01.02.2021

TAALERI OYJ                    PÖRSSITIEDOTE             1.2.2021 KLO 12.15

Taalerin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista

Ehdotus hallituksen kokoonpanosta

Taalerin osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa 25.3.2021 kokoontuvaksi suunnitellulle varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän (7), ja että

  • Juhani Elomaa, Juha Laaksonen, Hanna Maria Sievinen, Tuomas Syrjänen, Elina Björklund ja Petri Castrén valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi sekä uudeksi hallituksen jäseneksi Peter Ramsay,
  • Juhani Elomaa valitaan hallituksen puheenjohtajaksi ja Juha Laaksonen hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Nimitystoimikunta on arvioinut, että kaikki hallitukseen ehdotettavat jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä, lukuun ottamatta Juhani Elomaata, joka on ollut Taaleri Oyj:hin viimeisen kolmen vuoden aikana toimisuhteessa, joka ei ole ollut tilapäinen. Lisäksi nimitystoimikunta on arvioinut, että kaikki hallitukseen ehdotettavat jäsenet ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista, lukuun ottamatta Peter Ramsayta, joka on työsuhteessa Veikko Laine Oy:öön, joka omistaa yli 10 % yhtiön kaikista osakkeista tai kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä.

Hallituksen jäsenet ovat esitelty Taalerin verkkosivulla: https://www.taaleri.com/yritysvastuu/hallinto/hallitus-valiokunnat-ja-nimitystoimikunta.

Uudeksi hallituksen jäseneksi ehdolla olevan Peter Ramsayn CV on tämän tiedotteen liitteenä.

Ehdotus hallituksen palkkioista

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen palkkiot maksetaan seuraavasti:

  • 55 000 euroa hallituksen puheenjohtajalle (2020: 50 000 euroa),
  • 41 000 euroa hallituksen varapuheenjohtajalle (2020: 36 000 euroa),
  • 41 000 euroa hallituksen tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle (2020: 36 000 euroa),
  • 35 000 euroa hallituksen muille jäsenille (2020: 30 000 euroa).

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että kokouskohtaista palkkiota maksetaan 1 000 euroa tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle ja 500 euroa jokaiselle muulle tarkastusvaliokunnan jäsenelle (2020: 1 000 euroa tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle ja 500 euroa muille jäsenille).

Palkkiot kattavat koko toimikauden sekä valiokuntatyön.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että muualla kuin hallituksen jäsenen kotipaikkakunnalla pidetystä hallituksen ja valiokunnan kokouksesta maksetaan matkasta ja majoituksesta aiheutuvat kulut laskun mukaan.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Taalerin osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan kuuluvat Peter Fagernäs (Oy Hermitage Ab:n hallituksen puheenjohtaja), joka toimii nimitystoimikunnan puheenjohtajana, sekä jäsenet Pertti Laine (Veikko Laine Oy:n hallituksen puheenjohtaja) ja Juhani Elomaa (Taaleri Oyj:n hallituksen puheenjohtaja).

Taalerin hallitus sisällyttää nämä ehdotukset varsinaisen yhtiökokouksen 2021 kokouskutsuun.


Taaleri Oyj
Viestintä
 

Lisätietoja antaa:
Peter Fagernäs, Taalerin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja, 050 523 5831
Janne Koikkalainen, lakiasiainjohtaja, Taaleri Oyj, 040 501 2691, janne.koikkalainen@taaleri.com

 

Taaleri lyhyesti

Taaleri on finanssiryhmä, jonka emoyhtiö Taaleri Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle pörssilistalle. Taaleri-konserni koostuu kolmesta liiketoiminta-alueesta: Varainhoito, Vakuutus ja Energia. Lisäksi konserni tekee sijoituksia omasta taseestaan.
Taalerilla oli kesäkuun 2020 lopussa hallinnoitavia varoja 7,1 miljardia euroa ja varainhoidon asiakkaita 5 700. Taaleri Oyj:llä on noin 5 200 osakkeenomistajaa. Taalerin toiminta on Finanssivalvonnan valvomaa.

Lisää tietoa yrityksestämme ja palveluistamme:
www.taaleri.com
www.taalerivarainhoito.com
www.taalerienergia.com
www.taalerikapitaali.com
www.garantia.fi

www.fellowfinance.fi

Taaleri Twitterissä

Siri Markula, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 743 2177, siri.markula@taaleri.com


 

 

 

 

Liite

 

« Takaisin: Ajankohtaista

Edellinen
Tero Saarno nimitetty Taalerin bioteollisuusliiketoiminnan johtajaksi
Seuraava
Taaleri julkistaa vuoden 2020 tilinpäätöstiedotteen torstaina 18.2.2021