18 viime kuukauden aikana. Kehityshankkeiden varmistaminen aikaisessa vaiheessa mahdollistaa merkittävän potentiaalisen arvonluonnin Taaleri SolarWind III -rahastolle”, sanoo Kai Rintala, Taalerin uusiutuvan energian liiketoiminnan johtaja.

Taalerilla on yksi Euroopan suurimmista tuuli- ja aurinkoenergian sijoitustiimeistä, ja se on Suomen suurin tuulivoiman tuottaja. Tiimillä on asiantuntemusta tuuli- ja aurinkovoimahankkeiden kaikista vaiheista: hankekehityksestä, sijoitusmahdollisuuksien tunnistamisesta, teknisistä due diligence -selvityksistä, transaktioiden toteutuksesta, rakennuttamisesta ja operoinnista.

Uusiutuva energia ja kestävä kehitys ovat Taaleri-konsernin strategian ytimessä. Taalerin pääomarahastoliiketoiminta keskittyy uusiutuvaan energiaan, bioteollisuuteen ja kiinteistöliiketoimintaan.

”Haluamme tehdä pääomilla ja osaamisellamme parempaa tulevaisuutta, ja uusiutuvan energian rahastomme ovat tästä erinomainen esimerkki. SolarWind III -rahaston sijoituksilla tulee olemaan merkittäviä ja myönteisiä vaikutuksia niissä maissa ja paikallisissa yhteisöissä, joissa hankkeet sijaitsevat. Uusiutuvan energian hankkeet ja energian varastointilaitokset tulevat tuottamaan vihreää sähköä noin 1,3 miljoonalle kotitaloudelle, vähentämään noin 2,3 miljoonaa tonnia hiilidioksidipäästöjä, vähentämään ilman saasteita, parantamaan sähköverkkoinfrastruktuuria, luomaan paikallisia työpaikkoja ja verotuloja sekä lisäämään energiaomavaraisuutta”, sanoo Taaleri-konsernin toimitusjohtaja Peter Ramsay.

”Vaikka makrotalouden muutokset toivat koko toimialallemme epävarmuutta ja varainkeruuseen haasteita, meillä on maailmanluokan tuote ja ensiluokkainen jakelu. Erityiskiitos kuuluu Aktialle, joka Aktia Aurinkotuuli III -rahastollaan onnistui ylittämään odotuksemme ja keräsi runsaasti merkintöjä yksityissijoittajilta sekä suomalaisilta instituutiosijoittajilta kuten säätiöiltä, eläkerahastoilta ja yhdistyksiltä. Tämä merkkipaalu auttaa meitä jatkamaan varainkeruutyötä kotimaisten ja kansainvälisten instituutioiden keskuudessa kohti rahaston seuraavia sulkeutumisia”, sanoo Mikko Ervasti, Taaleri-konsernin myyntijohtaja.


Lisätietoja:

Peter Ramsay, toimitusjohtaja, Taaleri-konserni, 050 343 7493, peter.ramsay@taaleri.com
Kai Rintala, johtaja, uusiutuvan energian liiketoiminta, 040 162 5711, kai.rintala@taaleri.com

Taaleri lyhyesti

Taaleri on pohjoismainen pääomarahastoyhtiö, joka keskittyy uusiutuvaan energiaan ja muihin vaihtoehtoisiin sijoituksiin. Ohjaamme pääomia taloudellisesti tuottaviin kohteisiin, joilla on kestävä ja myönteinen vaikutus ympäristöön ja yhteiskuntaan. Allekirjoitimme vuonna 2010 YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (UNPRI), ja liityimme vuonna 2021 Net Zero Asset Managers -aloitteeseen. Visiomme on olla pohjoismainen edelläkävijä kestävään kehitykseen painottuvissa vaihtoehtoisissa sijoituksissa.

Taalerilla on kaksi liiketoimintasegmenttiä: Pääomarahastot ja Strategiset sijoitukset. Pääomarahastot koostuu uusiutuvan energian, kiinteistöjen ja bioteollisuuden liiketoiminnoista. Strategiset sijoitukset -segmenttiin kuuluu Vakuutusosakeyhtiö Garantia.

Taalerilla on pääomarahastoissaan ja kanssasijoituksissaan hallinnoitavia varoja 2,5 miljardia euroa, ja yhtiön palveluksessa on noin 120 henkeä. Taaleri Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä.

www.taaleri.com

« Takaisin: Ajankohtaista

Edellinen
Taaleri SolarWind III -rahasto hankki uusiutuvan energian hankekehitysportfolion Taaleri Energialta, Taaleri-konsernille noin 8 miljoonan euron myyntivoitto
Seuraava
Taaleri julkistaa puolivuosikatsauksen tammi–kesäkuulta 2023 keskiviikkona 16.8.2023